فرآیند ثبت اختراع فرایندی با ابعاد و جوانب گوناگون  علمی- حقوقی می باشد. موسسه حقوقی بین الملل با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه مالکیت فکری  و معنوی و با برخوداری از تجربه و دانش متخصصین علوم مهندسی و وکلای مجرب  در زمینه  ثبت تخصصی و علمی اختراع و طرح صنعتی با توجه به  آخرین قوانین اداره ثبت اختراعات کشور اقدام می نماید. تنظیم و تشکیل پرونده ثبت اختراع به شیوه ای که تمام خصوصیات  فنی ومبتکرانه اختراع را پشتیبانی کرده و قابل حمایت نماید و جلوی هرگونه تقلید یا  کپی برداری احتمالی از طرح را بگیرد .از اصلی ترین تخصص های دپارتمان ثبت اختراع موسسه حقوقی بین الملل می باشد. کارگروه ثبت اختراع هم چنین در مواردذیل به شما خدمات ارائه می دهد:

 1. مشاوره در زمینه ترسیم  گرافیکی نقشه های فنی محصولات  و شبیه سازی سه بُعدی کامپیوتری.
 2. تدوین مندرجات  فنی – حقوقی کامل پرونده اختراع شامل  شرح و توصیف ،ادعانامه ، و خلاصه اختراع.
 3. رفع نقص پرونده های ثبت اختراع.
 4. دفاع فنی از عملکرد دستگاه و رفع اخطار تشابه در صورت ابلاغ آن.
 5. مشاوره جهت اخذ تاییدیه علمی از مراجع ذیصلاح اختراع.

ثبت اختراع

گواهی  ثبت اختراع، حق امتیاز یا (Patent) امتیاز  انحصاری می باشد که در برابر اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی وی به عنوان مالک اختراع  اعطا می شود. انحصار به معنای برخورداری  از حقوق مخصوصی می باشد که از جانب  قانونگذاران و ادارات  ذی صلاح برای مدت زمان مشخص درقبال یک ایده یا محصول یا فرآیند نوآورانه (اختراع)  در اختیار فرد مخصوصی قرار می‌گیرد. به شرطی  که آن اختراع، اختراعی تازه، سودمند یا مورد بهره برداری صنعت شناخته شود.

به عبارت دیگر، ثبت اختراع یک حق منحصر به فرد می باشد که به اختراع یک کالا یا روند جدید  برای اجرای یک فرآیند  و یا یک راه حل تخصصی تازه برای مسئله ای خاص ،اعطا می گردد. ثبت اختراع،  از دارنده ثبت اختراع حفاظت می کند که مدت زمان اعتبار این حفاظت عموما"در همه کشورها به مدت 20 سال ادامه دارد ، که البته با توجه به قوانین هر کشور می تواند متفاوت باشد.

حفاظت از ثبت اختراع به این معنی می باشد که اختراع  ثبت شده نمی‌تواند بدون رضایت  مالک  ثبت اختراع، به طور تجارتی تولیدشده و یا مورد بهره برداری، پخش یا فروش قرار گیرد. ادعای  حقوق ثبت اختراع اغلب در دادگاه صورت می گیرد که مرجع قضایی جلوگیری ازنقض حقوقناشی از ثبت اختراع هستند.

شرایط ثبت اختراع

ثبت اختراع حاصل آفرینش ذهنی افراد است که می توان گفت سبب ایجادیک راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه می گردد و یا  در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود.

اختراعی قابل ثبت می باشد که ناشی از خلاقیت ذهنی  بوده ، جدید باشد و دارای کاربرد صنعتی نیز باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای فردی با مهارت معمول  در فن مذکور آشکار و شناخته شده نباشد و از نظر صنعتی  نیز اختراعی  کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

گواهی نامه  ثبت اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع و صاحب آن پس از تاییدیه کارشناسان این اداره  صادر می گردد و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع برخوردار شود.

در موارد ذیل حمایت از اختراع انجام نمی گردد :

 1. اکتشافات ، تئوری های  علمی، روش های ریاضی و آثارهای هنری.
 2. طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
 3. روشهای تشخیص و درمان بیماریهای انسان ها و حیوانات.
 4. منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آن ها.

ماده 27 قانون حمایت از مالکیت فکری و معنوی: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت آن را نماید.

 1. ابداع یک محصول صنعتی جدید.
 2. کشف هر وسیله جدید یا  اکتشاف عمل وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا زراعتی.

شرایط تخصصی ثبت اختراع

  به طور کلی اختراعی قابل ثبت است که حداقل شرایط ذیل را دارا باشد :

 1. نوین باشد (Novelty)
 2.  اقدامی ابتکاری محسوب شود (Inventive Step)
 3.  در عمل مفید باشد (Practical Use)
 4. مشمول موارد غیر قابل ثبت نباشد (Unpatentable Subject Matter)

  موارد غیر قابل ثبت به عنوان اختراع

 1. کشفیات (موادی که از قبل در طبیعت موجود است)
 2. تئوری های های علمی.
 3.  روش های ریاضی.
 4. طرحها و نقشه ها.
 5.  قواعد و روشها (مثل روش انجام تجارت، فعالیت ذهنی، بازی)
 6. نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی.
 7. روش تشخیص یا معالجه بیماری در انسان یا دام.
 8.  گونه های گیاهی یا جانوری یا روش ایجاد آنها.
 9.  اختراعی که استفاده تجاری آن مخل نظم عمومی یا اصول اخلاقی باشد..

  سیستم ثبت اختراع

   سیستم ثبت اختراع در ایران در حال حاضر به صورت اعلامی است یعنی ادعای مخترع در صورتی که سابقه ای از آن ثبت نشده باشد دال بر صحت آن تلقی میگردد

  مدارک مورد نیاز ثبت اختراع

 1.  اظهارنامه ثبت اختراع که سه نسخه از این فرم بصورت خام باید از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تهیه و تکمیل گردد.
 2.  شرح اختراع که  توسط مخترع در برگه A4 و در سه نسخه مجزا تهیه می شود.
 3. نقشه های اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا.
 4. ادعانامه  اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا.
 5. کپی از مدارک شناسایی مخترع یا  مخترعین.
 6.  قبض رسید بانکی حق الثبت اختراع.

  مدت اعتبارثبت اختراع

 گواهی یا سند ثبت اختراع بنا بر تقاضای مخترع پنج، ده، پانزده و یا بیست سال معتبر خواهد بود.

 مراحل ثبت اختراع

فرآیند ثبت اختراع

نحوه ، شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه اختراع

ثبت اختراع نیازمند تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

ومهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص دارای  اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر و مفید  باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود اما فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم بوده و به ثبت نمی رسد و یا اینکه ممکن است  شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و تعجیل در ثبت آن  شمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده خدشه دار کند فلذا مشاوره با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تهیه و تنظیم  اظهارنامه  ثبت اختراع بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.

 زبان و تعداد نسخ اظهارنامه

اظهارنامه ثبت اختراع باید بصورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس مخترع و به زبان فارسی تنظیم شود.

محتویات ومندرجات اظهارنامه اختراع

 1. نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و در صورت نیاز هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.
 2.  نام ، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود.
 3. اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.
 4. چنانچه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغیه ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.(این بند باید توسط اشخاص غیر ایرانی تکمیل شود وبرای متقاضیان  با تابعیت ایرانی که ابتدا به ساکن درایران تقاضای ثبت اختراع می کنند پرکردن این بند الزامی نیست)
 5.  اسم، آدرس  و شغل مخترع درصورتی که متقاضی ثبت اختراع فردی به جز مخترع نباشد. مخترع شخصی است که اختراع حاصل تلاش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به او تعلق می گیرد  اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی ازاین قبیل اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجام می دهند و برطبق قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود فلذا درصورتیکه مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمیل شود و نکته دیگر اینکه درصورتیکه افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و درصورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آنها میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیراینصورت حقوق ناشی از اختراع اشتراکی خواهد بود.
 6. عنوان اختراع  باید به نحوی  باشد که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و  سایزر کلمات توصیفی  و صفات برترنبوده و ترجیحاً بین 3 تا 10 کلمه باشد. در کشورهای مختلف و خصوصا" کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعات در بانکهای اطلاعاتی بنابر کلید واژه های عنوان اختراع انجام می پذیرد .بنابراین عنوان اختراع  برای ادارات اختراع و کارشناسان و استفاده کنندگان از اختراع  بسیار حائز اهمیت می باشد و بدین ترتیب عنوان اعلامی باید در عین اختصار، گویا و بیانگر خصوصیات  فنی اختراع باشد تا علاوه بر قابلیت جستجوی بهتر سوابق پییشین، موجب شود که سایر افراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجازه استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنند و نکته دیگر اینکه این کلیدواژه ها نباید توصیفی بوده و یا جنبه  تبلیغاتی داشته باشند از درج عباراتی مثل بهتر، بهترین، عالیترین، زیباترین و فنی ترین خودداری شود.(بهتر است اعنوان اختراع به زبان انگلیسی نیز به طور صحیح قید شود.)
 7. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم لازم است. متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت معنوی و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور ارائه شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس آن را در برمی گیرد.

روش های ثبت اختراع در ایران و جهان

الف: روش اعلامی

ب: روش تحقیقی

روش اعلامی : ثبت اختراع بنحو روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد. بدین معنی که  در این روش ادعای مخترع به شرط عدم سابقه ثبت صحیح  تلقی شده و ادعای مخترع به ثبت می رسد قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح  می دارد كه :« گواهی ( سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محاکم قضایی  تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آن را به اثبات برسانند .»

براساس  قانون  فوق روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع موظف است كه مدارك اختراع ادعایی خود را به اداره مالیكت صنعتی ارائه نماید و اداره مالیكت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع را  به نام مخترع صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور گواهی  اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاكم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.

 1. اختراع، اختراع تازه  نباشد.
 2. زمانی  كه گواهی  اختراع جهت امورمربوط به  نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دوایی صادر شده باشد.
 3. وقتی كه اختراع جنبه علمی صرف داشته و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا زراعتی نداشته باشد.
 4. وقتی كه پنج سال از صدور سند ثبت اختراع گذشته و استفاده عملی از آن به مرحله  اجرا گذاشته نشده باشد، هر ذینفع می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع کرده  و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی را  بنماید با توجه به مراتب مذكورروش ثبت اختراع در ایران به شکل  اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

روش تحقیقی: بعضی از كشورها با بهره جستن از وسایل و امكانات و لابراتوارهای  مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهیت  اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت و سقم ادعایش آشکار شود.

در این نظام سعی می شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع صحیح  تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از كشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی كه در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود. بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر كدام مزایا و معایبی دارد كه ذكر آن در حوصله این مطلب  نمی گنجد . بدیهی است  قانونگذار هر کشور استفاده از یكی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاجرا  می شمارد.

ورق یا گواهی یا سند ثبت اختراع

هنگامی  كه اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالیكت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای كه اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وكیل قانونی او می دهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع می نامند  كه وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید. ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالت براین نمی كند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است . قانون  اینگونه مقرر می دارد که هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و همچنین  مخترع باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند.

اقامه دعوی برای بطلان ورقه ( سند ) اختراع

ورقه اختراع كه به مثابه  اثبات ثبت اختراع می باشد در اداره مالیكت صنعتی صادر می گردد چنانكه قبلا نیز بیان گردید ورقه اختراع به هیچ وجه سندیت برای قابل استفاده بودن اختراع و یا نو بودن و یا واقع به حقیقت نمی باشد ورقه اختراع دلالت بر این امر دارد كه اختراع ادعایی مخترع بدون داشتن سابقه ثبت به ثبت رسیده و چنانچه ادعایی علیه شخص مخترع یا اختراع او وجود دارد باید در محاكم طرح و رسیدگی شود.

قانون ثبت علایم و اختراعات در این مورد پیش بینی می کند که :

رسیدگی به دعاوی حقوی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاكم تهران بعمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا كشف و یا متهم در خارج  از تهران دستگیر شده باشد كه در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا كشف جرم یا دستگیری متهم بعمل آمده و پرونده  برای رسیدگی به محاكم تهران ارجاع می شود . بنابراین قانونگذار مصلحت دانسته كه در دعاوی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی محاكم تهران مرجع  رسیدگی باشند و چنانچه جرم در خارج از حوزه استحفاظی تهران به وقوع پیوسته و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد رسیدگی مقدماتی توسط مراجع قضایی محلی صورت گیرد و پرونده متشكله جهت رسیدگی نهایی و صدور حكم به تهران ارسال شود. اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی براساس تبصره ماده اول طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شركتها مصوب شهریور ماه ١٣٤٠ عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد  قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات اختصاص داده است مدیر اداره مزبور نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شركت تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علائم تجارتی و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهی نامه های ثبت را امضا خواهد كرد ماده ٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر داشته در صورتی كه تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذكر گردد و متقاضی می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ به رئیس محكمه اول دادگاه بدوی  تهران شكایت كند.

بنابراین چنانچه تقاضای ثبت اختراع توسط اداره مالیكت صنعتی رد شود یا مواردی كه بعدا ذكر می گردد بعد از ثبت پیش آید اقامه دعوی در خصوص مورد اول ده روز پس از ابلاغ نظریه رد اداره مالكیت صنعتی و در خصوص مورد دوم به محض اطلاع از موارد سوء باید نسبت به طرح دعوی در محاكم ذیصلاح قضایی تهران اقدام لازم مبذول  گردد.

وفق قانون  در موارد ذیل هر ذینفعی می تواند به محاكم تهران مراجعه و تقاضای صدور حكم دایر بر بطلان ورقه اختراع را بنماید.

 1. وقتی كه اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه اختراع توسط اداره مالیكت صنعتی صادر شده هر ذینفع از این موضوع می تواند به استناد اینكه اختراع جدید نیست و پس از اثبات آن می تواند تقاضای صدور حكم بطلان ورقه اختراع را بنماید.
 2.  وقتی كه اختراع مربوط به طریقه های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت و كشاورزی را نداشته باشد هر ذینفع می تواند اقامه دعوی نموده و تقاضای بطلان ورقه اختراع را بنماید.
 3.  وقتی كه اختراع به ثبت رسیده پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشود هر ذینفع می تواند به مراجعه صالحه قضایی مراجعه و ضمن اثبات این امر تقاضای صدور حكم دایر بر بطلان ورقه اختراع به ثبت رسیده را بنمایند.

انتقال حقوق اخذ شده از ثبت اختراع

انتقال حقوق دریافتی  ازثبت اختراع به دوصورت انتقال اختیاری و انتقال قهری وجود دارد.

الف: انتقال اختیاری : هر شخصی كه اختراعش با عنایت به  مقررات قانونی در ایران به ثبت رسیده و ورقه اختراع را تحصیل نموده باشد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون نسبت به انتقال عین یا منافع وی اجازه استفاده به دیگری اقدام نماید.

هر گونه دادو ستد راجع به ورقه اختراع باید به موجب سندرسمی بوده و در دفترثبت اختراع تحصیل نموده باید هر گونه نقل و انتقال یا اجازه استفاده از اختراع را بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام و با ارائه سند رسمی به اداره مالیكت صنعتی تقاضای ثبت مفاد نقل و انتقال یا هرگونه واگذاری دیگر را در دفتر ثبت بنماید.

ب: انتقال قهری : چنانچه  مالك ورقه اختراع فوت نماید وراث متوفی نسبت به اخذ ورقه انحصار وراثت از مراجع ذیصلاح اقدام و سپس ورقه مزبور را به اداره مالكیت صنعتی ارائه تا نسبت به ثبت مفاد آن (براساس قانون ارث یا وصیت نامه متوفی ) در دفتر ثبت اختراع اقدام شود.

حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده : پس از ثبت اختراع بنام متقاضی و صدور ورقه اختراع آگهی اختراع ثبت شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج خواهد شد و پس از آن هر كس می تواند به اداره مالیكت صنعتی مراجعه و كتبا درخواست ملاحظه اسناد و اوراق و نقشه های مربوط به اختراع را بنماید رئیس اداره مالكیت صنعتی ضمن دستور ثبت درخواست اجازه ملاحظه پرونده اختراع ثبت شده در حضور احدی از كاركنان اداره را صادر خواهد نمود و چنانچه متقاضی نیاز به كپی برابر اصل از اسناد و مدارك و نقشه اختراع داشته باشد باید كتبا تقاضا نموده و ضمن پردخت حقوق دولتی متعلقه كپی درخواست شده توسط اداره تهیه و ضمن اخذ رسید به متقاضی تحویل می گردد . قانون ثبت علایم و اختراعات در این باره  مقرر می دارد مراجعه به كلیه اسنادو اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدرو ورقه اختراع آزاد است و هر كس می تواند از اسنادو اوراق مربوط بورقه اختراع یا معلامت راجعه به آن با تادیه حقی كه بموجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل كند.

ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده

تغییرات در اختراع باید براساس  مقررات با پرداخت حقوق دولتی در اداره مالیكت صنعتی به ثبت برسد و مراتب در روزنامه رسمی منتشرشود هر گونه تغییر یا افزایش  یا تكمیلی در مدت اعتبار ورقه اختراعات باید با رعایت شرایط با تسلیم اظهارنامه همراه با توصیف مشروح و نقشه های اختراع بوده و ورقه اختراع تكمیلی صادر گردد ورقه اختراع تكمیلی تابع همان شرایط و مقررات و اعتبار ورقه اختراع اولیه  خواهد بود.

تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت مخترع نیز باید به ثبت برسد.

چنانچه تغییرات مربوط به اصل اختراع یا مالك یا اسم  وآدرس و تابعیت مخترع به ثبت نرسد این گونه تغییرات قابلیت استناد و ادعا را در مراجع و محاكم ندارد.

مدارك لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

متقاضی ثبت  اختراع باید مدارك ذیل راتهیه و به اداره مالیكت صنعتی ارائه نماید.

1. اظهارنامه اختراع  در ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جز اوراق بهادار می باشد متقاضی بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها  این فرم را تهیه و مانند فرم نمونه صفحات بعدی نسبت به تكمیل و امضای آن اقدام نماید.

2. توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود در ٣ نسخه . اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور كامل شرح داده شود در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور واضح بیان گردد توصیه می شود در تهیه شرح توصیف اختراع از كاغذهای A4 استفاده گردد.

3.نقشه های اختراع در  ٣ نسخه

نقشه كامل اختراع باید با خودکار و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وكیل او امضا و مهر شود مطابق قانون  توصیف مشروح اختراع در روی كاغذی با ططول ٣٤ سانتی متر و ٢٢ عرض  سانتی متر باید رسم گردد و همچنین برای ا نجام امر مذكور فقط از یك روی كاغذ استفاده شود.

4. در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل متقاضی به اداره مالیكت صنعتی داده  شود اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی به اظهارنامه  پیوست گردد.

5.در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعمل آمده باشد یك برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك تحویل اداره مالكیت صنعتی شود.

6.  فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

7. قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع

هر كدام یک از ٣ مورد مدارك لازم را را به شکل مجزا منگنه کرده  و به اداره مالكیت صنعتی ارائه کنید.مسئول مربوط نسبت به بررسی اولیه مدارك اقدام و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر خواهد نمود وجه مذكور در شعبه بانك ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع و رسید پرداخت بضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی شود اداره مذكور پس از دریافت اظهارنامه اختراع صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار می دهد و پس از وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضا ممهور به مهر ساعتی كه دارای ساعت و تاریخ روز ماه سال است نموده و یك نسخه را تسلیم متقاضی می كنند نسخه دیگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسی به كارشناس ارجاع می گردد كارشناس مربوطه نسبت به بررسی اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر و مخترع متقاضی یا وكیل او مبلغ معین را در بانك ملی مستقر در سازمان ثبت واریز کرده  و رسید مربوط را بهمراه یك برگ گواهی نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها  است خریداری نموده به همراه یك برگ تصویر آن به اداره مالكیت صنعتی تحویل می دهدو  مراتب ثبت اختراع بصورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وكیل او می گردد پس از درج در روزنامه رسمی یك نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل شده و یك نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و شده و پس از امضای مدیر.

و مالكیت صنعتی ممهور به مهر اداره تسلیم متقاضی یا وكیل قانونی او می گردد.

در صورتی كه اختراع مورد تایید اداره مالكیت صنعتی قرار نگیرد اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه كتبا به متقاضی یا وكیل قانونی او ابلاغ می شود متقاضی یا وكیل قانونی او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شكایت از تصمیم اداره مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید چنانچه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالكیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام ننماید دیگر ادعایش در مراجع ذیصلاح قضایی پذیرفته نخواهد شد.

ورقه های اختراع

ورقه اختراع سندی است كه به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطا می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او سو استفاده نمایند.

حق انحصاری استفاده از اختراع زمانی  به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار میگیرد كه اختراع مطابق مقررات ارائه  و به ثبت رسیده باشد درغیر اینصورت استفاده از اختراع ثبت نشده برای دیگران آزاد تلقی شده و هركس می تواند از آن برای تولید محصولات خود استفاده کند.

نص قانون در مورد حق انحصاری اختراع چنین بیان می کند که : هر نوع کشف یا اختراع جدید در رشته های مختلف صنعتی یا کشاورزی به كاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد كه بر طبق شرایط و مدت مقرر در قانون  ثبت اختراع از اكتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر اینكه اكتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای كه دراین مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.

مدت اعتبار اختراع به تقاضای مخترع می تواند ١٠ . ١٥ یا حداكثر ٢٠ سال باشد. و مدت مزبور صراحتا در سند اختراع قید می گردد. در چنین صورتی مخترح یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش و اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه به صرف ادعای مخترع اداره ثبت مبادرت به ثبت اختراع مورد ادعای او می نماید وملزم است كه در این زمینه تحقیقاتی به عمل آورد.

پیش بینی های قانونی در این مورد بدین شکل است که هركس مدعی یكی از امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت بنماید:

 1. ابداع هر محصول صنعتی جدید.
 2. كشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یك تنیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

در مورد جنبه اعلامی بودن ثبت اختراع در ایران  و عدم نیاز به بررسی صحت ادعای مخترح قانون چنین مقرر می دارد: ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن ویا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی كند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در دادگاههای عمومی تهران  اقامه دعوی كرده و خلاف آن را به اثبات برسانند.

ملاحظه می شود كه  این مواد قانونی  از اعتبار گواهی ثبت اختراع کاسته و فقط به زیان دیده حق میدهد كه به ثبت اختراع یا اكتشاف اعتراض نماید و تقاضای بطلان و جبران زیان وارده را از بانی آن  بنماید.

توضیحاتی دیگر در خصوص ثبت اختراع

اختراعی قابلیت ثبت را دارا می باشد که روشی جدید یا محصولی نو را ارائه دهد و این محصول را بتوان در صنایع استفاده کرد. در این جا باید خاطر نشان کرد که روشهای جدید علم ریاضی یا فرضیات علمی و روشهای پزشکی و معالجات بیماریها و تمام پیشنهادات جدید ذهنی شامل اختراعات نمیشود و قابلیت ثبت اختراعات صنعتی را ندارند. از مزایای ثبت اختراع میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:  تمام حقوق مادی و معنوی اختراع نزد مخترع است و هرگونه بهره برداری از عنوان یا اصل اختراع توسط اشخاص غیر، جرم محسوب میشود. اگر اختراع یک محصول تولیدی باشد، مخترع تمام حقوق تولید، صادرات، واردات و هرگونه معامله بازرگانی در رابطه با آن را دارا می باشد. و اگر اختراع به صورت یک مرحله ی جدید از کاری باشد، مخترع حق هر گونه استفاده از این روش را داراست. هم چنین هر محصولی که از این راه تولید و ساخته شود. مدت اعتبار هر طرح صنعتی از زمان ثبت اظهارنامه به مدت 5سال است.به علاوه میتوان بعد از پایان 5 سال برای دو دوره ی 5 ساله ی دیگر این مدت را تمدید کند که این مرحله خود منوط به پرداخت هزینه های مربوطه است.

کلیات و توضیحات قانونی در ضمینه ثبت اختراع

سعی و کوشش هر جامعه بیشتر متوجه تشویق مخترعین برای اکتشافات و اختراعات جدیدی می باشد و به وسایل مختلفه در صدد تشویق مخترعین بر می آیند. البته اغلب اختراعات فوراً و بلافاصله بوجود نمی آید بلکه هر اختراعی دنباله مطالعات و اکتافت سابق بوده و تقریباً تکامل یافته آنها محسوب می شود. مثلا : ماشین بخار ، اتومبیل های سواری کنونی، رادیو و تلویزیون همه مسبوق به سوابقی هستند که نمی شود همه آنها را کار یک نفر دانست و بدین ترتیب جامعه و مخترع هر دو در یک اختراع جدید سهیم می باشند. تشویقی که از مخترعین می شود نسبت به سیاست ها کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهایی که به صورت توتالیتر هستند مخترع در حقیقت کارمند دولت است ودولت با فراهم ساختن وسایل زندگی او و قرار دادن وسایل لازم برای تحقیقات مالک اختراعات او می شود و غیر از این در اغلب کارخانه های بزرگ نیز چنین حالتی پیش می آید. چنانچه کارخانه جنرال موتور برای ایجاد طرح های جدید برای کالاهای خود دائماً متخصصین را مامور مطالعه و تحقیق نموده است تا نتیجه اختراعات آنها را بکار ببرد و در چنین صورتی منظور اصلی تشویق مخترعین حاصل نمی گردد. لذا اغلب کشورها در قوانین خود مقرراتی پیش بینی نموده اند که به موجب آن مخترعین برای مدت محدودی حق انحصاری استفاده از اختراع خود را دارند و چون در این مدت در بازار رقابتی نخواهد بود با فروش محصولات به قیمت گزاف سود فراوانی به دست مخترع خواهد رسید و این بهترین وعملی ترین تشویق از او خواهد بود. واضح است که این حق انحصاری وقتی به رسمیت شناخته خواهد شد که مخترع در صدد ثبت اختراع خود برآمده و مطابق مقررات مربوطه به ثبت آن اقدام کرده باشد و گرنه به هیچ وجه موردحمایت قانون گذار قرار نخواهد گرفت، منتهی ممکن است بعضی از مخترعین از حق ثبت خود صرفنظر نماید. چنانچه کاشف پنی سیلین و یا نایلون از ثبت اختراع خود خودداری کردند و در نتیجه بلافاصله از طرف کلیه کارخانه ها و موسسات تهیه آنها آغاز گردید، چه هر گاه اختراعی به ثبت نرسد در حقیقت ساختن آنخواهد بود. البته باید توجه داشت که اغلب اختراعات کوچک که از طرف کارگران متخصص در اثر تجربه زیاد به وقوع می پیوندد دارای نفع زیادی می گردد و گرنه اختراعات علمی بطور قطع نفع کمتری خواهد داشت و یک نفر قادر به استفاده از آن نخواهند بود. حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای مدت محدودی برای استفاده انحصاری از اختراع خود دارد. حق اختراع نتیجه زحمت، کار و فعالیت مخترع است، زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است البته اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداً منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند. علاوه بر آن اختراع باد تازگی داشته باشدو قبلاً شناخته نشده باشد، زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند. قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید : « هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشافات یا اختراعات خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». و در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود :« هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: 1- ابداع هر محصول صنعتی جدید 2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی...». مثلاً کسی محصول نایلون را به بازار عرضه می کند و کسی دیگر نوع دیگر آن را به نام پرلون معرفی می نماید و این در حقیقت یک محصول جدیدی است که مثلا به قیمت ارزان تری تهیه می شود و محققاً مخترع باید از این حق خود استفاده نماید و یا اینکه مثلاً روغن نباتی را از کنجد می گیرند و کسی به طریق بخصوصی از سایر حبوبات نیز آن را تهیه می کند و از این نوع مثالها فراوان است  و اما منظور مقنن از ذکر مدعی در این ماده اشاره به اعلامی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به صرف ادعا اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ تحقیقی در این باره نمی کند و ماده 36 هم ناظر به همین امر است که می گوید « ورقه اختراع به هیچ وجه به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور در به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوا کرده خلاف آن را ثابت نمایند». این ترتیب صحیح بوده و قابل ایراد نمی باشد چون در هیچ کشوری اداره ثبت نمی تواند مجهز به دستگاهایی باشد که بتوان صحت یا عدم صحت ادعایی را درباره یک کشف جدید ثبات نماید و از این رو در کشور ایران و فرانسه و اغلب کشور ها ثبت جنبه اعلامی دارد ، ولی در آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده میشود. بعضی کشور ها قوانین خود مواردی را ذکر کرده و بعضی چیزها را به عنوان اختراع قبول نکرده اند چون مخترع نسبت به اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد. حق اخلاقی مخترع اسم اوست که برای همیشه آن اختراع به نام او باقی می ماندو کسی حق ندارد آن را عوض کند چنانچه همیشه اختراع پنی سیلین به نام فلمینگ خواهد بود. ولی از نظر مادی باید گفت این حق محدود است و اغلب قانون هر کشوری آن را معین می کند و در بعضی موارد نیز اصلاً ثبت آن را به عنوان اختراع قبول نکرده و اجازه نمی دهد که مخترع از آن انحصاراً استفاده مادی بکند. چنانچه ماده 28 قانون مذکور می گوید : « برای امور زیر نمی شود تقاضای ثبت نمود:1- نقشه های مالی 2- هر اختراع یا اکتشاف که مخالف انتظام عمومی و بر خلاف عفت عمومی باشد و یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد. 3- فرمول ها و ترتیبات دارویی». بطوری که گذشت اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع رسیدگی نمی کند وبنابراین هر گاه کسی را دزدیده و بنام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند، منتهی در این مورد شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید. مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است و در قانون ایران مدت آن 20 سال است. کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت علاقه خود را به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپرداختند اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حق تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هرگاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد  و گرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت. در مورد بکار بستن اختراع قانون مقرر داشته است که حداقل هر پنج سال باید اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته شود. اگر مخترع اقدام به این کار ننماید و یا پیشنهاد عملی کردن آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد. البته این پیشنهاد عملی کردن آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد. البته این پیشنهاد عملی کردن خیلی کشدار است و اغلب مخترعین با ذکر حق الامتیاز گزاف مرتباً این موضوع را آگهی می کنند و چون کسی حاضر نمی شود لذا باز اختراع را به نام خود حفوظ می دارند. مشهور است که شخصی موفق به کشف کبریت دائمی شد و چون دارندگان کارخانه های کبریت سازی خود را در معرض خطر عظیم ورشکستگی دیدند ناچار اختراع او را به مبلغ گزافی خریده و به ترتیب فوق عملی شدن آن را غیر ممکن ساختند. اختراع مطلقاً نباید قبلاً منتشر شده باشد و گرنه اختراع نخواهد بود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعاتیست که سابقاً در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاً این اختراع معرفی و چاپ ومنتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علایم: اگر مخترعی در خارح از ایران اختاعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعاتش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند. و اگر در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساندمخترع نمی تواند جلو کار او را بگیردو البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد. و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهدنامه یا معامله متقابله از طرف کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد

تقاضای ثبت اختراع

قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت،آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337مورد تجدید نظر قرار گرفته است تشریفاتی را پیش بینی می کند.ماده26 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده میشود" طبق ماده فوق ثبت اختراع د رایران اختیاری است وی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که طبق شرایط مندرج د رقانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت د راداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی د رتهران است.ماده 27 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر میدارد:"هرکس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: 1-ابداع هر محصول صنعتی جدید 2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی طبق ماده28 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:

1-نقشه های مالی

2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد

3-فرمول ها و ترتیبات دارویی برای ثبت اختراع، مخترع باید تقاضای ثبت را مطابق اظهارنامه که طبق نمونه های چاپی از طرف اداره ثبت تهیه شده است در سه نسخه به فارسی تنظیم و امضا نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید.

اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1-اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت در خواست کننده.

2-اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران د رصورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.

3-موضوع اختراع بطور خلاصه و روشن

4-مدتی که درخواست کننده می خواهد د رحدود ماده33قانون ثبت علایم و اختراعات  برای اعتبار ورقه صادر شده باشد

5-تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع د رخارج د رصورتی که برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد

6-اقامتگاهی که درخواست کننده در تهران انتخاب مینماید

7-اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده وبرای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به اختراعی که درخواست ثبت آن می شود صلاحیت داشته باشند. در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی در خواست کننده ،موضوع اختراع،نام کشوری که قبلا اختراع در آنجا به ثبت رسیده است و شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود به اظهارنامه ثبت اختراع مدارک زیر باید ضمیمه شود:

 1. توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود در سه نسخه.
 2. نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم می باشد در 3 نسخه .
 3. قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور د رماده 32قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات.

طبق ماده 24 آیین نامه ثبت علایم تجارتی و اختراعات اظهارنامه باید به موضوع اصلی است محدود باشد.چنانچه اختراع قبلاً درخارجه به ثبت رسیده باشد درخواست کننده می تواند بر اساس اختراع اصلی و اختراع تکمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنماید طبق ماده25 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده بیست و سه ضمیمه اظهارنامه می شود باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود،معذلک اگر تنظیم آن به فارسی برای درخواست کننده میسر نباشد،  می تواند توصیف کامل را به فرانسه یا به انگلیسی و خلاصه آن را به فارسی ضمیمه نماید. طبق ماده 27 ایین نامه ثبت علایم و اختراعات توصیف اختراع و نقشه های آن باید روی کاغذی که 34 سانتیمتر طول و 22 سانتیمتر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند. صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و به یکدیگر با قیطان یا منگنه ملصق شود.نقشه ها باید روی کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد. طبق ماده 28 ایین نامه ثبت علایم و اختراعات شعبه ثبت علایم و اختراعات پس از دریافت اظهار نامه صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارده نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف به درخواست کننده مسترد خواهد کرد. طبق ماده 29 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات از تاریخ وصول اظهارنامه به دفتر، متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمایم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه یا ضمایم مشاهده شود مراتب را کتباً به درخواست کننده اطلاع داده و ضمناً مهلتی در حدود دو ماه اگر در خواست کننده ساکن ایران باشد و شش ماه اگر خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبور تعیین خواهد کرد. در صورت عذر موجه شعبه ثبت علایم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نمایند. چنانچه در خواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد، شعبه علایم و اختراعات و اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباً به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود. درخواست کننده می تواند نسبت به اظهار نامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه شهرستان اعتراض نماید.

ثبت اختراع

مواد 33، 32، 31، 30 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد : ماده 30- در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخصی داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر به ثبت خواهد رسید:

 1. شماره ثبت.
 2. شماره دفترچه اظهارنامه.
 3. تاریخ وصول اظهارنامه با تععین ساعت، روز، ماه و سال.
 4. نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
 5. نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
 6. موضوع اختراع
 7. مدت اعتبار ورقه اعتبار.
 8. شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه.
 9. تاریخ ثبت اختراع
 10. امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات.
 11. امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او.

تبصره-در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاً و یا کلاً نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده31-پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود باید شامل نکات زیر باشد:

 1. شماره ثبت اختراع.
 2. تاریخ ثبت اختراع.
 3. شماره دفتر اظهارنامه.
 4. موضوع اختراع.
 5. تاریخ تسلیم اظهارنامه.
 6. نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او.
 7. نشانی صاحب اختراع در ایران.
 8. مدت اعتبار ورقه اختراع.
 9. شماره ثبت و مدت اعتبار در خارجه.
 10. امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات.
 11. امضای مدیر کل ثبت.
 12. شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع. یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن ونقشه ها به وسیله قیطان یا نگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.

ماده 32- در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود: شماره ثبت اختراع. مدت اعتبار ورقه اختراع. نام صاحب اختراع و نشانی کامل او. موضوع اختراع. آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. ماده 33- مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد. مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران برحسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید. اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هر کس خواهد توانست آن اختراع را مورد استفاده قرار دهد. برای آنکه صاحب اختراع جامعه را از استفاده از اختراع خود محروم نسازد در اغلب کشورها اعتبار ورقه اختراع را موکول به این نموده اند که مخترع آن را مورد استفاده قرار دهد، ولی چونممکن است اختراع از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد اغلب قوانین مخترع را موظف نموده اند که هر چند سال به چند سال استفاده از اختراع خود را به دیگران عرضه کند که اشخاص دیگری که قادر به استفاده از اختراع مزبور باشند بتوانند با مخترع وارد مذاکره شده و ترتیبی برای استفاده از آن بدهند، ولی عملاً این موضوع جنبه تشریفاتی پیدا کرده و مخترعی که نخواهد اختراع خود را مورد استفاده قرار دهد شرایط سنگینی به داوطلبان پیشنهاد می کند که نتوانند آن را قبول کنند. به این جهت علاوه بر پرداخت اقساط سالیانه ، مخترع باید ظرف پنج سال از تاریخ ثبت، اختراع خود را مورد استفاده عملی قرار دهد یا آنکه استفاده عملی آن را به دیگران پیشنهاد کند. برای اثبات پیشنهاد به مورد عمل گذاردن اختراع معمولاً صاحبان اختراع آگهی در روزنامه ها منتشر می کنند که حاضرند اختراع خود را واگذار کنند و این آگهی مدرک به مورد عمل گذاشتن اختراع قرار می گیرد. ثبت تغییرات راجع به اختراع کلیه تغییراتی که در اختراع یا مشخصات آن به عمل می آید در صورتی در ایران اعتبار دارد که به ثبت برسد. تقاضای ثبت باید سه نسخه تسلیم گردد.

طبق ماده 35 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات برای تغییر و یا تکمیل و یا اضافات مزبر ورقه اختراعی در تکمیل ورقه اصلی صادرب می گردد. ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده است ، ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی ورقه اصلی صادر می گردد. ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معیین شده است ، ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

طبق ماده 36 : « هر صاحب ورقه اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضافات به عوض ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات و همچنین مقررات این نظام نامه را که مربوط به ورقه اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوطه را تادیه کند. طبق ماده 37« در صورتی که تقاضا کننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید» طبق ماده 38« تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت و نماینده صاحب اختراع در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه در ایران به ثبت برسد ثبت تغییرات مزبور به موجب اظهارنامه رسمی به امضای صاحب اختراع یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد. اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آن قید و مدارک مربوط و قبض پرداخت حق الثبت ضمیمه ان گردد. طبق ماده 40 « در صورتی که اختراعی قانوناً مورد انتقال قرار بگیرد مراتب زیر باید در اظهارنامه تصریح گردد: الف- نام اقامتگاه و تابعیت منتقل الیه ب- شماره ثبت در ایران ج- نام و نشانی نماینده قانونی در ایران ورقه اختراع ممکن است مورد انتقال قرار گیرد یا آنکه صاحب اختراع اجازه استفاده از آن را به یک یا چند شخص دیگری بدهند. انتقال اختراع و اجازه استفاده از آن نیز برای آنکه اعتبار قانونی داشته باشد باید به ثبت برسد. در اظهار نامه تقاضای انتقال شماره ثبت اختراع و نام اقامتگاه و تابعیت انتقال گیرنده یا کسی که اجازه استفاده به او داده می شود و نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران باید تصریح شود و مدارک انتقال با ورقه اختراع ضمیمه اظهار گردد:

اعتراض به ثبت اختراع

بطوریکه قبلاً اشاره شد طریقه ثبت اختراع در ایران طریقه اعلامی است و اداره ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید. به این جهت ماده 36 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند:« ورقه اختراع به هیچ وجه برای انتقال استفاده بودن  ویا حقیق بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت براین نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند. بنابراین ثبت اختراع فقط تایید است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صلاحب آن معرفی نموده است و تا زمانیکه خلاف این ادعا ثابت نشده است، صاحب ورقه اختراع از مزایای ورقه اختراع برخوردار می شود. به این جهت قانون ثبت علایم تجاری پیش بینی نموده است که اشخاص ذینفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع بنمایند:

 1. وقتی که اختراع؛ اختراع جدید نیست.
 2. وقتی که اختراع مخاف مقررات ماده 28 قانون صادر شده باشد
 3. وقتی که اختراع مربوط به طریقه عملی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
 4. وقتی که 5 سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشود هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه و در نوشتیجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی گردد.

برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند، علاوه بر انکه ثبت هر اختراعی در روزنامه رسمی منتشر می گردد، ماده 42 قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس ا زصدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هرکس می تواند از اسناد و اوراق مربوطه اختراع یا معاملات راجعبه به ان با تادیهخ حقی که آیین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند تقاضا کننده ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ثبت رد نشود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ثبت شکایت کند. پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود. همانطور که در قسمت علایم تجارتی ذکر گردید ماده 48 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات طریق تامین دلیل و موارد توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد به ایین نامه محول کرده است و آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در مواد 65،64،63 مقررات زیر را پیش بینی نموده است: ماده 63 مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به موجب امر نزدیکترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در ان محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آنها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آنها مخالف است، بردارد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه درخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع و قائم مقام قانونی ان صادر می گردد. به درخواست مزبور باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت و یا گواهی نامه ثبت اختراع ضمیمه گردد. ماده 64- در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی و یا حق ثبت اختراع اقامه می شود معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزایی می توانند در هر موقع از مراجع قضایی که موضوع در آنجا مطرح است، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش و یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند. در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهند. ماده 65- اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر مذکور در ماده 63 این آیین نامه  و رعایت مقررات ماده 615 آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی طرح دعوی ننماید، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مطابق ماده 63 مذکور مشمول خسارت طرف خواهد بود.

مقررات قرارداد اتحادیه پاریس در خصوص ثبت اختراع

قانون الحاق دولت ایران به قرار داد  پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاً شرح داده می شود:

 1. اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است، استفاده می کنن، به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع کشور مقرر داشته رعایت کنند.
 2. هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
 3. مقرراتی برای حمایت حق اختراع  و جلوگیری از رقابت نا مشروع پیش بینی نموده است.
 4. اختراعی که هنوز به ثبت نرسیده و درنمایشگاه ها به معرض تماشا قرار داده می شوند مورد حمایت قرار می گیرند.
 5. مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.