• ارائه خدمات طراحی لوگو و آرم، تاییدیه و ثبت برند و نام تجاری درموسسه حقوقی بین الملل انجام می گیرد. لذا چنانچه برای طراحی لوگو مراجعه نمودید همکاران ما را از قصد خود مبنی بر ثبت لوگو، آرم وعلائم تجاری نیز مطلع سازید.
 •  پس از به ثبت رسیدن ثبت لوگو، آرم وعلائم تجاری جهت دریافت گواهی انحصاری  علامت تجاری در زمان و مکان تعیین شده توسط مشاوران  ما حاضرشوید.

چه مواردی را نمی توان به عنوان لوگو، آرم و علائم تجاری ثبت کرد؟

 • عین یا مشابه علامت مسبوق به ثبت.
 • علامتی که، در تضاد با شئونات جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد.
 • علائم مبنی بر نشانه ها و علائم جغرافیایی  زیرا که مصرف کننده عادی را نسبت به مبدأ و کیفیت محصولات گمراه می سازد .
 • علامتی که برند مشهور و شناخته شده باشد.
 • علامتی حاوی اسامی مقدس و متبرکه.
 • درخواست علامتی که حاوی نمادها یا نشان های  کشوری ، لشکری و دولتی  باشد (نشان نظامی، پرچم ، علائم دولتی و بین المللی، باستانی ، نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور و …))
 • علامتی که توصیف کننده مرغوبیت کالا باشد.
 • علامتی که ، حاوی اسامی، عناوین و اصطلاحات لاتین باشد .
 • درخواست نامی که شامل اسم مشاهیر باشد .
 • برندی که با امنیت ملی  در تضاد باشد.
 • ثبت  علامتی که ، با ماده 21 قانون پشتیبانی از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان متغایر  باشد.
 • علامتی که، اصولا" مشمول شرایط لوگو ، آرم وعلائم تجاری نمی باشد و یا باتوجه به نوع کالا بصورت عام و فاقد صفت مشخصه باشد .
 • استفاده از نام، نام خانوادگی اشخاص ثالث به عنوان علامت تجارتی ممنوع می باشد.
 • چنانچه اظهارنامه ای مبنی برتقاضای ثبت عین یا مشابه علامت مورد نظر شما پیش از شما و مقدم بر شما  به ثبت رسیده باشد.

 

لوگو

 

مدارک موردنیاز جهت ثبت لوگو، آرم وعلائم تجاری

الف- مدارک لازم جهت ثبت لوگو، آرم وعلائم تجاری به نام شخص حقوقی (شرکت – موسسه)

 • تصویر اولین روزنامه رسمی ثبت شرکت (آگهی تاسیس)
 • (اعلام دارندگان حق امضاء مجاز) کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت که دوره آن منقضی نشده باشد.
 • امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارندگان حق امضای اوراق بهادار ممهوربه  مهر شرکت
 • فتوکپی برابر اصل مدارک احراز هویت  دارندگان حق امضاء اوراق بهادار شرکت
 • طرحی ازلوگو ، آرم وعلائم تجاری مورد نظر به اندازه 10*10سانتیمتر به تعداد 12 عدد و شرح و تفسیر درعلامت
 • برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورتیکه علامت مورد نظر انگلیسی  بوده ویا صادرات جزوخدمات مورد درخواست باشد)
 • ارائه کپی برابر اصل پروانه بهره برداری یا جوازتولید یا پروانه کسب یا هر نوع مجوز دال بر فعالیت

نکته :به همراه داشتن اصل کلیه مدارک درخواستی درجلسه انعقادقراداد باوکیل دادگستری وحضورصاحبان امضای مجاز به همراه مهرشرکت لازم است .

ب- مدارک لازم جهت ثبت لوگو، آرم وعلائم تجاری به نام شخص حقیقی 

 • کپی برابر اصل شده مدارک مثبت هویت  دارنده جواز (متقاضی ثبت لوگو ، آرم وعلائم تجاری)
 • تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا جواز کسب یا هر نوع مجوز از واحد صنفی مربوطه.
 • امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارنده جوازیا درخواست کننده.
 • برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورتی که علامت مورد نظر انگلیسی  بوده و یا صادرات جزوخدمات مورد درخواست باشد)
 • طرح علامت مد نظر به ابعاد 10*10 سانتی متر به تعداد 12 عدد و شرح و بسط علامت.