1. نامه نمایندگی ،در صورتی که تقاضای توسط نماینده قانونی یا وکیل به عمل آید.
 2. ارائه دو نمونه از علامت به صورت تصویری  که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10×10 سانتی متر باشد . اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد دو نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت شرکتها مناسب تشخیص دهد ، ارائه خواهد شد.
 3. اگر علامت سه بعدی باشد  ، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی با ترسیم تصویر دو بعدی روی برگه از شش زاویه متفاوت که  در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی  است را تشکیل می دهد ، الزامی است .
 4. تحویل مدارک مربوط به حق تقدم ( اولویت ثبت )که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود .
 5. ارائه مدارک نشان دهنده فعالیت مجاز دررابطه با علامت درخواستی  بنا به تشخیص مرجع ثبت.
 6. مدارک اثبات هویت  متقاضی ( مدارک شناسایی)
 7. فیش  پرداخت هزینه های قانونی ثبت علامت.
 8. مدارک نمایندگی قانونی ،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید .

تاریخ وصول اظهارنامه توسط اداره مالکیت صنعتی تاریخ تسلیم اظهارنامه در نظر گرفته می شود  ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد :

 1. نام و مشخصات متقاضی.
 2. آدرس و یا شماره ای برای ارسال ابلاغیه ها.
 3. نمونه ای از علامت مد نظر.
 4.  محصولات  و خدماتی که علامت برای معرفی  آنها ثبت می شود .
 5. پرداخت حق ثبت اظهارنامه ثبت علائم تجاری.

نکته : اصلاح نشانی ، تغییر نماینده قانونی ، کاهش کالا و خدمات موضوع علامت ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت تا قبل از انتشار آگهی اظهارنامه ممکن است و اِعمال این اصلاحات منوط به پرداخت هزینه حق ثبت تغییرات می باشد.

ثبت چندین علامت به طور همزمان 

در صورتی که متقاضی قصد ثبت چندین علامت را داشته باشد ، برای ثبت هر علامت باید یک اظهارنامه مجزا تنظیم کند . استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها یا خدمات در یک یا چند طبقه امکانپذیر است .

برای تقاضای ثبت چندین علامت به طور همزمان باید برای ثبت هر علامت ، اظهارنامه ای جداگانه تسلیم شود و در صورتی که تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد ، باید مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر الصاق گردد .

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری و برند

شخص حقیقی:

 1. کپی شناسنامه.
 2. کارت ملی.
 3. کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین  در علامت استفاده شده باشد)
 4. کپی مجوز فعالیت (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی:

 1. کپی شناسنامه مدیر عامل.
 2. کپی کارت ملی و شناسنامه.
 3. کپی روز نامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
 4. کپی مجوز فعالیت (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 5. کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین درثبت برند استفاده شده باشد)

تدکر: در صورتیکه در تصویرعلامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه کارت بازرگانی نیاز نیست.

مراحل ثبت برند 

برای آگاهی از مراحل ثبت برند می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید و از راهنمایی های آن ها بهره مند شوید.