در این مقاله به صورت اختصار در خصوص 1-تعریف اظهارنامه مالیاتی2-شیوه اظهارنامه مالیاتی3- اظهار نامه عدم فعالیت4-و کلیه مراحل اظهارنامه مالیاتی در کرج پرداخته شده است.

قبل از هر چیزی باید به این نکته توجه داشته باشید که در هر شرایطی اظهارنامه مالیاتی خود را حتما به واحد مالیاتی خود ارائه نمایید.در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی جرائم الرس که به هیچ عنوان بخشودگی ندارد شامل حال شما خواهد شد.در این خصوص میتوانید از کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل مشاوره رایگان دریافت نمایید.

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی یک سال کاری یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می باشد که جهت محاسبه مالیات به اداره دارایی ارایه می شود. مطالعه روند تکاملی در نظام‌های گوناگون مالیاتی، نشان دهنده آن است که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی، تشخیص مالیات توسط ماموران مالیاتی، جای خود را کم کم به شیوه خوداظهاری داده‌ است.در ایران مالیات به دو نحو خود اظهاری و یا علی الرأس محاسبه می گردد. خوداظهاری یعنی اینکه خود شخص مودی مالیاتی، هزینه و درآمد خود را محاسبه و به دارایی اعلام می کند. برای این منظور اظهارنامه ای تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه ها و …می باشد و در نهایت مبلغ مالیات سالیانه نیز قید می گردد. دارایی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را تایید و با توجه به آن مالیات دریافت می نماید.

پرداخت مالیات سالانه به دو صورت محاسبه و پرداخت میگردد:

1. به شیوه خوداظهاری 2. به شیوه علی الراس

چنانچه اشخاص(حقیقی، حقوقی) شخصا  اقدام به  محاسبه مالیات نمایند از شیوه خوداظهاری استفاده کرده اند، به این صورت که قبل از  سی و یکم تیرماه هر سال تمامی درآمد، هزینه ها و استهلاکات محاسبه شده و بر اساس آن مبلغ مالیات پرداختی نیز مشخص میشود بدون اینکه ماموران مالیاتی دخالتی در این محاسبات داشته باشند. اما در شیوه علی الرس ماموران  اداره امور مالیاتی مبلغ قابل پرداخت اشخاص را محاسبه و به آنها اعلام میکند.

اظهار نامه عدم فعالیت چیست؟

اگر شرکتها در طول یک سال مالی، هیچگونه فعالیتی نداشته باشند. باید اظهارنامه عدم فعالیت خود را تحویل اداره امور مالیاتی دهند، با این توضیح که شرکت، حتی اگر یک مراوده مالی هم داشته باشد باید وارد دفاتر شده و در مبلغ مالیات آن محاسبه شود حتی اگر این مراوده شامل خرید دستگاه یا لوازم برای شرکت باشد. چون در غیر این صورت مراوده مذکور  در دفاتر طرف قرارداد وارد شده و در نتیجه قابل تشخیص برای اداره امور مالیاتی  و ماموران آن خواهد بود. عدم فعالیت در هر سال مستلزم پر کردن اظهارنامه همان سال است. لازم به ذکر است که برای ارائه اظهارنامه عدم فعالیت تشکیل پرونده مالیاتی واخذ کد اقتصادی ضروری است.

در پایان در صورت صلاحدید میتوانید مراحل تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود را به موسسه حقوقی بین الملل در کرج و تهران واگذار نمایید.