مطابق ماده 95 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود عبارتست از شرکتی که میان دو یا چند نفر به منظور کارهای تجاری تشکیل شده است و سرمایه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.مسئولیت شرکا در شرکتهای با مسئولیت محدود به آنچه که به شرکت آورده اند بستگی دارد.در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود هم چنین اسم شرکت نباید ضمانت کننده اسم هیچ کدام یک از شرکاء باشد در صورتی که غیر از این باشد،شریکی که نامش در اسم شرکت قید شده است در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.

 

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده 1 : نام و نوع شرکت : شرکت ...........

ماده 2 : موضوع شرکت :......................

ماده 3 : مرکز اصلی شرکت : ................

هیات مدیره مرجعی است که می تواند طبق صلاحدید خود ، انتقال مرکز اصلی شرکت و یا تاسیس شعبه را به تصویب برساند و سپس جهت ثبت تغییرات، صورتجلسه را به اداره ثبت شرکت ها تحویل می دهد.

 ماده 4 : سرمایه شرکت : .....................

ماده 5 : مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6 : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده 7 : هیچیک از شرکا حق ندارد سهم الشرکه خو را به دیگران انتقال دهد مگر اینکه رضایت و موافقت سه چهارم سرمایه گذاران شرکت را کسب کرده باشد که بیشترین مقدار سرمایه را دارند بعلاوه انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی انجام می پذیرد.

ماده 8 : زمان برگذاری مجمع عمومی عادی شرکت ، پس از اتمام سال مالی شرکت و در طی چهارماه نخست هر سال می باشد البته این احتمال وجود دارد که هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا، نسبت به برگذاری مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده دعوت بعمل آورد. 

ماده 9: هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل یا شرکا از طریق دعوت نامه مکتوب یا انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار، می تواند جهت برگذاری مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. باید لااقل 10 روز و حداکثر 40 روز بین دعوت تا برگذاری مجمع فاصله و وقت وجود داشته باشد.

ماده 10: در صورت حضور همه  شرکا در تمامی جلسات مجامع عمومی ، لزومی به رعایت ماده 9 اساسنامه وجود نخواهد داشت.

ماده 11 : مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده وظایف زیر را به عهده دارد:

الف : استماع گزارش هیات مدیره درباره امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.

ب : مشخص کردن سیاست آتی شرکت و تصویب آن.

ج  : تصویب پیشنهاد هیات مدیره در رابطه با سود قابل تقسیم.

د : تعیین اعضای هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 12 : مجمع عمومی فوق العاده وظایف زیر را به عهده دارد:

الف- تغییر اساسنامه یا افزودن یا حذف یک یا چند مورد از مفاد اساسنامه.

ب- تدوین اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

ج- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

د- پذیرش شریک یا شرکای جدید به شرکت.

ماده 13 :مجمع عمومی فوق العاده با کسب موافقت سه چهارم دارندگان سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی می باشند ، تصمیم اتخاذ می کند ولی تصمیمات مجمع عمومی عادی را شرکا و یا افراد غیر آن اتخاذ می کنند.

ماده 14: هیات مدیره شرکت مرکب از .............نفر خواهند بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده 15: هیات مدیره ، یک نفر را از میان خود به سمت رییس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب می کند  و مجاز به انتخاب سمت های دیگر برای سایر اعضای خود است.

ماده 16: ..............نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور زیر مداخله و اقدام لازم را بعمل آورد:

اجرای امور اداری  که شامل موارد زیر می گردد: اجرای تشریفات قانونی ، تهیه و تدوین لیستی از دارایی های شرکت ، تنظیم بودجه ، مشخص ساختن پرداخت حقوق و پرداخت هزینه ها ، رسیدگی به حساب ها، عرضه پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی جهت اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تسویه دیون و دریافت مطالبات،  تشکیل شعب ، واگذاری و پذیرش نمایندگی ، گزینش و بکارگیری و نصب کارشناسان و کارکنان و کارگران ، بستن قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص ، خرید و فروش و اجاره اموال قابل انتقال و غیر قابل انتقال و تجهیزات و کلا موارد لازم و نیز عقد معاملات به نام و حساب شرکت ، همکاری و شراکت با دیگر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی ، استقراض با رهن یا بدون رهن ، کسب  اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها ، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانک ها ، برداشت وجه از حساب های شرکت ، انجام ظهرنویسی و پرداخت هزینه های بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، رفع مرافعات چه شرکت مدعی علیه ، کلیه مراحل از مراجعه به دادگاه ذی صلاح و ابتدایی و دادگاه استیناف و دیوان کشور تا انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، تفویض اختیارات لازم به نماینده فوق الذکر و نیز برکنار ساختن وی ، حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش از جمله تصمیمات معتبری است که هیات مدیره در راستای پیشبرد اهداف شرکت اتخاذ می کند و این اختیارات بدون محدودیت اعمال می گردد.

ماده 17: جلسات هیات مدیره هنگامی جنبه رسمی پیدا می کند که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شود و هنگامی تصمیمات هیات مدیره اعتبار می یابد که با اکثریت آرا اتخاذ گردد.

ماده 18 : دارندگان حق امضا در شرکت : هیات مدیره ، مرجع تعیین کننده افراد دارای حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات – اسناد تعهد آور – و قرادادها می باشد.

ماده 19: هر یک از اعضای هیات مدیره مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات خود و نیز حق امضای خود به هر یک از شرکا به مدتی است که صلاح بداند در ضمن تفویض کل یا بخشی از اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل بلا مانع می باشد.

ماده 20: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 21 : تقسیم سود حاصله از درآمد شرکت:  در پایان هر سال مالی – با احتساب کلیه هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک ، مالیات و سایر عوارض دولتی و  کسر آنها و نیز تعیین ده درصد ذخیره قانونی و کسر آن، باقیمانده سود که سود ویژه نام دارد متناسب با میزان سهم الشرکه شرکا بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده 22: شرکت بواسطه فوت یا محجوریت هر یک از شرکا منحل نمی گردد و ادامه شراکت توسط وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور بلا مانع می باشد، در غیر این صورت با انجام روال قانونی، می توانند سهم الشرکه خود را اخذ کرده و یا به شریک دیگری واگذار کرده و از شرکت خارج شوند.

ماده 23: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 24 : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده شرکا تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نمایند بایستی یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه از میان شرکا و یا خارج از شرکت منصوب کنند که وظایف مدیر تصفیه در قانون تجارت شرح داده شده است.

ماده 25 : رفع اختلافات بوجود آمده میان شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 26 : در خصوص سایر مواردی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده است باید مطابق مقررات قانونی تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رسیدگی شود

ماده 27 : این اساسنامه در 27 ماده تهیه و تدوین شده و کلیه صفاحات و اوراق آن را تمامی موسسان شرکت به اسامی ذیل امضا کرده اند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت با مسئولیت محدود در کرج

 • ارائه دو رونوشت از شرکتنامه کامل شده.
 • ارائه دو رونوشت از تقاضانامه کامل شده.
 • ارائه دو رونوشت از اساسنامه کامل شده.
 • کامل نمودن فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام های پيشنهادی و هم چنين فيش واريزی.
 • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي که ثبت موضوع به مجوز نياز داشته باشد.
 • رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار درمواردي که تعداد شرکاء بيشر از 12 نفر باشند.
 •  ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل.
 • ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 •  ارائه دو رونوشت از  صورتجلسه هيأت مديره.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستری در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود (اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ) جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ابتدا باید شرکا آن حداقل 2 نفر بیشتر باشد و میزان سرمایه اولیه آن بیشتر از 100 هزار تومان باشد . جهت مطالعه بیشتر در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید. در ذیل نمونه ای از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در کرج شرح داده شده است.

در انتها خاطر نشان میشویم که در صورت روبرو شده با هر سوال ومسئله ای می توانید با شماره تلفن 32711327-026 تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...

برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی