جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید
پیش از صدور سهام شرکت و تقدیم آن‌ها به سهامداران شرکت اقدام صدور گواهینامه موقت سهام می‌کند در این بین شاید نیاز باشد در زمینه گواهینامه موقت سهام و نقل و انتقال اطلاع کسب کنید. ما این کار را برای شما آسان کردیم و در ادامه متن زیر راهنمای شما خواهیم بود.

گواهینامه موقت سهام و نقل و انتقال آن

یکی از انواع شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت، شرکت سهامی است. از این رو برای اخذ گواهینامه موقت سهام و نقل و انتقال که در شرکت سهامی سرمایه شرکت به سهام تقسیم می‌شود باید اقدام لازم را انجام داد در حقیقت ورقه‌ سهم مشخص‌ کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع هر یک از سهامداران در شرکت است.

به نسبت سهام خریداری‌ شده در هر شرکت صاحب‌ سهم در آن شرکت از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. پیش از صدور سهام شرکت و تقدیم آن‌ها به سهامداران شرکت اقدام صدور گواهینامه موقت سهام می‌کند. ما در این مطلب می‌ خواهیم شما را با هر آن چیزی که در مورد گواهینامه موقت سهام لازم است بدانید، آشنا می‌کنیم.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با ثبت تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست

گواهینامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت مبلغ پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق و تایید کند. در این مورد ماده 27 لایحه قانونی جنین مقرر داشته است : ( تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ؛ شرکت باید به صاحبان سهام ، گواهینامه موقت سهام بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن ها باشد.

این گواهینامه در حکم سهم است ولی ظرف یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد)
ولی تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .

ادامه مطلب
پاداش سالیانه اعضای هیأت مدیره

قبل از تشکیل شرکت ، نمی توان ورقه سهم صادر نمود. پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز ” مادامی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است “.

ولی در سهام بانام هر گاه سی  و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صدور سهم یا گواهینامه موقت مانعی ندارد. تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است؛ شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت بدهد.

در مورد سهام بانام صدور آن مانعی نداردد. ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام ” گواهینامه موقت ” بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است .

در گواهی موقت سهام ، نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد. در هر حال ( ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد )

گواهینامه نقل و انتقال سهام  پس از ثبت شرکت ها

پس از ثبت شرکت سهامی در اداره ثبت شرکت‌ها، مطابق قانون تجارت تا زمانی که سهام شرکت صادر نشده است شرکت موظف است به صاحبان سهام برگه‌ای به نام گواهینامه موقت سهم بدهد. این موضوع در ماده ۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان‌شده است.

این گواهی در حقیقت تأیید مبلغ پرداخت‌شده توسط سهامداران است. البته باید توجه داشت این گواهینامه به‌صورت موقت صادر می‌شود و باید ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام ابطال گردد. با ابطال گواهینامه موقت سهام، برگه سهام به سهام‌داران داده می‌شود.

ادامه مطلب
لیست طبقه بندی طرح صنعتی

گواهینامه موقت سهم نیز در شرکت های سهامی پیش بینی شده است و طبق ماده ۲۷ لایحه اصلاحی تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان این سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.

لذا همچنانکه از عنوان آن پیداست، این گواهینامه موقتی بوده و در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

اصولا صدر و ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم پیش از ثبت شرکت ممنوع است و در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. (ماده ۲۸ لايحه)

در ماده ۲۷ مقرر شده است که «… این گواهینامه در حکم سهم است………………» بنظر می رسد که کلمه «ورقه» در عبارت فوق از قلم افتاده است و اصولا گواهینامه در حکم ورقه سهم است نه سهم و در ادامه ماده نیز دقیقا اشاره شده است که بایستی بعدا ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت ابطال گردد.

اقدامات در گواهینامه نقل و انتقال سهام

در پاسخ به سوال گواهینامه سهام چیست باید بگوییم که گواهی نامه نقل و انتقال سهام در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند ، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالعه ، مقرر دارد .

پس از انقضای چنین مهلتی ، هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد تعلق خواهد گرفت بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده ، اضافه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه ، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت دیرکرد و چهار درصد اضافی ، تماماً پرداخت نشود ، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ، از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده ، به فروش خواهد رسانید .

ادامه مطلب
مطالب اظهارنامه

 صدور  گواهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت صدور ، امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست

 

شماره گواهینامه سهام و نقل و انتقال آن

 مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است ، دور « گواهینامه بی نام » ممنوع است و به تعهدکنندگان این گونه سهام ، « گواهینامه موقت با نام » داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام می باشد .

یعنی این که مانند سهام بانام ، انتقال آن باید در « دفتر سهام شرکت » به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی ( مثلاً ولی یا قیم ) او باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند .

انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود. برگه های گواهینامه موقت ، مانند اوراق سهام ، باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین شده اند ، برسد .

در برگهای مزبور باید ، نام و شماره ثبت شرکت ، مبلغ سرمایه شرکت و مقدار پرداخت شده آن ، نوع سهم ، مبلغ اسمی سهم و م قدار پرداخت شده آن ، به حروف و با اعداد ، و تعداد سهامی که هر برگ نماینده آن است ، قید گردد .

لازم است که مبلغ اسمی گواهینامه های موقت سهام با یکدیگر مساوی باشد. هرکس قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، « گواهینامه موقت بی نام » صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد .

متقاضیان محترم خاطر نشان می شویم که در صورت روبروشدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در بین الملل تماس حاصل نمایید و از مشاوره و راهنمایی های آن ها بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x