جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

هر شرکتی پس از به ثبت رسیدن حداقل یک بار تغییراتی در متن اساسنامه شرکت را دارد که برای این تغییرات باید صورتجلسه تنظیم شود و تنها کلامی امکان پذیر نیست ( یعنی ما بگوییم اسم شرکت تغییر پیدا کرد تنها بیان کنیم ) به این صورت امکان پذیر نیست باید صورت جلسه تنظیم شود و در آن قید شود که نام شرکت ( نام قبلی شرکت ذکر ) و به این نام ( نام فعلی شرکت ) تغییر پیدا کرد و بند های اساسنامه نیز باید در این صورتجلسه اورده شود . به طور کلی هر نوع تغییر در شرکت سهامی خاص باید مکتوب باشد و مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار گیرد.

این تغییرات باید توسط تمامی اعضای شرکت درخواست داده شود و به امضای تمامی سهام داران نیاز است .حال ذکر می شود تغییرات در چه مجامعی صورت میگیرد میتوان گفت : اعضای شرکت به اتفاق بازرسان مجمعی به نام مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی عادی تغییرات درخواست شده را ثبت می نمایید.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله لینک شده مراجعه کنید.

محتوا پنهان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

مطابق دعوت قبلی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…..(سهامی خاص) ساعت… صبح/ بعدازظهر روز……مورخ…….با کلیه سهامداران به شرح زیر در محل شرکت تشکیل گردید:

 1. آقای ……….. تعداد سهام…………..
 2. آقای ……….. تعداد سهام…………..
 3. آقای ……….. تعداد سهام…………..
 4. خانم ………. تعداد سهام…………….

مجمع عمومی پس از مشاهده حضور سهامداران بدوا هیات رئیسه را به اسامی زیر انتخاب نمود:

 1. آقای …………. به عنوان رئیس جلسه
 2. آقای ………….به عنوان ناظر
 3. خانم ………….. به عنوان ناظر
 4. آقای…………. به عنوان منشی

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) قرائت دستور جلسه در شرکت سهامی خاص

دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردد:

 1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت.
 2. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی …
 3. تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها.
 4. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
 5. انتخاب مدیران.
 6. تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت.
 7. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.

ب) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، قرائت شد و توضیحات کافی در مورد هر یک از انها به استماع مجمع رسیده و سوالات صاحبان سهام در مورد گزارش بازرس قانونی و صورت حساب های مالی مورد توجه قرار گرفت.

ج) رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب مالی

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس / بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ماه و سال ….. به شرح مذکور در صفحات ……… تا…………..گزارش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت سود ویژه / زیان شرکت به میزان ……. ریال می باشد هم چنین تعدیلات مربوط به سنوات مالی گذشته مورد تصویب مجمع واقع گردید.

د) تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها

تقسیم سهم سودی به مبلغ …………. ریال بین صاحبان سهام از محل ……………… مقرر گردید و علاوه بر میزان 5 درصد از سود ویژه سالیانه که باید طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حساب اندوخته قانونی انتقال یابد مبلغ ……….. ریال از محل………….. به اندوخته ها منتقل گردد.

ه) انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص

آقای ……….به سمت بازرس اصلی و آقای ………… به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردند.

و) انتخاب مدیران شرکت سهامی خاص

آقایان/ خانم: 1………2-………….3-…………و ……. به سمت اعضاء هیات مدیره و بازرس برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ز  ) تعیین خط مشی و تصویب بودجه سال آتی

………………

ح ) تعیین روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین گردید.

جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت.

ط – مجمع به آقای ……………… وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب و درج آگهی هر اقدامی که لازم است معمول دارند.

محل امضاء هیات رئیسه

 1. آقای ………………………….. رئیس مجمع      3 – آقای ……………………………………….ناظر
 2. خانم ………………………………. ناظر             4- آقای ………………………………………منشی

محل امضاء مدیران و بازرسان

…………………………………………………………………………………………………………………

صورتجلسات شرکت سهامی خاص

 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی
 • نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»
 • نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکت های سهامی خاص
 •     نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 •     نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام
 • نمونه صورتجلسه تبدیل سهامی بی نام به بانام
 • نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت
 • نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه
 • نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه
 • نمونه صورتجلسه هیات تصفیه
 • نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضا هیات نظار در شرکت های سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

لازم به ذکر است که برای تغییر اعضای هیت مدیر دو صورتجلسه و همچنین یک صورتجلسه سالیانه برای انتخاب مدیران نیاز است که در قسمت ذیل ذکر شده است :

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ……………………
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در اردبیل

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ……………………
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

بسمه تعالی

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………………..………
شناسه ملی : ………………………………..
جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف :  1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

مطابق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ساعت……… صبح / بعد از ظهر روز…….. مورخ…………… به تجویز تبصره ذیل ماده 97 متن اصلاحی قانون تجارت با حضور کلیه سهامداران به شرح زیر در محل تشکیل گردید:

 1. آقای……………… دارنده………………سهم
 2. آقای ………………..اصالتا و ولایتاً دارنده ……………. سهم
 3. خانم ………….. دارنده ……………….سهم
 4. آقای…………….دارنده………………..سهم

ابتدا آقای …………… رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که استحضار دارند غرض از تشکیل مجمع امروز استماع گزارش هیأت مدیره در مورد افزایش سرمایه است، مجمع پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدوا هیأت رئیسه را به اسامی زیر انتخاب نمود:

 1. آقای …………………..به عنوان رئیس جلسه
 2. آقای……………………..به عنوان ناظر
 3. خانم …………………..به عنوان ناظر
 4. آقای……………………به عنوان منشی

مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

 1. گزارش هیات مدیره و توضیحات مدیر عامل درباره لزوم افزایش سرمایه شرکت استماع و پس از شور و تبادل نظر مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء تصویب کرد که سرمایه شرکت به مبلغ……….. ریال افزایش یابد و ماده ……………. اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده …………. سرمایه و سهام شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ………….. ریال است که به ………………….. شهم ……..هزار ریالی بی نام / با نام تقسیم و تماما پرداخت شده است.

نظر به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ……………. خاتمه یافت.

مجمع به آقای ………… وکالت داد تا با مراجعه به اراده ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و درج آگهی در روزنامه هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد.

محل امضاء هیات رئیسه مجمع

……………………………………………………………………………………………………………………..

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه جهت ثبت کاهش سرمایه

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت ……………… سهامی خاص به شماره ثبت ……………… می رساند نظر به اینکه آقایان محمود …………………….با دریافت مبلغ 000/150 ریال؛ رضا…………….. با دریافت مبلغ 150.000ریال خانم شیرین……………. با دریافت مبلغ 30.000 ریال مربوط به سهام خود از شرکت خارج گردیده اند و آقایان تقی ………………. با دریافت مبلغ 209.400.000 ریال سهام خود را کاهش داده است. لذا سرمایه از مبلغ 510.000.000 ریال به مبلغ 300.000.000 ریال کاهش یافته است.

آگهی حق تقدم ماده 169

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت اطلاع سهامداران شرکت (سهامی خاص)

ثبت شده در ……….. به شماره …………..

طبق تصمیم مورخ 8/8/1370  مجمع عمومی فوق العاده شرکت موافقت گردید که سرمایه شرکت از 50.000.000 به 60.000.000 ریال افزایش یابد البته قیمت اسمی هر سهم همان مبلغ 1000 ریال بوده و می باشد، چون صاحبان سهام در خرید ناشی از افزایش سرمایه به نسبت سهام متعلقه حق تقدم دارند لذا از سهامداران تقاضا می شود که با مراجعه به دفتر شرکت واقع  در تهران ……………… خیابان …………………. شماره در صورت تمایل ظرف مدت دوماه از تاریخ انتشار این آگهی به حساب جاری شماره ………….. بانک صادرات شعبه …………….. به شماره ……………… واریز و فیش مربوط را به شرکت ارائه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم استفاده حق تقدم در مهلت مقرر، شرکت، سهام باقی مانده را به اشخاص دیگر واگذار و سرمایه را تامین خواهد نمود.

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره شرکت ……………. (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت ……………… (سهامی خاص) در ساعت …………… روز…………. مورخ ………… با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا آقای ……………….. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اقدامات انجام شده برای تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام بیان داشتند  و اضافه نمودند که برای انجام این منظور باید اقدامات زیر معمول گردد:

 1. تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام.
 2. تهیه و تنظیم اساسنامه جدید با توجه به مقررات قانون شرکت های سهامی عام.

هیات مدیره با توجه به مراتب فوق مذاکرات لازم انجام و تصمیمات به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ نمود:

 1. تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام و تهیه مقدمات لازم و تنظیم اساسنامه جدید.
 2. مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده برای ساعت ………. روز……… مورخ………….. در محل شرکت تشکیل و از کلیه سهامداران دعوت به عمل اید تا نسبت به موارد زیر شور و مذاکرات و اتخاذ تصمیم به عمل اید:
ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان غربی

الف) تصویب تبدیل شرکت …………… (سهامی خاص) به شرکت ………………. (سهامی عام)

ب) تصویب اساسنامه جدید شرکت که با عنایت به مقررات قانونی تنظیم خواهد شد.

ج) تصویب ارزیابی و اظهارنظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد دارایی و اموال و ماشین آلات شرکت که برای تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام ضروری می باشد.

د) تصویب اقداماتی که برای قبول سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران باید صورت گیرد.

ه) اعطاء اختیارات لازم برای هیات میدیره که کلیه تصمیمات متخذه مجمع عمومی فوق العاده را اجرا نماید.

و) مدیر عامل شرکت موظف است تصمیمات فوق اجراء نماید.

جلسه در ساعت ……………. خاتمه یافت.

امضاء هیات مدیره

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت با مسوولیت محدود به سهامی خاص

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………… با مسوولیت محدود ثبت شده به شماره …………….. با حضور کلیه شرکاء در ساعت ……….. روز……….. مورخ……….. در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 1. در مورد وضعیت حقوقی شرکت بحث و مذاکره شد و نوع شرکت از مسوولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
 2. اساسنامه مشتمل بر……………. ماده به تصویب و امضاء کلیه سهامداران رسید.
 3. سرمایه شرکت مبلغ ………. ریال که به سهم ………….. هزار ریالی به نام / بی نام تماما پرداخت گردید که با توجه به میزان سهم الشرکه شرکاء میزان سهام هریک از سهامداران شرکت به شرح زیر تأمین گردید.

الف) آقای ………………………. دارنده ………………….. سهم………………. با نام/ بی نام

ب) اقای ……………………….. دارنده ………………….. سهم ……………….. با نام/ بی نام

ج) آقای ……………………..دارنده …………………….. سهم ………………… با نام / بی نام

د) آقای ……………………. دارنده …………………….. سهم………………… با نام / بی نام

4- پس از تبدیل نوع شرکت به سهامی خاص به تجویز ماده 88 قانون اصلاحی تجارت برای انتخاب هیات مدیره اخذ رای به عمل آمد و آقایان : 1- …………2-………………3-………….4- خانم ……………. به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

5-برای تعیین بازرس اصلی و علی البدل بحث و مذاکره شد و پس از اخذ رای آقای …….. به سمت بازرس اصلی و آقای ……………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردند.

6- روزنامه ………………. به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردند.

7- افراد انتخاب شده با امضاء ذیل صورت جلسه سمت ها و مسوولیت های خود را قبول نمودند.

 1. مجمع به آقای دکتر ……………… وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت و مصوبات مجمع و درج آگهی در مطبوعات و هر اقدامی که لازم است معمول دارد.

امضاء هیأت رئیسه                                امضاء هیأت مدیره و بازرسان

نمونه آگهی دعوت بستانکاران شرکت سهامی خاص (در حال تصفیه) در اجرای ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی تهران- خیابان ……….. پلاک ………….. مراجعه نمایند. والا در اجرای ماده مذکور، دارایی بین بستانکاران و صاحبان سهام تقسیم خواهد شد، این آگهی 3 مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر النتشار شرکت آگهی می شود:

مدیر تصفیه شرکت…………..

درحال تصفیه

نمونه صورت جلسه انحلال شرکت

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….. (سهامی خاص) در ساعت ……………….روز ………….. مورخ ……………… با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح زیر (با حضور دارندگان……………… سهم از کل ………………. سهام شرکت) در محل تشکیل گردید:

 1. آقای……………………. دارنده……………….. سهم
 2. آقای …………………. دارنده ………………. سهم
 3. آقای …………………. دارنده…………………..سهم
 4. خانم …………………. دارنده ………………..سهم

ابتدا آقای ………………… به سمت رئیس جلسه و اقایان …………….. و ……………. به سمت نظار و خانم ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

شرکت …………….(سهامی خاص) به علت …………….. منحل و اعلام و ………….. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند/ شد. محل تصفیه …………… می باشد.

هیات تصفیه/ مدیر تصفیه اقرار به دریافت دارایی و دفاتر اسناد شرکت نمود و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند / نمود.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ……………. خاتمه پذیرفت.

امضاء هیأت رئیسه – هیأت تصفیه / مدیر تصفیه

مراحل ثبت شرکت سهامی

 1- چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد و ثانيا سابقة ثبت نداشته باشد ثالثا از اسماء خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي گواهي لازم را با انتخاب يكی از اسامي پيشنهادی صادر می نمايد.

پس از تعيين نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از بررسی اوليه با توجه به موضوع فعاليت شركت چنانچه نياز به اخذ مجوز از شورای امور صنفي يا مراجع ذيصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز كتبا معرفي مي شود .

تذكر 1) شركتهاي دولتي نياز به اخذ مجوز از شورای امور صنفي ندارند تذكر2) دارندگان موافقت اصولی از مراجع ذيصلاح مربوطه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفی ندارند

2- پس از وصول و ارائه مجوز از شوراي امور صنفي با داشتن شرايط مذكور در بند فوق مميز ثبت شركتها به شرط عدم وجود نقص در مدارك ابرازي، متقاضي راجهت پرداخت حق الثبت به حسابداري راهنمايی و مسئول حسابداري با توجه به سرمايه شركت و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به بانك ملی ايران راهنمايي و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائة فيش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامة متقاضی مي نمايد و مييز مربوطه پيش نويسی آگهي تاسيس را تهيه و دستور ثبت را صادر مي نمايد.

پس از امضاء پيش نويس اگهي تاسيس توسط مسئول اداره، پرونده به قسمت ثبت شركتها ارجاع مي شود، در قسمت ثبت شركتها پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر (اصالتاً يا وكالتاً) امضاء اخذ مي نمايد، سپس يك نسخه از مدارك (اساسنامه – اظهارنامه – صورتجلسه موسس و هيئت مديره) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها شده به متقاضي تسليم مي گردد پرونده به قسمت ماشين نويسي ارجاع و پس از تايپ آگهي مربوطه و امضاء نسخ توسط مسئول اداره، پرونده به دبيرخانه ارجاع و متقاضي پرونده را تحويل و يك برگ آگهي تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل (قسمت دايرة آگهي ها) برده و پس از تعيين حق الدرج در روزنامة كثيرالانتشار، به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند در اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه آگهي تاسيس شركت به متقاضي تحويل مي گردد، يك نسخه جهت درج در روزنامة رسمي جمهوري اسلامي به آدرس: تهران- خيابان بهشت- ضلع جنوبي پارك شهر و نسخة ديگر همراه فيش پرداختي براي ارائه به قسمت دايرة آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود. در اين مرحله كار تاسيس شركت سهامي خاص پايان يافته و چنانچه سهامداران بخواهند تغييراتي پس از تاسيس شركت بدهند به راهنمايي هاي بعدي كه در اين مجموعه ذكر گرديده توجه كامل نمايند.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید. تذکر: پیش از ثبت شرکت سهامی خاص می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود. همچنین برای آگهی بیشتر در این زمینه مقاله افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص را مطالعه بفرمایید.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

 •  کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا سهامدار و بازرسین (کپی ها تماما باید برابر اصل باشند)
 • عدم سوء پیشینه هیات مدیره و بازرسین
 •  امضاء کلیه صفحات اساسنامه به همراه اظهارنامه
 • فیش واریزی بانکی ۳۵٪ مبلغ سرمایه اعلامی بنام حساب در آستانه ی تاسیس قابل ذکر است که به درخواست متقاضی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه توسط ثبت شرکت بین الملل انجام می گیرد.

برای برآورد مدت زمان ثبت شرکت ها کافی است با کارشناسان مجرب ثبت شرکت بین الملل در راستای ثبت شرکت ها در ارتباط باشید تا در کم ترین زمان امورثبتی و حقوقی را برای شما انجام داده و هزینه های ثبتی شما را تقلیل کرده و از اقدامات اضافی در راه ثبت شرکت متقاضیان کاسته شود .

ادامه مطلب
اعلام ورقه قرضه به مرجع ثبت شرکت

مشخصات شرکت سهامی خاص

 • حداقل سرمایه ثبت شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد
 • حداقل تعداد سهام داران سه نفر می باشد
 • بازرسین  در این شرکت ها حداقل دو نفر می باشد
 • محدودیتی برای مبلغ اسمی وجود ندارد
 • سهام شرکت سهامی خاص بر خلاف سهامی عام، قابل عرضه در بورس نیست

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

 1.  تعیین موضوع فعالیت شرکت
 2.  تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص
 3.  تعیین دو فرد برای سمت بازرسین
 4.  تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء
 5.  تعیین آدرس محل فعالیت شرکت
 6. تعیین میزان سرمایه شرکت سهامی خاص و سهم سرمایه ای هر یک از اعضا
 7. تنظیم مدارک و تحویل به شرکت ثبتی
 8. معرفی نامه دریافت عدم سوء پیشینه را شرکت ثبتی دریافت نموده و به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی سوء پیشینه بعد از یک هفته به شرکت ثبت کننده تحویل نمایید.
 9. ارجاع مدارک ثبت شرکت سهامی خاص به همراه نام های سه سیلابی به اداره ثبت شرکت ها توسط مجموعه ثبت شرکت
 10. یکی از نام های تایید شده به مجموعه موکل (ثبت کننده شرکت) اطلاع داده خواهد شد
 11. تحویل معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک. در این مرحله نماینده با معرفی نامه به بانک مراجعه نموده و حساب را به نام شرکت در آستانه ی تأسیس با نام تأیید شده اداره ثبت شرکت ها افتتاح می نماید که  حداقل ۳۵ درصد از سرمایه را می بایست به حساب واریز نماید و پس از آن گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به شرکت ثبتی تحویل دهد.
 12.  گواهی بانک به اداره ثبت شرکتها تحویل می گردد و پس از بررسی در صورت عدم وجود ایراد در مدارک تأیید می گردد.
 13.  پس از تأیید, مدارک جهت تایید نهایی و امضا هیأت مدیره به نماینده تحویل می گردد
 14.  مدارک دارای امضای هیات مدیره به همراه سایر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 15. پس از تایید مدارک شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ثبت شده صادر می شود.
 16.  بعد از ثبت شرکت سهامی خاص طی مدت زمانی حدود ۱۵ تا ۳۰ روز , مدرک نهایی ثبت شرکت ( روزنامه رسمی) صادر می گردد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام

در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار می شود. در واقع شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند.

• در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند.

• در شرکت سهامی عام به منظور تهیه سرمایه اقدام به پذیره نویسی  عمومی می‌شود اما شرکتهای سهامی خاص اجازه درخواست عمومی  را ندارند. همچنین تنها شرکتهای سهامی عام اجازه صدور اوراق قرضه را دارند.

• در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است.

• اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند.

در صورتی که با مطالعه موارد فوق ابهامات شما در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص بر طرف نگردیده می توانید با شماره های ثبت بین الملل تماس بگیرید و و سوالات خود را از با مشاوران ما در میان بگذارید.

تشابهات و تفاوت های شرکت های سهامی خاص با مسئولیت محدود

1-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشد .

2-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3-در شرکت سهامی خاص حداقل 35%سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود با کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهام خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین ممکن که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

7-شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

8-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و در نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد.

در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکا آن از 12 نفر بیشتر باشد .

9-در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است .

10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

11-مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج انتخاب می شوند . انجام وظیفه خواهند نمود .

12-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

13-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

14-تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد . شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .

نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شامل قوانین مربوط به شرکت است که یک شرکت باید براساس بندها و تبصره های آن عمل کند. معمولا محدودیتی در تنظیم تعداد ماده و تبصره های اساسنامه وجود ندارد اما معمولا برای شرکت های سهامی خاص ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم می شود. انجام تغییرات در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی خاص بر اساس قانون به دوصورت زیر قابل انجام است.

 1. اصلاح مواد اساسنامه
 2. تصویب اساسنامه جدید

اصلاح اساسنامه درشرکت سهامی خاص باید در چهار چوب قوانین و مقررات قانون تجارت صورت گیرد و میتوان با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء تمام اعضاء هیئت مدیره و سهامداران می رسد. هرکدام از بندهای اساسنامه را اصلاح و تغییر داد. تصویب اساسنامه جدید نیز در قالب تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

 1. ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .
 2. ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 4. در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.
 5. در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
 6. در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

در پایان لازم به ذکر میباشد کلیه فرایند ثبت انواع شرکت از قبیل ثبت شرکت سهامی خاص-ثبت شرکت با مسئولیت محدود-تب انواع موسسات-ثبت علامت تجاری و ثبت برند و اسم تجاری-ایران کد-مجوز حلال-ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات شرکت ها-اخذ کارت بازرکانی- انحلال شرکت و امور تصویه و دیگر موضوعات مختلف حقوقی و ثبتی در ضمینه اداره ثبت شرکت ها با انواع کارگروه های متخصص و مجرب در دپارتمانهای موسسه حقوقی بین الملل با کمترین هزینه و زمان انجام می شود و مراحل اتمام پرونده نیز در محل تحویل می گردد با شماره تلفن 32711327-026 تماس حاصل نمایید و کلیه امور ثبتی خود را به موسسه بین الملل بسپارید.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x