مطابق مقررات و قوانین گمرکی کشور کارت بازرگانی مجوزی می باشد که شخصی که در بردارنده آن کارت می باشد چه شخص حقیقی باشد و چه حقوقی باشد می تواند با در برداشتن آن مبادرت به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نماید.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.صدور کارت بازرگانی منوط به آن می باشد که بازرگانان شرکت یا موسسه خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نموده باشند.در شرکت های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه به نام مدیر مسئول شرکت صادر می گردد.

کارت بازرگانی چیست

کارت بازرگانی نوعی مجوز می باشد که طبق مقررات و قوانین ایران به منظور تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری می باشد.در کشور ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات شرکت نمایند که دربردارنده کارت بازرگانی باشند.بازرگانانی که درخواست صدور کارت بازرگانی می نمایند بایستی مطابق فرم های چاپ شده از جانب اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دونفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی وابسته به معامله متقابل می باشد.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی اعطا می شود که کشور آن ها هم به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

کاربردهای کارت بازرگانی

 مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، دربرداشتن کارت بازرگانی برای کارهای زیر ضروری است:

 1. ثبت سفارش و ترخیص كالا.
 2.  واردات از مناطق آزاد.
 3.  مبادرت به حق العمل كاری در گمرك.
 4.  صادرات هر نوع کالاهای مجاز.

مزایای اخذ کارت بازرگانی

 1. به فضای اقتصادی نظم می دهد.
 2. فعالان اقتصادی از نظر نوع فعالیت اقتصادی از طریق کارت طبقه بندی می شوند.
 3. در برداشتنن کارت بازرگانی  سبب اعتبار بین المللی فعالان اقتصادی می گردد.
 4. اخذ کارت بازرگانی همانند شناسنامه ای برای اعضای اتاق های بازرگانی برای معرفی خود به شرکای داخلی وخارجی است و زبانی شناخته شده است.
 5. اخذ کارت بازرگانی سبب آسان تر شدن کسب و کار میان فعالان اقتصادی می شود.
 6. اخذ کارت بازرگانی سبب بهره مندی از یارانه صادرات می شود.
 7. اخذ کارت بازرگانی سبب ایجاد ارتباطات سازنده میان فعالان اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی می گردد.
 8. اخذ کارت بازرگانی کلید ورود به باشگاه جهانی بازرگانی می باشد.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

 علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت است از:

 1.  شركت تعاونی مرزنشینان.
 2. ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه در بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند.
 3.  پیله وران.
 4.  كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار.

شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب 1373 مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲3 سال تمام سن داشته باشند. همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن 3 سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. البته این سابقه باید به تایید 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه مرتبط صادر کرده باشد. داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.

نداشتن اشتغال تمام وقت و هم چنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری هم از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی تواند بیش از یك كارت بازرگانی داشته باشد.
اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه. البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده کارت بازرگانی

الف- اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی برای تشکیل پرونده با هدف دریافت کارت بازرگانی باید مدارک زیر را تهیه کنند:

 1. درخواست صدور كارت بازرگانی.
 2. تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 3. تصویر كارت ملی.
 4. تكمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (فارسی و انگلیسی)
 5. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی.
 6. تكمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی.
 7.  اصل و تصویر فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی.
 8.  تكمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر كارت بازرگانی به انضمام نامه كتبی از معرف ها مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
 9.  اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی.
 10. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد.
 11.  اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها.
 12. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه.
 13.  5 قطعه عكس 4×3.
 14.  تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل آن (2 سری)
 15.  تصویر كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.
 16.  تصویر از تمامی صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار.
 17. اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط.

ب- اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی نیز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی باید مدارک زیر را فراهم کنند:

 1. تكمیل 3 برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق.
 2.  تكمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی.
 3.  اصل و تصویر فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی.
 4.  تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 5.  تصویر کارت ملی.
 6.  اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی.
 7.  اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به تایید اداره ثبت رسیده باشند.
 8.  اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها.
 9.  اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه.
 10.  چهار قطعه عكس 4*6.
 11.  تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و رویت اصل.
 12.  تصویر كارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن.
 13.  كپی از كلیه صفحات سند مالكیت ششدانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كار.

در انتها خاطر نشان می شویم که متقاضیان محترم در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای می توانند با مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل در  ارتباط باشند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...