پس از به  پایان رسیدن فرایند  ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند. هرگونه ثبت تغییرات شرکت از قبیل تغییر نام، تغییرآدرس، تغییر یا الحاق به موضوع، انحلال، ورود و خروج شریک، افزایش و یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام بانام به بی نام، تعیین اعضاء هیات مدیره، انتخاب بازرس، تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد.

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

 • مجمع عمومی عادی.
 • مجمع عمومی فوق العاده.
 • هیأت مدیره.

در ذیل به طور مختصر به وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.

 

ثبت تغییرات شرکت

 

عدم ثبت تغییرات شرکت

با فعالیت به صورت شرکت، کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد داشت.
از طرفی فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است (مانند : اعطای وام، امکان حضور در مناقصات و مزایدات) و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد .

در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد.

 • شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است .
 • غرامت مندرج را باید بپردازد .
 • مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
 •  علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ۱۹۸ چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی هیچ کدام از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند.

پیگیری صورتجلسه تغییرات

پیگیری درخواست ثبت شرکت و تغییرات شرکت پیگیری درخواست برای پیگیری مدارکی که قبلاً در سامانه اینترنتی ورود اطلاعات شده است باید بر روی لینک «پیگیری درخواست» کلیک نمایید.

در این صفحه ابتدا «نوع درخواست» را انتخاب می نمایید که ممکن است ثبت تاسیس یا صورتجلسه تغییرات باشد. سپس «شماره پیگیری» که قبلاً توسط سامانه به متقاضی اعطا شده را در قسمت مربوطه وارد نموده و کلید را کلیک می نمایید. در این هنگام وارد مراحل مختلف ثبت و پیگیری خواهید شد. اگر به هر دلیلی شماره پیگیری خود را فراموش یا گم کرده باشید. می توانید لینک «شماره پیگیری خود را فراموش کرده ام» را کلیک نمایید. در این حالت اگر نوع درخواست صورتجلسه تغییرات باشد می توانید با پاسخ به چند سوال وارد سامانه شده و پیگیری را انجام دهید.

آخرین تغییرات شرکتها

آخرین تغییرات شرکتها در روزنامه رسمی ابلاغ می شود و براساس صورتجلسه درج شده و صورتجلسه تغییرات آگهی داده می شود آخرین تغییرات همواره برای ارائه به بانکها ،تدوین صورتجلسه های آینده تغییرات و شرکت در مناقصات استفاده می گردد.

نمونه صورتجلسه تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

 

تغییرات شرکت

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 • ارائه کپی اساسنامه شرکت.
 • ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت.
 •  ارائه فهرست اسامی  شرکا یا سهامداران  با میزان سهام یا سهم الشرکه ایشان.
 • ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین.
 •  ارائه اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج  و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها.
 • در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

 انواع صورتجلسه تغییرات شرکت‌ها

 • صورتجلسه تغییرات محل شرکت.
 •  صورتجلسه تغییرات موضوع فعالیت شرکت.
 • صورتجلسه تغییرات الحاق به موضوع شرکت.
 • صورتجلسه تغییرات اسم  شرکت.
 •  صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه شرکت.
 •  صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه.
 • صورتجلسه تغییرات ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت.
 • صورتجلسه تغییرات خروج شریک یا سهامدار.
 •  صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه.
 • صورتجلسه تغییرات انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
 • صورتجلسه تغییرات انتخاب بازرسین (سهامی خاص)
 • صورتجلسه تغییرات تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)
 •  صورتجلسه تغییرات اصلاح مفاد اساسنامه شرکت.
 • صورتجلسه انحلال شرکت.
 •  صورتجلسه تاسیس یا انحلال شعبه.
 • صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی.
 • صورتجلسه تغییرات تبدیل نوع سهام ( با نام به بی نام و بالعکس)
 •  صورتجلسه تغییرات یا تمدید مدیر تصفیه.

پیگیری صورتجلسه ثبت شرکت ها

برای پیگیری صورتجلسه ثبت شرکتها فقط کافیست با ما در تماس باشید  از ابتدا تا انتهای کار را برای شما عزیزان تووضیح خواهند داد و به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند که ثبت صورتجلسه شمات در چه مرحله ای قرار گرفته است

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت

وفق  ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مبتنی بر  یکی از امور زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.
 •  تصویب ترازنامه‌.
 •  کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.
 • انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.

 مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

 1.  ارجاع  مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی.
 2.  تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت.
 3.  ارسال صورتجلسه تغییرات و وکالت نامه جهت امضاء.
 4.  به  امضا  رساندن و ممهور کردن صورتجلسات تغییرات و وکالت نامه توسط متقاضی.
 5. ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده.
 6.  انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه مربوطه.
 7. ارسال  پستی صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها.
 8. پیگیری روند اداری  ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتها.
 9. واریز هزینه های پرداختی و ارئه فیش مربوطه.
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه.
 11. پرداخت هزینه روزنامه رسمی.
 12. ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی.

 

ثبت شرکت بین الملل

 

انواع ثبت تغییرات شرکت و تصمیمات شرکتها

 • برای ثبت تغییرات و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای برای اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که به صورت ثبت آن تغییرات و تصمیمات (ثبت تغییرات شرکت) می باشد.
 • ثبت کلیه انواع تغییرات و تصمیمات شرکتها (ثبت تغییرات شرکت) به صورت مکانیزه و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکتها علاوه برتنظیم صورتجلسه انجام خواهد شد.
 • بعضی تغییرات (ثبت تغییرات شرکت) صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی درصلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.مواردی که فقط درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد مواردی از قبیل: انحلال شرکت، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، تغییرنام شرکت، تغییرموضوع شرکت، الحاق به موضوع شرکت، تغییرآدرس شرکت، تغییر دارندگان حق امضا (تبدیل حق امضای منفردا به مشترکا یا بالعکس)، تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس)، نقل و انتقال سهام (در شرکت سهامی خاص) می باشد و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد .
 •  از مواردی که در (ثبت تغییرات شرکت)  در حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد می توان ؛ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان مالی، تعیین و تصویب بیلان مالی، انتخاب یا تمدید بازرسین، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد. بعضی تغییرات را درهیات مدیره هم می توان انجام داد مثل؛ تغییرنشانی شرکت یا تغییرحق امضاء به شرطی که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد .

از بیشترین موارد تغییرات درشرکتها؛ (ثبت تغییرات شرکت) می توان به تغییرآدرس ، تغییرحق امضا، نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی، ورود و خروج در شرکتهای محدود ،افزایش و کاهش سرمایه، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال اشاره کرد. در تغییرات کاهش سرمایه باید توجه داشت کاهش سرمایه به دو صورت جداگانه انجام  می گیرد؛ کاهش اجباری سرمایه (ماده 141) لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری که با رای دادگاه انجام می شود . برای افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین باید اعتبار داشته باشند تا بتوان سرمایه را افزایش داد. در افزایش سرمایه در شرکت های سهامی بازرسین(بازرس اصلی و بازرس علی البدل) باید گزارش توجیهی خود را درمورد افزایش سرمایه وعملی شدن آن را ارائه نمایند.

نکته بسیارمهم در ثبت تغییرات صورتجلسه افزایش سرمایه این است که ؛ افزایش سرمایه صرفاً درحدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. صرفا هیات مدیره  نسبت به وظیفه عملی نمودن افزایش سرمایه مکلف می باشد.

تغییرنام شرکت: هر نامی قابل ثبت می باشد به شرطی که آن نام ریشه فارسی داشته باشد و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد حتی اگر این نام تک سیلابه باشد.( تحت شرایط خاص ) پس صرف ثبت یک نام در اداره ثبت شرکتها یک یا دو یا سه سیلابه بودن آن نیست بلکه صرف ثبت نبودن آن در اداره ثبت شرکتها می باشد.
برای تایید نام به منظور سهولت بیشتر برای ثبت نام شرکت، باید از اسامی 3 سیلابه همراه با اسم خاص استفاده نمایید و در نظر داشته باشید اسامی مانند بازرگانی –صنعتی- تجارت و... شامل اسم خاص نمی باشند و صرفا تعریفی از فعالیت شرکت می باشند .

در مورد ثبت تغییرات صورتجلسه نقل و انتقال شرکتها طرفین باید درجلسه حضور یافته و صورتجلسات را امضا کنند .درمورد شرکتهای مسولیت محدود ورود و خروج اعضا نیاز به مفاصا حساب  یا همان گواهی مالیاتی ندارد مگر نقل و انتقال سهم الشرکه بین خودشان بخواهد صورت بگیرد که دراین صورت باید توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی و با گواهی نقل و انتقال و پرداخت مالیات مربوطه صورت گیرد. در مورد شرکت های سهامی برای صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی ضروری است.

نکته مهم این است که داشتن سهام بی نام و یا بانام در پرداخت مالیات نقل وانتقال متفاوت نمی باشد و دارنده هر 2 نوع سهام باید مالیات 4 درصد نقل و انتقال را پرداخت نمایند و گواهی مربوطه را ارائه کنند.

در مورد ثبت تغییرات شرکت  مبنی بر نقل و انتقال سهام این نکته که نداشتن گواهی مالیاتی (نقل و انتقال) باعث عدم ثبت آگهی می شود .
در نظر داشته باشید ثبت تغییرات شرکت ( نقل و انتقال) از موارد آگهی اعلامی نمی باشد و صرفا آگهی هیات مدیره پس از نقل و انتقال و یا لیست سهامداران ملاک آگهی مربوطه می باشد.

برای ثبت تغییرات شرکت های دارای مجوز از نهادهای مختلف باید ضمن اخذ گواهی (مجوز) مربوطه از سازمان و یا نهاد مربوطه، صورتجلسات ممهور به مهر تایید (مجوز) بشود و همراه با اصل مجوز به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

چه مواردی می تواند منجر به رد صورتجلسه تغییرات شرکت شود؟

جهت ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها نکات حقوقی و اجرایی وجود دارند که عدم رعایت آنها موجب رد صورتجلسه از سوی اداره ثبت می گردد . بنابراین در هنگام تنظیم و ثبت و ارجاع یک صورتجلسه باید دقت فراوانی مبذول داشت تا از اتلاف وقت و هزینه مجدد جلوگیری کرد.

پیشنهاد ما هم چنان سپردن روند کار ثبت به یک وکیل مجرب در امور ثبتی‌ است، با این حال سعی ما در این مطلب این است که نکاتی را که  سبب عدم پذیرش صورتجلسه می شوند را ذکر کنیم تا هم از اتلاف وقت و هزینه افرادی که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت کنند بکاهیم و هم شما رادر جریان  گوشه ای از مشکلاتی که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پیش آید بگذاریم :

 • زمانی که  شرکتی تصمیم دارد  چند تغییر همزمان انجام دهد  (مثلا تغییر اعضا، تغییر در سهام شرکت، تغییر آدرس و ... ) باید برای هر یک صورتجلسه جداگانه تنظیم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره و ... ) برای هر یک پذیرش جداگانه بگیرد. اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی به همراه صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد.
 •  انتخاب صحیح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسیار مهم و تعیین کننده است. مثلا برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود حتما باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و در صورتی که صورتجلسه انحلال ذیل سایر عناوین صورتجلسات ذکر گردد موجب رد صورتجلسه خواهد بود.
 •  متن صورتجلسه را به شکل دقیق و عیناً مثل  نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحریر نمایید. ضمنا دقت داشته باشید  که متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عینا" و اصطلاحا"مو به مو با متن صورتجلسه روی کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع می‌گردد تطبیق  داشته باشد تا به رد صورتجلسه منتهی نشود.
 •  اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپی یا کپی برابر اصل آن !
 • اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغییر نام شرکت است، حتی المقدور صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و ارجاع نمایید.چون در صورتی که نام پیشنهادی شما تأیید نشود، بقیه تصمیمات مطرح  شده در صورتجلسه هم همراه با تغییر نام مورد تایید قرار نمی گیرد.
 •  هیچگاه انواع متفاوتی از صورتجلسه را در یک صورتجلسه نگنجانید  .از انتخاب  عناوین صورتجلسه همچون «مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده» اجتناب کنید. چون بدون شک باعث رد صورتجلسه شما می گردد.
 •  دقت نمایید که شماره رهگیری صادره جهت صورتجلسه شما عامل اصلی شناسایی و پذیرش صورتجلسه است. حتما" در بالای برگه صورتجلسه شماره رهگیری و بارکد صادر شده ذکر شود، همچنین یک نسخه ازرسید پذیرش اینترنتی شامل شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت الصاق نمایید. کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب عدم تایید صورتجلسه شما می شود.
 • اگر همزمان پیش ثبت نام چندین صورتجلسه را انجام داده اید  همه را در یک پوشه و پاکت گذاشته و ارسال کنید و قسمت بالای  رسیدها را که شماره رهگیری بر روی آن نوشته شده است جدا کنید و همه را بر روی یک پاکت الصاق نمایید.
 • چنانچه شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما با هم همخوانی ندارد یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما اختصاص داده شده و به همین دلیل اجازه پذیرش صورتجلسه به شما داده نمی شود، قبل از اقدام به پذیرش صورتجلسه خود حتما" به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه کنید.
 • درصورتی که تمایل به استفاده از خدمات یک وکیل را دارید، به خاطر داشته باشید که حتما اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه وکیل را به پرونده خود ملحق کنید، وگرنه در صورت تجدید نظر بعدی و در طی مراحل بعد ازارسال مدارک امکان ضمیمه وکیل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت.
 • تاریخ صورتجلسه موضوع بسیار با اهمیتی است. دقت نمایید که تاریخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده یکی باشد و با تاریخ ذکر شده در سامانه نیز دقیقا" منطبق باشد.

انواع صورتجلسات تغییرات شرکتهای سهامی خاص

 • ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام در صورتی که وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تغییر محل.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نوع شرکت.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش  سرمایه اختیاری.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام با نام به بی نام.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام بی نام به با نام.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات انتخاب مدیر/ مدیران و ناظر/ ناظر تصویه.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات جلس هیات تصفیه.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات تعهدنامه هیات مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص.

انواع صورتجلسات و تغییرات شرکت های با مسئولیت محدود

 • ثبت صورتجلسات تغییرات ر محل با مجمع عمومی فوق العاده.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات محل شرکت با هیات مدیره.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات نام شرکت.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه شرکت.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه  همراه با ورود شرکت جدید.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه همراه با خروج شریک.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت.
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات تعیین سمت هیات مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات انحلال شرکت با مسئولیت محدود.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات تاسیس شعبه شرکت در شهرستانها.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

محفوظ

سلام اینجانب درشرکتی به نام کارشیوابنیه پاژ به شماره ثبت۳۸۷۳۲ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۷۴سهامی خاص عضوبودم الان مدتهاست نه ادرسی از شرکت دارم ونه ازوصعیت فعالیت های شرکت سوال بنده اینستکه از چه طریقی به ادرس . فعالیتها . وصعیت پرداختهای مالیاتی ونحوه خروج ازشرکت که مشکلات شرکت احیانا دامن گیر بنده نشود پیگیری کنم باتشکر

پاسخ
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...