توضیحاتی در خصوص امور ثبت و اداری و حقوقی ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان

در حوزه ثبت شرکت در اصفهان این استان با توجه به موقعیت اقتصادی منحصر به فرد خود تعداد ثبت شرکت بیشماری در طی مدت 22 سال اخیر ثبت گردیده است.با توجه به این موقعیت اقتصادی ویژه در استان اصفهان ثبت شرکت و برند بین الملل را بر آن داشت که در استان اصفهان یک دپارتمان کاملا تخصصی در حوزه ثبت شرکت در اصفهان راه اندازی نماید.از این رو با تاسیس دپارتمان ثبت شرکت در اصفهان و دیگر شهرها و شهرستانهای استان اصفهان بین الملل موفق گردیده که کلیه خدمات ثبت شرکت در اصفهان و ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکت و همچنین ثبت برند و علامت تجاری را در اسرع وقت و با کمترین هزینه انجام و به ثبت برساند.

کلیه عزیزان در صورت نیاز به ثبت شرکت در اصفهان و دیگر خدمات اداری و حقوقی مرتبط با ثبت شرکت در اصفهان می توانند از کارشناسان مجرب موسسه بین الملل در دپارتمان ثبت شرکت اصفهان راهنمایی و مشاوره های لازم را کسب نمایند.

در این مطلب با توجه به حجم بالای ثبت شرکت با مسدولیت محدود و سهامی خاص در این دو قالب ثبتی اطلاعاتی جهت مطالعه شما عزیزان تدوین گردیده است.

تعریف و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا     قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

ثبت شرکت در اصفهان :مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

 • دو نسخه شركت نامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد .
 • دو نسخه تقاضا نامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد .
 • دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آنها به امضاء تمامي شركاء رسيده باشد .
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس كه تكميل شده و به امضاء شركاء و مديران رسيده باشد .
 • فتوكپي برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه كليه شركاء و مديران شركت (در صورتيكه اشخاص مذكور داراي شخصيت حقوقي باشند بجاي فتوكپي شناسنامه آگهي روزنامه رسمي ارائه شود.)
 • ارائه مجوز فعاليت .
 • پرداخت هزينه هاي مربوط به ثبت شركت و درج آگهي پس از تكميل مدارك .
 • پلمپ دفاتر تجاري ( يك جلد دفتر كل و يك جلد دفتر روزنامه) در مرحله پاياني

 تعریف  و ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

ثبت شرکت در اصفهان :مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

 • دو برگ اظهارنامه شركت سهامي خاص و تكميل آن و امضاي ذيل اظهارنامه توسط كليه سهامداران.
 • دو جلد اساسنامه شركت سهامي خاص وامضائ ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران .
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين كه به امضاي سهامداران و بازرسين رسيده باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه هيات مديره كه به امضائ مديران منتخب مجمع رسيده باشد.
 • تصویر برابر اصل شده شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.
 • ارائه گواهي پرداخت حداقل ٣٥% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آنجا باز شده است.
 • تذكر: در صورتيكه مقداري از سرمايه شركت اورده غير نقدي باشد (اموال منقول و غير منقول ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري الزامي است ودر صورتي كه اموال غيرمنقول جز سرمايه شركت قرارداده شود ارائه اصل سند مالكيت ضروري است .
 • ارائه مجوز در صورت نياز بنابه اعلام كارشناس اداره ثبت شركتها.

ثبت شرکت در اصفهان :وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود جهت ثبت شرکت در اصفهان

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است . ثبت شرکت در اصفهان.

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد. ثبت شرکت در اصفهان. 4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الز

امی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است . ثبت شرکت در اصفهان.

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد . ثبت شرکت در اصفهان.

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد . ثبت شرکت در اصفهان. 9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است. ثبت شرکت در اصفهان.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند . ثبت شرکت در اصفهان.

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود . ثبت شرکت در اصفهان.

حوزه های ثبت شرکت در استان اصفهان عبارتند از: حوزه های ثبت شرکت درشهرستانهای استان اصفهان عبارتند از:حوزه  ثبت شرکت در آران و بیدگل، حوزه  ثبت شرکت در اردستان، حوزه  ثبت شرکت در اصفهان، حوزه  ثبت شرکت در برخوار، حوزه  ثبت شرکت در بوئین و میاندشت، حوزه  ثبت شرکت در تیران و کرون، حوزه  ثبت شرکت در چادگان، حوزه  ثبت شرکت در خمینی‌شهر، حوزه  ثبت شرکت در خوانسار، حوزه  ثبت شرکت در خور و بیابانک، حوزه  ثبت شرکت در سمیرم، حوزه  ثبت شرکت در شاهین‌شهر و میمه، حوزه  ثبت شرکت در شهرضا، حوزه  ثبت شرکت در دهاقان، حوزه  ثبت شرکت در فریدن، حوزه  ثبت شرکت در فریدون‌شهر، حوزه  ثبت شرکت در فلاورجان، حوزه  ثبت شرکت در کاشان، حوزه  ثبت شرکت در گلپایگان، حوزه  ثبت شرکت در لنجان، حوزه  ثبت شرکت در مبارکه، حوزه  ثبت شرکت در نایین، حوزه  ثبت شرکت در نجف‌آباد و نطنز.

در صورت نیاز به هرگونه خدمات ثبت شرکت در این حوزه ها با موسسه بین الملل و برند تماس حاصل نموده و کلیه مراحل اداری و ثبتی شرکت خود را با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام دهید.