ثبت شرکت در زنجان

با توجه به رونق اقتصادی در استان زنجان وضعیت ثبت شرکت در زنجان بسیار رونق پیدا کرده است.از همین رو در موسسه پایش کارگروه متخصص در حوزه ثبت شرکت در زنجان مستقر گردیده است.در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در خصوص ثبت شرکت در زنجان و همچنین مراحل اداری و حقوقی ثبت شرکت در زنجان با کارشناسان و کارگروه متخصص ثبتی در حوزه زنجان در ارتباط باشید.

اطلاعات کوتاه در خصوص وضعیت جغرافیایی و صنعتی شهرو استان زنجان.

زَنجانْ دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما•اطلاعات (: زنگان) مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین شهرهای شمال غرب ایران است. و براساس آمارنامه‌های منتشر شده دارای 416851 نفر جمعیت در سال 1389 خورشیدی، نوزدهمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود.مساحت شهر زنجان نیز قریب 81کیلومترمربع است.(ثبت شرکت در زنجان)

صنایع قوی زنجان شامل:

سرب و روی،شیر پاستوریزه،تولیدات شیمیایی،نساجی،نخ تایر، فراورده‌های غذایی،ترانسفورماتور (ایران ترانسفو)،سوئیچ‌های برق فشار قویپارس سوییچ،برق و الکترونیک می باشد.(ثبت شرکت در زنجان)

واحد های ثبتی در حوزه ثبت شرکت در زنجان شامل:

ثبت شرکت در ابهر،ثبت شرکت در ارمغان خانه،ثبت شرکت در چورزق،ثبت شرکت درحلب (زنجان)،ثبت شرکت دردندی (زنجان)،ثبت شرکت درخرمدره،ثبت شرکت درزرین‌آباد،ثبت شرکت در زنجان،ثبت شرکت درسلطانیه،ثبت شرکت درسهرورد،ثبت شرکت درصایین‌قلعه،ثبت شرکت درماه‌نشان،ثبت شرکت درگرماب (شهر)وثبت شرکت درنیک‌پی (زنجان) می باشد.

جهت هرگونه اطلاعات حقوقی در حوزه ثبت شرکت در زنجان با ما در ارتباط باشید.