جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید
5/5 - (1 امتیاز)

هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت ثبت تغییرات در شرکت و تصمیم‌گیری را مجمع می‌گویند. برای دانستن نکات حقوقی در زمینه تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامداران متن زیر راهنمای تخصصی شما خواهد بود. با ما همراه باشید.

درخواست تشکیل مجمع عمومی

به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن‌ها می‌باشد را مجمع می‌گویند که مهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی می‌باشند.

به‌ طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی، سالیانه، عادی به‌ طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با اختیارات مجامع عمومی به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود صورت پذیرد.

در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد.

فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم‌تر از ده روز و پیش‌تر از چهل روز باشد. قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی ‌باشد.

باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.

فقط سهامدارانی می‌توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم‌چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به‌ وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند.

هر سهامداری می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

در شرکت های سهامی،برگزاری مجمع های عمومی سهامداران،دارای شیوه ها، شرایط و پروسه های قانونی خاصی می باشد.

یکی از شیوه های دعوت و برگزاری مجمع های عمومی سهامداران در شرکت های سهامی، دعوت و برگزاری مجمع به صورت سهامداران شرکت می باشد.

در وهله اول از وظایف هیات مدیره شرکت،دعوت و برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت های سهامی می باشد.

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند.

سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند. درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.

روش پیش بینی شده در ماده 95 ” لایحه ” راهکاری برای دعوت مجامع عمومی به صورت فوق العاده است. سهام دار یا سهام دارانی که حداقل یک پنجم از سهام شرکت را دارند می توانند دعوت مجمع عمومی را از هیات مدیره خواستار شوند.

این درخواست باید به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت و با تصریح به نوع مجمع عمومی مورد درخواست (سالیانه، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده) و هم چنین دستور جلسه باشد.

از وصول آن به آدرس مرکز اصلی شرکت اطمینان حاصل شود. بعضاَ شرکت ها نشانی خود را تغییر داده اند ولی نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام ننموده اند.

بدیهی است با عنایت به تبصره 1 ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی آخرین آدرس مندرج در اداره ثبت شرکت ها ملاک ارسال درخواست است. چنانچه امکان اخذ رسید کتبی و ثبت در دفتر اندیکاتور شرکت نباشد. درخواست باید از طریق ارسال اظهارنامه و یا پست سفارشی به آدرس ثبتی شرکت صورت گیرد.

در صورت عدم اجابت درخواست توسط هیات مدیره، سهامداران باید دعوت مجمع را از بازرس قانونی خواستار شوند.

چنانچه بازرس شخص حقیقی باشد ارسال درخواست کتبی به نشانی ثبتی شرکت کافی است. ولی چنانچه بازرس سازمانی حسابرسی و یا موسسات حسابرسی باشند.

درخواست به نشانی ثبتی و قانونی آنان ارسال می شود. عدم اجابت درخواست توسط بازرس قانونی، برای سهام داران حق دعوت مستقیم مجمع عمومی را ایجاد می کند.
در این صورت سهام داران با نشر آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری طبق اساسنامه شرکت اقدام می کنند.

سهام داران متقاضی تشکیل مجمع باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح کنند. دستور مجمع منحصراَ دستوری خواهد بود که در تقاضانامه سهام داران ذکر شده است.

ذیل آگهی دعوت تحت عنوان سهام داران دارنده بیش از یک پنجم سهام شرکت امضا می شود.

ضرورتی به ذکر اسامی و مشخصات سهام داران در آگهی دعوت وجود ندارد. در ماده 96 ” لایحه ” آمده :

” هیات رئیسه چنین مجمعی از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد “.

این جمله مباحثی ایجاد کرده و بعضی اعتقاد دارند در چنین مجمعی منشی جلسه نیز باید سهام دار باشد. در صورتی که از یک سو مجامع موضوع ماده 95 ” لایحه ” فقط به طریقی غیرعادی و فوق العاده دعوت می شوند.

هیچ تفاوت دیگری از نظر تشکیل هیات رئیسه، حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با سایر مجامع ندارند و از سوی دیگر نیز به لحاظ ترتیب، ماده 101 که بعد از ماده 96 آمده، هیات رئیسه و ترکیب آن را تعریف کرده و الزامی برای سهام دار بودن منشی در آن به چشم نمی خورد.

ادامه مطلب
مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت در ارومیه

در نتیجه مجمع موضوع ماده 95 هیچ گونه خصوصیتی از حیث سهام دار بودن یا نبودن منشی جلسه ندارد و ماده 101 قانون تجارت به ماده 96 وارد و بر آن حاکم است.
آنچه سهام دار و یا سهام داران متقاضی دعوت مجامع عمومی از طریق اعمال ماده 95 ” لایحه ” گاهی از آن غفلت می کنند مقررات ماده 101 ” لایحه ” در مورد لزوم تشکیل هیات رئیسه، رعایت حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی است.

یک یا دو سهام دار دارای یک پنجم سهام قادر به تشکیل هیات رئیسه طبق ماده 101 ” لایحه ” نیستند زیرا انتخاب رئیس و دو ناظر از بین سهام داران الزامی است.

بنابراین در صورت عدم حضور و همکاری سایر سهام داران، به دلیل عدم امکان تشکیل هیات رئیسه، قادر به تشکیل و برگزاری مجمع عمومی نخواهند بود و مکاتبات، انتظارات و اقدامات آن ها بی حاصل خواهد بود.

در صورت تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات مانند سایر مجامع خواهد بود و چنانچه سایر سهام داران اکثریت مطلق را داشته باشند.

با دستور جلسه مورد تقاضای دعوت کنندگان مجمع مخالف باشند در واقع مجمع مصوبه ای طبق دلخواه و نظر این سهام داران نخواهد داشت.

در ماده 95 صرفاَ طریقه فوق العاده ای برای دعوت مجمع تعریف شده و هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای این گونه سهام داران و الزام سایر سهام داران برای تصویب موارد درخواست آنان پیش بینی نشده است.

درخواست تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامدار

مطابق ماده ۹۵ لایحه قانونی بخشی از قانون تجارت سهامدارانی که حداقل یک‌ پنجم سهام شرکت را مالک باشند.

حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره، خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند.

در غیر این صورت، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان، مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند.

در غیر این صورت آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامدار

پروسه قانونی دعوت مجمع عمومی سهامداران

 •  اشخاصی که درخواست برگزاری مجمع عمومی در اجرای ماده ۹۵ را می نمایند باید از سهامداران دارای حق رای باشند. برابر ماده ۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بعضی از دارندگان سهام، حق رای در مجامع عمومی را تحت شرایطی ندارند. بنابراین برگزارکنندگان مجمع، باید دقت کنند که فقط سهامدارانی حق حضور و حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را دارند که مشمول ماده ۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشند.
 •  سهامدارانی که دعوت مجمع را در اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواستار می‌شوند باید مالک حداقل، یک‌پنجم سهام شرکت باشند. اگر تعداد سهام سهامدارانی که خواهان اعمال ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند تشکیل حداقل یک‌پنجم سهام شرکت را ندهد و نصاب یک‌پنجم سهامدار، حاصل نگردد اعمال ماده ۹۵ ممکن نیست‌.اگر تعداد سهامدارانی که در بدو امر از هیئت مدیره، درخواست برگزاری مجمع کرده اند یک پنجم بوده است اما در گام های بعدی از فرایند اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (درخواست از بازرس قانونی و دعوت مستقیم) نصاب یک پنجم را از دست داده باشند درخواست آنان، وجاهت و ارزش قانونی خود را از دست خواهد داد و امکان اعمال ماده ۹۵ را نخواهند داشت.نصاب قانونی یک پنجم سهامداران از ابتدا تا انتهای فرایند موضوع ماده ۹۵ باید محفوظ باشد.درخواست برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام در اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از زمانی برای هیئت مدیره ایجاد تکلیف می کند که تعداد سهامداران متقاضی برگزاری مجمع، به نصاب یک پنجم برسد و این مخصوص جایی است که سهامداران، دفعتا واحده درخواست برگزاری مجمع نمی‌کنند بلکه تدریجا و طی دو یا چند درخواست، شروع به طرح تقاضای برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام می نمایند.در این فرض، هیئت مدیره از زمان تکمیل درخواست های برگزاری مجمع و حصول نصاب قانونی (حداقل یک‌پنجم سهام) تکلیف برگزاری مجمع دارد.هیات مدیره شرکت سهامی، ظرف بیست روز از تاریخ وصول درخواست دارنده حداقل یک پنجم سهام یا از تاریخ حصول این نصاب قانونی، تکلیف به دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام دارد.
 •  لزومی ندارد که سهامداران به لحاظ عددی بیش از یک نفر باشند. یک سهامدار که به تنهایی یک پنجم سهام شرکت را داشته باشد نیز در اجرای ماده ۹۵ می تواند از هیئت مدیره درخواست برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام (اعم از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده) بنماید زیرا در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تعداد سهامداران، موضوعیت ندارد بلکه نصاب قانونی مندرج در این ماده، بر میزان سهام که بایستی حداقل یک پنجم باشد بار می گردد نه بر تعداد سهامداران.از ملاک ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این مورد نیز می‌توان بهره گرفت. در ماده یادشده، تصریح گردیده که حتی یک نفر از کسانی که مجموع یک پنجم سهام شرکت را دارد نیز می‌تواند در مورد تقصیرات اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی، علیه آنان اقدام به طرح دعوی نماید.
 •  تسلیم درخواست به اشخاصی غیر از هیئت مدیره قانونی و بازرس قانونی، تکلیف قانونی جهت دعوت مجمع ایجاد نمی کند. سهامدارانی که خواهان اعمال ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند بایستی درخواست خود را به اشخاصی تسلیم نمایند که در زمان طرح درخواست، قانونا عضو هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت بوده اند.بر تسلیم درخواست به اشخاصی که قانون در شرکت دارای سمت هیئت مدیره یا بازرس قانونی نباشند اثر قانونی ندارد و از یک سو برای درخواست کنندگان، ایجاد حق نمی کند و از سوی دیگر برای مدیران و بازرس قانونی شرکت، ایجاد تکلیف نمی‌نماید.
 •  تسلیم درخواست برگزاری مجمع در اجرای ماده ۹۵ بایستی به همه اعضای هیئت مدیره انجام شود. ارائه درخواست به رئیس هیئت مدیره کفایت نخواهد کرد. چون انجام تکالیف موضوع ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تکالیف جمعی هیئت مدیره در این مورد به شمار می رود.
 •  سهامداران متقاضی برگزاری مجمع در اجرای ماده ۹۵ بایستی درخواست  روشن و مشخصی را مطرح نمایند مانند درخواست دعوت مجمع برای انتخاب بازرس یا درخواست دعوت مجمع برای عزل مدیر هیئت مدیره یا درخواست برگزاری مجمع برای اصلاح اساسنامه و همانند اینها چون دعوت مجمع نمی تواند بدون دستور و بدون موضوع باشد.مماده۹۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تکمیل ماده ۹۵ بیان داشته است که دستور مجمعی که در اجرای ماده ۹۵ برگزار می شود منحصرا باید همان موضوع و خواسته ای باشد که در تقاضانامه دارندگان یک‌پنجم سهام آمده است.
 • در دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام که هیئت مدیره یا بازرس قانونی یا سهامداران به طور مستقیم اقدام به آن می کنند بایستی تشریفات قانونی و اساسنامه ای راجع به دعوت هیئت مدیره مجمع رعایت گردد.
ادامه مطلب
راهکارهای ثبت تغییرات شرکت در لرستان

نحوه دعوت مجمع عمومی فوق العاده

همان گونه که در مقالات پیش گفته شد، روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع صاحبان سهام پل ارتباطی بین شرکت و سهامداران است و در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید با نشر آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.

بعضاَ در اساسنامه شرکت ها علاوه بر نشر آگهی ، ارسال دعوت نامه کتبی با پست سفارشی نیز پیش بینی شده که در این صورت هر دو روش دعوت باید اجرا شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل قبض پست سفارشی و فتوکپی دعوت نامه ارسالی برای سهام داران به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود.

فاصله بین نشر آگهی و برگزاری مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع را افزایش داد.

باید توجه داشت با عنایت به عبارت ” فاصله ” در ماده 98 ” لایحه ” در واقع باید مهلت یازده روزه ای را از تاریخ نشر تا روز مجمع در نظر گرفت و چنانچه طبق اساسنامه ارسال دعوت نامه کتبی از طریق پست سفارشی نیز الزامی باشد رعایت فاصله فوق از تاریخ تحویل مدارک به پست تا روز برگزاری جلسه مجمع عممومی نیز ضرورت دارد.

به نظر می رسد پیش بینی ضرورت ارسال دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که باعث پیچیده شدن تشریفات دعوت می شود مقرون به مصلحت نباشد مگر در حالاتی که وجود وضعیت خاص آن را ایجاب کند.

در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( اعم از عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ، تاریخ و محل تشکیل جلسه با قید روز و ساعت و نشانی کامل باید قید شود.

دستور جلسه چنانچه مشتمل بر اموری باشد که نیازمند ثبت و ضبط در مرجع ثبت شرکت هاست، باید به طور کامل ذکر شود و مواردی مانند تعیین حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و تنفیذ معاملات ماده 129 ” لایحه ” که نیازی به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان ” سایر موارد ” در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و نیازی به تصریح آن ها در آگهی دعوت نیست. نام و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، الزاماَ در انتهای آگهی دعوت باید تصریح شود.

اگر در متن آگهی دعوت سهو قلم و یا اشتباهی رخ دهد و یا در فاصله نشر آگهی تا روز برگزاری مجمع بنا به دلایلی تغییری در تاریخ و یا محل برگزاری مجمع و یا دستور جلسه ضرورت یابد، باید آگهی اصلاحی حداقل یک روز قبل از روز برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود. این تغییر امکان پذیر خواهد بود. هر چند ممکن است در بدو امر عجیب و مغایر با قانون به نظر برسد.

رویه عملی اداره ثبت شرکت ها نیز پذیرش آگهی اصلاحی است و انتشار آگهی اصلاحی و تغییر و اصلاح مطالب مندرج در آگهی در محدوده موارد فوق با رعایت حداقل فاصله یک روز تا تاریخ برگزاری مجمع معمول و متداول است.

اگر کلیه صاحبان سهام در هر زمان تصمیم به برگزاری مجمعی داشته باشند، با حضور تمامی آن ها در جلسه مجمع عمومی، نیازی به انتشار آگهی دعوت و سایر تشریفات نیست.

به عبارت دیگر ممکن است مقام دعوت کننده ، کلیه تشریفات از قبیل نشر آگهی دعوت و یا ارسال دعوت نامه کتبی را انجام دهد و کلیه صاحبان سهم در جلسه حضور پیدا کنند. در این صورت نیازی به ارائه اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود

تشکیل مجمع عمومی در شرکت ها

علاوه بر این که موقع تشکیل مجمع عمومی به شرحی که گذشت در اساسنامه معین می‌شود، هیئت مدیره دارندگان سهام را به جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت می‌نمایند.

دعوت مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل آید.

هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند.

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در بجنورد

این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.

بر اساس ماده ۹۷ قانون تجارت فاصله بین انتشار آگهی دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن نباید از ده روز کمتر و از چهل روز بیشتر باشد.

دعوت مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره خواهد بود و به موجب ماده ۹۱ چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند. بازرس یا بازرسان شرکت مکلف‌اند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

در مواقعی که تمام صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دعوت مجمع عمومی را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره مکلف است حداکثر تا بیست روز مجمع عمومی عادی را طبق مقررات دعوت کند.

والاً درخواست کنندگان می‌توانند انجام این تقاضا را از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند. در این حال بازرسان مکلف‌اند مجمع عمومی را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند.

هرگاه بازرسان نیز از این تکلیف امتناع نمودند، دارندگان اقلاً یک پنجم سهام می‌توانند مستقیماً با رعایت تمام تشریفات راجع به دعوت و قید موضوع مورد درخواست به عنوان دستور جلسه و امتناع هیئت مدیره و بازرسان در آگهی، مجمع عمومی را دعوت نمایند.

مجامع عمومی فوق العاده به وسیله سهامداران

سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) را ، از هیأت مدیره خواستار شوند.

هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز ، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان، خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود.

حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت نمایند. حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت نمایند.

هرگاه بازرس یا بازرسان در ظرف مهلت ده روز مزبور، به دعوت مجمع اقدام نکنند. در این صورت سهامداران مذکور حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی، مبادرت نمایند.

مشروط بر این که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به اجابت نشدن درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تصریح نمایند.

در موردی که مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به ترتیب فوق در اثر درخواست سهامدارن تشکیل می شود.

اولاً، دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که درخواست این سهامداران ذکر شده است. ثانیاً، هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. این انتخاب به اکثریت نسبی خواهد بود.

مجامع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

در تمام شرکت‌ها باید تصمیم‌های کلی که به وسیله مدیران اخذ شده و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء و نیز دارندگان سهام برسد.

بنابراین طبق قانون، مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال یک مرتبه منعقد شود تا طی تنظیم صورتجلسه‌ ای تصمیم‌های اخذ شده را تصویب و به اطلاع اعضا برساند.

اما گاه شرایطی پیش می‌آید که در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و بازرسان می‌توانند مجمع عمومی عادی را به‌صورت فوق‌العاده تشکیل دهند.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده موارد زیر می‌باشد:

 • نحوه انتخاب مدیران
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب ترازنامه حساب سود

این صورتجلسه با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت یا مکانی غیر از آن ( با ذکر آدرس محل) تشکیل می‌شود و به امضای اعضاء می‌رسد.

تذکرات این صورتجلسه چه مواردی می‌باشد؟

صورت جلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌ سمت و با مُهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

در صورتی که دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یک یا چند تا از موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان باشد.

می توانید از نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند و همچنین می‌توانند طی نامه‌ ای جداگانه قبولی خود را اعلام نمایند. این برگ‌ ها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

چنانچه در نظر باشد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد.

با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.

در صورتی‌ که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد. یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

خاطر نشان می شویم که ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در جهت اموری اعم از درخواست تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامداران می باشد، لذا می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ثبت بین الملل بسپارید.

اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد میهن دوست
محمد میهن دوست
7 ماه قبل

سلام مدیر محترم
لطف کنین وقتی اطلاعات کافی و دقیق حقوقی ندارید از راهنمایی غلط پرهیز کنین
بنده وفق ماده ۹۵ ‌براساس راهنمایی شما ک در سایتتون قرارداد منشی جلسه را از غیر سهامدار انتخاب کردم و همین موضوع باعث ابطال صورت جلسه بنده بتاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ گردید و موجبات ضرر وزیان سنگین مالی شده است درصورت نیاز رای های بدوی و تجدید نظر را برایتان ارسال میکنم

yavari
ویرایشگر
yavari
7 ماه قبل

درود بر شما احتمالاً متن را به درستی مطالعه نکرده اید در متن ذکر شده در ماده 101 که بعد از ماده 96 آمده، هیات رئیسه و ترکیب آن را تعریف کرده و الزامی برای سهام دار بودن منشی در آن به چشم نمی خورد. از سویی ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. بهتر است با مشاوره کارشناسان حقوقی پیش بروید.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x