نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

جهت نقل وانتقال در شرکت های سهامی خاص حالت زیر را برای آن می توان پیش بینی و منظور کرد

جهت نقل و انتقال در شرکت های سهامی خاص کلیه افراد نقل و انتقال دهنده و گیرنده می بایست با مراجعه به ممیزی پرونده مالیاتی خود در اداره دارایی نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال خود اقدام و گواهی پرداخت مالیات را اخذ نمایند و گواهی مربوطه همراه صورتجلسه نقل و انتقال سهام به اداره ثبت شرکتهای استان البرز، کرج و یا تهران ارائه و مراحل ثبت صورتجلسه را در ثبت شرکتهای کرج و تهران انجام داد.

می توانید نقل و انتقال را به روشی انجام داد که نیاز به حضور اداره دارایی نباشد و این اقدام کاملا قانونی بوده و مشکلات کمتری را ایجاد می کند و آن تغییر سهام از با نام به بی نام است.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده 102 قانون تجارت و مفادی در اساسنامه  شرکت با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به صلح رسمی دفترخانه می باشد که جهت این امر دفترخانه اسناد رسمی نیاز به 2 استعلام از اداره دارایی و اداره ثبت شرکتها دارد.

می توانید نقل و انتقال و خروج و ورود در شرکت مسئولیت محدود را بدون اینکه نیاز به رجوع به دفتر اسناد رسمی و اخذ استعلام از اداره ثبت شرکتها و دارایی باشد انجام داد.

در این صورت می توانید از کارگروه تخصصی ثبت صورتحساب ثبت شرکت و برند بین الملل مشاوره دریافت نمایید.