پس از ثبت شرکت سهامی خاص به دلایل مختلف امکان تغییرات در اساسنامه ایجاد می شود، از این رو برای ثبت تغییرات در شرکت باید صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص تنظیم کنید که ما در متن زیر این کار را برای شما تسهیل بخشیدیم و با ارائه نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص شما را در مسیر تنظیم صورتجلسه راهنمایی کردیم. با ما همراه باشید و در صورت پیش آمدن هر سوالی با وکلای بین الملل تماس بگیرید.

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

هر شرکتی پس از به ثبت رسیدن حداقل یک بار تغییراتی در متن اساسنامه شرکت را دارد که برای این تغییرات باید صورتجلسه تنظیم شود و تنها کلامی امکان پذیر نیست ( یعنی ما بگوییم اسم شرکت تغییر پیدا کرد تنها بیان کنیم ) به این صورت امکان پذیر نیست باید صورت جلسه تنظیم شود و در آن قید شود که نام شرکت ( نام قبلی شرکت ذکر ) و به این نام ( نام فعلی شرکت ) تغییر پیدا کرد و بند های اساسنامه نیز باید در این صورتجلسه اورده شود . به طور کلی هر نوع تغییر در شرکت سهامی خاص باید مکتوب باشد و مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار گیرد.

این تغییرات باید توسط تمامی اعضای شرکت درخواست داده شود و به امضای تمامی سهام داران نیاز است. حال ذکر می شود تغییرات در چه مجامعی صورت میگیرد میتوان گفت : اعضای شرکت به اتفاق بازرسان مجمعی به نام مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی عادی تغییرات درخواست شده را ثبت می نمایید.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله لینک شده مراجعه کنید.

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

مطابق دعوت قبلی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…..(سهامی خاص) ساعت… صبح/ بعدازظهر روز……مورخ…….با کلیه سهامداران به شرح زیر در محل شرکت تشکیل گردید:

 1. آقای ……….. تعداد سهام…………..
 2. آقای ……….. تعداد سهام…………..
 3. آقای ……….. تعداد سهام…………..
 4. خانم ………. تعداد سهام…………….

مجمع عمومی پس از مشاهده حضور سهامداران بدوا هیات رئیسه را به اسامی زیر انتخاب نمود:

 1. آقای …………. به عنوان رئیس جلسه
 2. آقای ………….به عنوان ناظر
 3. خانم ………….. به عنوان ناظر
 4. آقای…………. به عنوان منشی

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) قرائت دستور جلسه در شرکت سهامی خاص

دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردد:

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت.
 • تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی …
 • تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها.
 • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
 • انتخاب مدیران.
 • تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت.
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.

ب) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، قرایت شد و توضیحات کافی در مورد هر یک از انها به استماع مجمع رسیده و سوالات صاحبان سهام در مورد گزارش بازرس قانونی و صورت حساب های مالی مورد توجه قرار گرفت.

ج) رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب مالی

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس / بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ماه و سال ….. به شرح مذکور در صفحات ……… تا…………..گزارش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت سود ویژه / زیان شرکت به میزان ……. ریال می باشد هم چنین تعدیلات مربوط به سنوات مالی گذشته مورد تصویب مجمع واقع گردید.

د) تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها

تقسیم سهم سودی به مبلغ …………. ریال بین صاحبان سهام از محل ……………… مقرر گردید و علاوه بر میزان 5 درصد از سود ویژه سالیانه که باید طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حساب اندوخته قانونی انتقال یابد مبلغ ……….. ریال از محل………….. به اندوخته ها منتقل گردد.

ه) انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص

آقای ……….به سمت بازرس اصلی و آقای ………… به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردند.

و) انتخاب مدیران شرکت سهامی خاص

آقایان/ خانم: 1………2-………….3-…………و ……. به سمت اعضاء هیات مدیره و بازرس برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ز  ) تعیین خط مشی و تصویب بودجه سال آتی

………………

ح ) تعیین روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین گردید.

جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت.

ط – مجمع به آقای ……………… وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب و درج آگهی هر اقدامی که لازم است معمول دارند.

محل امضاء هیات رییسه

 1. آقای ………………………….. رئیس مجمع      3 – آقای ……………………………………….ناظر
 2. خانم ………………………………. ناظر             4- آقای ………………………………………منشی

محل امضاء مدیران و بازرسان

…………………………………………………………………………………………………………………

صورتجلسات شرکت سهامی خاص

 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی
 • نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»
 • نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام
 • نمونه صورتجلسه تبدیل سهامی بی نام به بانام
 • نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت
 • نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه
 • نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه
 • نمونه صورتجلسه هیات تصفیه
 • نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضا هیات نظار در شرکت های سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

برای اطلاع از نحوه گزینش اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله تدوین شده تخصصی آن تنها با یک کلیک مراجعه کنید.

لازم به ذکر است که برای تغییر اعضای هیئت مدیر دو صورتجلسه و همچنین یک صورتجلسه سالیانه برای انتخاب مدیران نیاز است که در قسمت ذیل ذکر شده است :

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:  رییس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رییس جلسه

ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:  رییس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

بسمه تعالی

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف :  1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رییس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رییس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تقسیم سود شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

مطابق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ساعت……… صبح / بعد از ظهر روز…….. مورخ…………… به تجویز تبصره ذیل ماده 97 متن اصلاحی قانون تجارت با حضور کلیه سهامداران به شرح زیر در محل تشکیل گردید:

 • آقای……………… دارنده………………سهم
 • آقای ………………..اصالتا و ولایتاً دارنده ……………. سهم
 • خانم ………….. دارنده ……………….سهم
 • آقای…………….دارنده………………..سهم

ابتدا آقای …………… رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که استحضار دارند غرض از تشکیل مجمع امروز استماع گزارش هیأت مدیره در مورد افزایش سرمایه است، مجمع پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدوا هیأت رئیسه را به اسامی زیر انتخاب نمود:

 • آقای …………………..به عنوان رئیس جلسه
 • آقای……………………..به عنوان ناظر
 • خانم …………………..به عنوان ناظر
 • آقای……………………به عنوان منشی

مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

 • گزارش هیات مدیره و توضیحات مدیر عامل درباره لزوم افزایش سرمایه شرکت استماع و پس از شور و تبادل نظر مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء تصویب کرد که سرمایه شرکت به مبلغ……….. ریال افزایش یابد و ماده ……………. اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده …………. سرمایه و سهام شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ………….. ریال است که به ………………….. سهم ……..هزار ریالی بی نام / با نام تقسیم و تماما پرداخت شده است.

نظر به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ……………. خاتمه یافت.

مجمع به آقای ………… وکالت داد تا با مراجعه به اراده ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و درج آگهی در روزنامه هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد.

محل امضاء هیات رئیسه مجمع

……………………………………………………………………………………………………………………..

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه جهت ثبت کاهش سرمایه

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت ……………… سهامی خاص به شماره ثبت ……………… می رساند نظر به اینکه آقایان  …………………….با دریافت مبلغ 150 هزار ریال؛ رضا…………….. با دریافت مبلغ 150.000ریال خانم شیرین……………. با دریافت مبلغ 30.000 ریال مربوط به سهام خود از شرکت خارج گردیده اند و آقایان تقی ………………. با دریافت مبلغ 209.400.000 ریال سهام خود را کاهش داده است. لذا سرمایه از مبلغ 510.000.000 ریال به مبلغ 300.000.000 ریال کاهش یافته است.

آگهی حق تقدم ماده 169

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت اطلاع سهامداران شرکت (سهامی خاص)

ثبت شده در ……….. به شماره …………..

طبق تصمیم مورخ 8/8/1370  مجمع عمومی فوق العاده شرکت موافقت گردید که سرمایه شرکت از 50.000.000 به 60.000.000 ریال افزایش یابد البته قیمت اسمی هر سهم همان مبلغ 1000 ریال بوده و می باشد، چون صاحبان سهام در خرید ناشی از افزایش سرمایه به نسبت سهام متعلقه حق تقدم دارند لذا از سهامداران تقاضا می شود که با مراجعه به دفتر شرکت واقع  در تهران ……………… خیابان …………………. شماره در صورت تمایل ظرف مدت دوماه از تاریخ انتشار این آگهی به حساب جاری شماره ………….. بانک صادرات شعبه …………….. به شماره ……………… واریز و فیش مربوط را به شرکت ارائه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم استفاده حق تقدم در مهلت مقرر، شرکت، سهام باقی مانده را به اشخاص دیگر واگذار و سرمایه را تامین خواهد نمود.

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره شرکت ……………. (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت ……………… (سهامی خاص) در ساعت …………… روز…………. مورخ ………… با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا آقای ……………….. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اقدامات انجام شده برای تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام بیان داشتند و اضافه نمودند که برای انجام این منظور باید اقدامات زیر معمول گردد:

 1. تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام.
 2. تهیه و تنظیم اساسنامه جدید با توجه به مقررات قانون شرکت های سهامی عام.

هیات مدیره با توجه به مراتب فوق مذاکرات لازم انجام و تصمیمات به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ نمود:

 1. تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام و تهیه مقدمات لازم و تنظیم اساسنامه جدید.
 2. مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده برای ساعت ………. روز……… مورخ………….. در محل شرکت تشکیل و از کلیه سهامداران دعوت به عمل اید تا نسبت به موارد زیر شور و مذاکرات و اتخاذ تصمیم به عمل اید:

الف) تصویب تبدیل شرکت …………… (سهامی خاص) به شرکت ………………. (سهامی عام)

ب) تصویب اساسنامه جدید شرکت که با عنایت به مقررات قانونی تنظیم خواهد شد.

ج) تصویب ارزیابی و اظهارنظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد دارایی و اموال و ماشین آلات شرکت که برای تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام ضروری می باشد.

د) تصویب اقداماتی که برای قبول سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران باید صورت گیرد.

ه) اعطاء اختیارات لازم برای هیات میدیره که کلیه تصمیمات متخذه مجمع عمومی فوق العاده را اجرا نماید.

و) مدیر عامل شرکت موظف است تصمیمات فوق اجراء نماید.

جلسه در ساعت ……………. خاتمه یافت.

امضاء هیات مدیره

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………… با مسوولیت محدود ثبت شده به شماره …………….. با حضور کلیه شرکاء در ساعت ……….. روز……….. مورخ……….. در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 1. در مورد وضعیت حقوقی شرکت بحث و مذاکره شد و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
 2. اساسنامه مشتمل بر……………. ماده به تصویب و امضاء کلیه سهامداران رسید.
 3. سرمایه شرکت مبلغ ………. ریال که به سهم ………….. هزار ریالی به نام / بی نام تماما پرداخت گردید که با توجه به میزان سهم الشرکه شرکاء میزان سهام هریک از سهامداران شرکت به شرح زیر تأمین گردید.

الف) آقای ………………………. دارنده ………………….. سهم………………. با نام/ بی نام

ب) اقای ……………………….. دارنده ………………….. سهم ……………….. با نام/ بی نام

ج) آقای ……………………..دارنده …………………….. سهم ………………… با نام / بی نام

د) آقای ……………………. دارنده …………………….. سهم………………… با نام / بی نام

4- پس از تبدیل نوع شرکت به سهامی خاص به تجویز ماده 88 قانون اصلاحی تجارت برای انتخاب هیات مدیره اخذ رای به عمل آمد و آقایان : 1- …………2-………………3-………….4- خانم ……………. به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

5-برای تعیین بازرس اصلی و علی البدل بحث و مذاکره شد و پس از اخذ رای آقای …….. به سمت بازرس اصلی و آقای ……………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردند.

6- روزنامه ………………. به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردند.

7- افراد انتخاب شده با امضاء ذیل صورت جلسه سمت ها و مسئولیت های خود را قبول نمودند.

 • مجمع به آقای دکتر ……………… وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت و مصوبات مجمع و درج آگهی در مطبوعات و هر اقدامی که لازم است معمول دارد.

امضاء هیأت رئیسه                                امضاء هیأت مدیره و بازرسان

نمونه آگهی دعوت بستانکاران شرکت سهامی خاص (در حال تصفیه) در اجرای ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی تهران- خیابان ……….. پلاک ………….. مراجعه نمایند. در اجرای ماده مذکور، دارایی بین بستانکاران و صاحبان سهام تقسیم خواهد شد، این آگهی 3 مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر النتشار شرکت آگهی می شود:

مدیر تصفیه شرکت…………..

درحال تصفیه

نمونه صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….. (سهامی خاص) در ساعت ……………….روز ………….. مورخ ……………… با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح زیر (با حضور دارندگان……………… سهم از کل ………………. سهام شرکت) در محل تشکیل گردید:

 1. آقای……………………. دارنده……………….. سهم
 2. آقای …………………. دارنده ………………. سهم
 3. آقای …………………. دارنده…………………..سهم
 4. خانم …………………. دارنده ………………..سهم

ابتدا آقای ………………… به سمت رئیس جلسه و اقایان …………….. و ……………. به سمت نظار و خانم ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

شرکت …………….(سهامی خاص) به علت …………….. منحل و اعلام و ………….. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند/ شد. محل تصفیه …………… می باشد.

هیات تصفیه/ مدیر تصفیه اقرار به دریافت دارایی و دفاتر اسناد شرکت نمود و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند / نمود.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ……………. خاتمه پذیرفت.

امضاء هیأت رئیسه – هیأت تصفیه / مدیر تصفیه

نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شامل قوانین مربوط به شرکت است که یک شرکت باید براساس بندها و تبصره های آن عمل کند. معمولا محدودیتی در تنظیم تعداد ماده و تبصره های اساسنامه وجود ندارد اما معمولا برای شرکت های سهامی خاص ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم می شود. انجام تغییرات در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی خاص بر اساس قانون به دوصورت زیر قابل انجام است.

 • اصلاح مواد اساسنامه
 • تصویب اساسنامه جدید

اصلاح اساسنامه درشرکت سهامی خاص باید در چهار چوب قوانین و مقررات قانون تجارت صورت گیرد و می توان با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء تمام اعضاء هیئت مدیره و سهامداران می رسد. هرکدام از بندهای اساسنامه را اصلاح و تغییر داد. تصویب اساسنامه جدید نیز در قالب تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

 • ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .
 • ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران
 • ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 • در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.
 • در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
 • در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذی صلاح