ثبت اختراع

فرآیند ثبت اختراع فرایندی با ابعاد و جوانب گوناگون علمی، حقوقی می باشد. موسسه ما با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه مالکیت فکری  و معنوی و با برخوداری از تجربه و دانش متخصصین علوم مهندسی و وکلای مجرب در زمینه  ثبت تخصصی و علمی اختراع و طرح صنعتی با توجه به  آخرین قوانین اداره ثبت اختراعات کشور اقدام می نماید. تنظیم و تشکیل پرونده ثبت اختراع به شیوه ای که تمام خصوصیات فنی و مبتکرانه اختراع را پشتیبانی کرده و قابل حمایت نماید و جلوی هرگونه تقلید یا  کپی برداری احتمالی از طرح را بگیرد.

کارگروه ثبت اختراع هم چنین در موارد ذیل به شما خدمات ارائه می دهد:

 • مشاوره در زمینه ترسیم گرافیکی نقشه های فنی محصولات و شبیه سازی سه بُعدی کامپیوتری.
 • تدوین مندرجات  فنی – حقوقی کامل پرونده اختراع شامل شرح و توصیف، ادعانامه، و خلاصه اختراع.
 • رفع نقص پرونده های ثبت اختراع.
 • دفاع فنی از عملکرد دستگاه و رفع اخطار تشابه در صورت ابلاغ آن.
 • مشاوره جهت اخذ تاییدیه علمی از مراجع ذیصلاح اختراع.

 

ثبت اختراع

 

ثبت اختراع

گواهی  ثبت اختراع، حق امتیاز یا (Patent) امتیاز انحصاری می باشد که در برابر اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی وی به عنوان مالک اختراع اعطا می شود.

انحصار به معنای برخورداری از حقوق مخصوصی می باشد که از جانب  قانونگذاران و ادارات ذی صلاح برای مدت زمان مشخص در قبال یک ایده یا محصول یا فرآیند نوآورانه (اختراع)  در اختیار فرد مخصوصی قرار می‌گیرد. به شرطی  که آن اختراع، اختراعی تازه، سودمند یا مورد بهره برداری صنعت شناخته شود.

به عبارت دیگر، ثبت اختراع یک حق منحصر به فرد می باشد که به اختراع یک کالا یا روند جدید  برای اجرای یک فرآیند  و یا یک راه حل تخصصی تازه برای مسئله ای خاص ،اعطا می گردد. ثبت اختراع،  از دارنده ثبت اختراع حفاظت می کند که مدت زمان اعتبار این حفاظت عموما"در همه کشورها به مدت 20 سال ادامه دارد ، که البته با توجه به قوانین هر کشور می تواند متفاوت باشد.

حفاظت از ثبت اختراع به این معنی می باشد که اختراع  ثبت شده نمی‌تواند بدون رضایت مالک  ثبت اختراع، به طور تجارتی تولیدشده و یا مورد بهره برداری، پخش یا فروش قرار گیرد. ادعای حقوق ثبت اختراع اغلب در دادگاه صورت می گیرد که مرجع قضایی جلوگیری از نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع هستند.

شرایط ثبت اختراع

ثبت اختراع حاصل آفرینش ذهنی افراد است که می توان گفت سبب ایجاد یک راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه می گردد و یا در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود.

اختراعی قابل ثبت می باشد که ناشی از خلاقیت ذهنی  بوده، جدید باشد و دارای کاربرد صنعتی نیز باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای فردی با مهارت معمول  در فن مذکور آشکار و شناخته شده نباشد و از نظر صنعتی  نیز اختراعی  کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

گواهی نامه  ثبت اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع و صاحب آن پس از تاییدیه کارشناسان این اداره  صادر می گردد و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع برخوردار شود.

اختراعات غیر قابل ثبت

 • اکتشافات، تئوری های علمی، روش های ریاضی و آثارهای هنری.
 • طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
 • منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و هم چنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آن ها.

ماده 27 قانون حمایت از مالکیت فکری و معنوی: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت آن را نماید.

 • ابداع یک محصول صنعتی جدید.
 • کشف هر وسیله جدید یا  اکتشاف عمل وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا زراعتی.

شرایط تخصصی ثبت اختراع

 به طور کلی اختراعی قابل ثبت است که حداقل شرایط ذیل را دارا باشد :

 • نوین باشد (Novelty)
 •  اقدامی ابتکاری محسوب شود (Inventive Step)
 •  در عمل مفید باشد (Practical Use)
 • مشمول موارد غیر قابل ثبت نباشد (Unpatentable Subject Matter)

موارد غیر قابل ثبت به عنوان اختراع

 •  کشفیات (موادی که از قبل در طبیعت موجود است)
 •  تئوری های های علمی.
 • روش های ریاضی.
 •  طرحها و نقشه ها.
 •  قواعد و روشها (مثل روش انجام تجارت، فعالیت ذهنی، بازی)
 •  نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی.
 • روش تشخیص یا معالجه بیماری در انسان یا دام.
 •  گونه های گیاهی یا جانوری یا روش ایجاد آنها.
 • اختراعی که استفاده تجاری آن مخل نظم عمومی یا اصول اخلاقی باشد..

  مدارک مورد نیاز ثبت اختراع

 • اظهارنامه ثبت اختراع که سه نسخه از این فرم بصورت خام باید از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تهیه و تکمیل گردد.
 • شرح اختراع که  توسط مخترع در برگه A4 و در سه نسخه مجزا تهیه می شود.
 •  نقشه های اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا.
 •  ادعانامه  اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا.
 • کپی از مدارک شناسایی مخترع یا  مخترعین.
 •  قبض رسید بانکی حق الثبت اختراع.

مدت اعتبار ثبت اختراع

 گواهی یا سند ثبت اختراع بنا بر تقاضای مخترع پنج، ده، پانزده و یا بیست سال معتبر خواهد بود.

 مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع نیازمند تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

و مهم تر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص دارای  اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر و مفید  باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود اما فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم بوده و به ثبت نمی رسد و یا اینکه ممکن است  شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و تعجیل در ثبت آن  شمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده خدشه دار کند فلذا مشاوره با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تهیه و تنظیم  اظهارنامه  ثبت اختراع بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.

 

اختراع

 

روش های ثبت اختراع در ایران و جهان

الف: روش اعلامی

روش اعلامی : ثبت اختراع به نحو روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد. بدین معنی که  در این روش ادعای مخترع به شرط عدم سابقه ثبت صحیح  تلقی شده و ادعای مخترع به ثبت می رسد قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح  می دارد كه :« گواهی ( سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و هم چنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محاکم قضایی  تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آن را به اثبات برسانند .»

براساس  قانون  فوق روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع موظف است كه مدارك اختراع ادعایی خود را به اداره مالیكت صنعتی ارائه نماید و اداره مالیكت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع را  به نام مخترع صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور گواهی  اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاكم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.

 • اختراع، اختراع تازه  نباشد.
 •  زمانی  كه گواهی  اختراع جهت امورمربوط به  نقشه های مالی و اختراعات محل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دوایی صادر شده باشد.
 •  وقتی كه اختراع جنبه علمی صرف داشته و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا زراعتی نداشته باشد.
 •  وقتی كه پنج سال از صدور سند ثبت اختراع گذشته و استفاده عملی از آن به مرحله  اجرا گذاشته نشده باشد، هر ذینفع می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع کرده  و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی را  بنماید با توجه به مراتب مذكورروش ثبت اختراع در ایران به شکل  اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

ب- روش تحقیقی

بعضی از كشورها با بهره جستن از وسایل و امكانات و لابراتوارهای  مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهیت  اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت و سقم ادعایش آشکار شود.
در این نظام سعی می شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع صحیح  تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از كشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی كه در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود. بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر كدام مزایا و معایبی دارد كه ذكر آن در حوصله این مطلب  نمی گنجد . بدیهی است  قانونگذار هر کشور استفاده از یكی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات و مصلحتهای خاص خود بر می گزیند و مقررات خاص آن را برای همگان لازم الاجرا  می شمارد.

ورق یا گواهی یا سند ثبت اختراع

هنگامی  كه اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالیكت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای كه اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وكیل قانونی او می دهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع می نامند  كه وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید. ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالت براین نمی كند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است. قانون اینگونه مقرر می دارد که هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و هم چنین مخترع باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند.

مدارك لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

متقاضی ثبت اختراع باید مدارك ذیل را تهیه و به اداره مالیكت صنعتی ارائه نماید.

1. اظهارنامه اختراع  در ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جز اوراق بهادار می باشد متقاضی بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها  این فرم را تهیه و مانند فرم نمونه صفحات بعدی نسبت به تكمیل و امضای آن اقدام نماید.

2. توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود در ٣ نسخه. اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور كامل شرح داده شود در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور واضح بیان گردد توصیه می شود در تهیه شرح توصیف اختراع از كاغذهای A4 استفاده گردد.

3.نقشه های اختراع در  ٣ نسخه

نقشه كامل اختراع باید با خودکار و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وكیل او امضا و مهر شود مطابق قانون  توصیف مشروح اختراع در روی كاغذی با طول ٣٤ سانتی متر و ٢٢ عرض  سانتی متر باید رسم گردد و هم چنین برای انجام امر مذكور فقط از یك روی كاغذ استفاده شود.

4. در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل متقاضی به اداره مالیكت صنعتی داده شود اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی به اظهارنامه  پیوست گردد.

5.در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعمل آمده باشد یك برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك تحویل اداره مالكیت صنعتی شود.

6.  فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین.

7. قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع

هر كدام یک از ٣ مورد مدارك لازم را را به شکل مجزا منگنه کرده و به اداره مالكیت صنعتی ارائه کنید.مسئول مربوط نسبت به بررسی اولیه مدارك اقدام و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر خواهد نمود وجه مذكور در شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک كشور تودیع و رسید پرداخت بضمیمه مدارک تسلیم اداره مالكیت صنعتی شود اداره مذكور پس از دریافت اظهارنامه اختراع صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار می دهد و پس از وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضا ممهور به مهر ساعتی كه دارای ساعت و تاریخ روز ماه سال است نموده و یک نسخه را تسلیم متقاضی می كنند نسخه دیگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسی به كارشناس ارجاع می گردد كارشناس مربوطه نسبت به بررسی اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر و مخترع متقاضی یا وكیل او مبلغ معین را در بانك ملی مستقر در سازمان ثبت واریز کرده  و رسید مربوط را به همراه یك برگ گواهی نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها  است خریداری نموده به همراه یک برگ تصویر آن به اداره مالكیت صنعتی تحویل می دهدو  مراتب ثبت اختراع بصورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وكیل او می گردد پس از درج در روزنامه رسمی یك نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل شده و یک نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و شده و پس از امضای مدیر و مالكیت صنعتی ممهور به مهر اداره تسلیم متقاضی یا وكیل قانونی او می گردد. در صورتی كه اختراع مورد تایید اداره مالكیت صنعتی قرار نگیرد اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه كتبا به متقاضی یا وكیل قانونی او ابلاغ می شود متقاضی یا وكیل قانونی او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شكایت از تصمیم اداره مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید چنانچه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالكیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام ننماید دیگر ادعایش در مراجع ذیصلاح قضایی پذیرفته نخواهد شد.

مقررات قرارداد اتحادیه پاریس در خصوص ثبت اختراع

قانون الحاق دولت ایران به قرارداد  پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاً شرح داده می شود:

 • اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است، استفاده می کنند، به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع کشور مقرر داشته رعایت کنند.
 • هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
 •  مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نا مشروع پیش بینی نموده است.
 • اختراعی که هنوز به ثبت نرسیده و در نمایشگاه ها به معرض تماشا قرار داده می شوند مورد حمایت قرار می گیرند.
 •  مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...