جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ما در این مقاله برآنیم تا در مورد هزینه ثبت برند در کرج مطالبی را به اشخاصی که در صدد ثبت برند می باشند ارائه نماییم مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تعرفه های ثبت برند در کرج

مبلغ پرداختی برای ثبت یک نماد و نشان بازرگانی بستگی به نوع متقاضی اعم از حقیقی و حقوقی بودن آن ، دارد. در کنار این هزینه یک نشان تجاری باید در روزنامه قانونی کشور دو بار اطلاعیه درج نماید که البته مبلغ قابل پرداخت برای این امر هم بستگی به تعداد سطر و اندازه نشان و رنگی یا غیر رنگی بودن آن دارد ولی بطور کلی مبلغ درج آگهی نماد بازرگانی در روزنامه های قانونی کشور بالای دویست و پنجاه هزار تومان میباشد.

برای مراجعین از بیرون از کشور که طبق کنوانسیون پاریس ، باید بطور مستقیم درخواست خود را به سازمان ثبت(سازمان ثبت نماد تجاری و سازمان مالکیت صنعتی) تقدیم کنند، ضروریست که به میزان و معادل مبلغ تعیین شده برای این موضوع ،ارز بپردازند.

هزینه ثبت برند در کرج

هزینه ثبت برند در کرج

طبیعتا ثبت نماد تجاری همچون قسمت های دیگری از ثبت های شرکت هزینه هایی به دنبال دارد که بخش های متفاوتی را در بر دارد.ثبت برند در کرج باید طبق همان خدمات یا کالایی باشد که فروخته یا عرضه میگردد.

ادامه مطلب
تصفیه امور شرکتها

گاهی ممکن است از یک نام برای عرضه خدمت یا فروش کالا در مواردی که عرضه کنندگان به وفور دیده میشود ،بیش از حد استفاده شود. که این خوشایند برای اشخاصی که با نشان تجاری همین نام کار میکنند به حساب نیاید.

اکنون بیشتر به مبلغ پرداختی برای ثبت نشان تجاری میپردازیم و مسائل دیگر را در مقاله های بعدی بررسی میکنیم.

ما به شما دوستان پیشنهاد میکنیم که با آگاهی بالاتری برای دریافت خدمات دیگر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.

هزینه ثبت هر برند دو قسمت دارد که یک بخش برای سازمان ثبتی است که با مذاکره ی درخواست کننده و متخصصان آن سازمان تعیین میگردد.درست است که این مبلغ با مذاکره تعیین میشود اما باید توجه داشت که از حد معمول بالاتر یا پایین تر نباشد و میزان خدمت با مبلغ برابری کند.

مبلغ پرداختی برای ثبت نشان تجاری برحسب نرخ مصوب سازمان مالکیت صنعتی به صورت زیر میباشد.

هزینه های دولتی ثبت برند

این موضوع در برگیرنده مبلغ پرداختی توسط دولت میگردد.هزینه ثبت اساسنامه نماد تجاری اولین هزینه برای ثبت نماد تجاری یک شرکت به حساب می آید.که این هزینه بستگی به حقیقی یا حقوقی بودن درخواست کننده ،دارد.

قسمت دوم هزینه ثبت نشان تجاری ، وقتی ست که اساسنامه تایید شده و اطلاعیه اولیه درج شده باشد باید پرداخت گردد.

اگر متقاضی نسبت به پرداخت مبلغ آگهی اولیه در روزنامه امتناع ورزد ، درخواست آن برای ثبت نماد تجاری رد خواهد شد و تمام امور انجام شده به هدر میرود.ولی با پرداخت هزینه روزنامه دوم نماد تجاری به مدت 10 سال به متقاضی تعلق میگیرد.

ادامه مطلب
ثبت برند در رشت آسان و سریع

هزینه ثبت برند در ایران

مبلغ پرداختی برای ثبت نشان تجاری در ایران عرف یکسانی دارد زیرا فقط در استان تهران درسازمان مالکیت صنعتی قابل پیگیری است.

کلیه هزینه های ثبت برند، علائم تجاری، لوگو و نشان و آرم تجاری به شرح ذیل می باشد:

اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تاخير در تمديد ثبت

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

ادامه مطلب
هزینه ثبت برند 【هزینه ثبت لوگو ✔️】

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري از آن

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق

شخص حقيقي: ۵۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه

شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات ثبتی به متقاضیان محترم می باشد مشاوران و کارشناسان خبره و کاردان ما یاری رسان شما در این امر  می باشند.

از  همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها