در این مقاله کوتاه در خصوص انواع طرح توجیهی اطلاعاتی ارائه گردیده است. در صورت نیاز به تنظیم طرح توجیهی و یا فرایند مشاوره طرح توجیهی با کارشناسان مجرب موسسه ثبت بین الملل در تماس باشید و از راهنمایی ها و دانش کارشناسان ما به صورت رایگان بهرمند گردید.

انواع طرح توجیهی

انواع طرح توجیهی:

  • طرح 35 صفحه ای وزارت صنایع (پرسشنامه)
  • طرح آمایش (کانفار)

در طرح توجیهی حتما باید سرمایه، نوع مواد، میزان منابع ارزی،تعداد کارکنان و متخصصین و روزهای کارکرد و همچنین میزان تولید روزانه و سالانه، اگر مواد وارداتی دارند میزان آن، میزان مصرف انرژی و غیره قید می شود.

پس از نگارش طرح توجیهی، جواز تاسیس صادر می گردد.

در صورت نیاز به ثبت طرح توجیهی کسب و کار خود تنها کافی است با شماره تماس های مجتمع بین الملل تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره ببرید.

انواع طرح توجیهی 

انواع طرح توجیهی جهت اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس جهت تولید و فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش وزارت صنعت معدن تجارت انجام می پذیرد و جوازها در شعاع خارج از 120 کیلومتری شهرها صادر می گردد.

  • 120کیلومتر خارج از شعاع شهر کرج: اشتهارد
  • 120کیلومتر خارج از شعاع شهر تهران: دماوند، فیروزکوه و ساوه
  • 120کیلومتر خارج از شعاع شهر قزوین: کاسپین

جواز تاسیس فقط مجوزی است دال بر شروع فعالیت و تاسیس و راه اندازی مکان و هیچ اعتباری ندارد.

جواز تاسیس در دو قالب: حقیقی (بنام شخص) و حقوقی(بنام شرکت) صادر می شود.

اعتبار جواز تاسیس به مدت یکسال است.

در صورت نیاز به تنظیم طرح توجیهی و یا اخذ جواز تاسیس صنایع با کارشناسان و کارگروه مجرب طرح و جواز صنایع ثبت بین الملل در ارتباط باشید.