نکات ورود اعضای خارجی به شرکت

قبل از اقدام به تنظیم صورتجلسه ورود اعضای خارجی به شرکت باید کلیه مارک اتباع خارجی در سفارتخانه ایران در ان کشور ویا در وزارت امور خارجه ایران مورد تایید و ترجمه رسمی دادکشتری شده باشد. بعد از انجام سیکل تایید مدارک توسط مراجع ذیصلاح مراحل تدوین صورتجلسه و ارجاع به اداره ثبت شرکتها باید صورت پذیرد.

قانون تجارت در ورود اعضای اتباع خارجی

ورود اعضای خارجی به  شرکتها خاص بلامانع است با این شرایط که شخص خارجی مدارک شناسایی خود را برای ترجمه به سفارت کشور متبوعش برده و در مرحله بعد مدارک ترجمه شده تحویل وزارت امور خارجه ایران  داده می شود، در صورت تایید وزارت ورود اعضا به راحتی انجام می گیرد، در کنار این موارد، سهم شخص خارجی در شرکت باید کمتر از 50% کل سهام شرکت باشد. این رویه برای شرکت های با مسئولیت محدود هم به همین صورت است.

در ثبت بین الملل کلیه فرایند ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکت های خارجی و تلفیقی در کرج و تهران و دیگر استان ها با کمترین زمان ممکن انجام میگردد.