جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

برای دانستن مزایای شرکت سهامی خاص می توانید متن زیر را مطالعه و در صورت پیش آمدن هر سوالی با وکلای حقوقی بین الملل تماس بگیرید و سوالات را بپرسید .

در صورت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص بر روی لینک کلیک کنید.

مزایای شرکت سهامی خاص نسبت به مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود، ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.

از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛ فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود، در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

مقررات مالیاتی شرکت سهامی خاص: به موجب بند (د ) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد مشمول مالیات شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی ( از جمله شرکت با مسئولیت محدود ) پس از کسر مالیات به نرخ 10 % نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح ذیل می باشد :

در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلاَ به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و در مورد سهام بانام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 همان قانون .

در مورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون در مورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون.

امتیازی که شرکت های سهامی عام در مقایسه با شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکت های مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.

مزایای شرکت سهامی خاص

ویژگی شرکت سهامی خاص

 1.  سرمایه شرکت های سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال می باشد.
 2. تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
 3. تعداد سهامداران حداقل باید سه نفر باشد.
 4. در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدودیت ندارد.
 5. انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
 6. در شرکت سهامی خاص، مسئولیت سهامداران به میزان مبلغ اسمی سهام هر سهامدار است.
ادامه مطلب
مزایای ثبت شرکت در ارومیه

مزایای شرکت تعاونی نسبت به سهامی خاص

شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان،تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ،قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور”
شرکت های تعاونی اصولاَ بر سه نوع می باشند:

1-شرکت های تعاونی تولید

2-شرکت تعاونی مصرف

3-شرکت تعاونی اعتبار

قانون تجارت ایران فقط دو نوع شرکت تعاونی پیش بینی کرده است؛شرکت تعاونی تولید که طبق ماده 190،”شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند”،و شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده 192 قانون تجارت عبارت است از:

شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:

1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده است.

2-تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها

شرکت تعاونی اعتبار در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است، ولی در قانون شرکت های تعاونی پیش بینی شده است و عبارت است از شرکتی که بین عده ای تشکیل می شود،برای آنکه بتوانند با شرایط مناسبی اعتباراتی تحصیل نمایند تا شرکت بتواند با شرایط سهل تری به شرکاء خود وام و اعتبار دهد.

از جمله مزایای ایجاد شرکت تعاونی :

1- مبالغی که در پایان هر سال به شرکاء پرداخت می شود از مالیات معاف خواهد بود.البته در مورد معافیت های مالیاتی لازم است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

شرکت و اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی بوده، بنابراین مکلف هستند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود بوده، بنابراین مکلف هستند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند و مالیات معاف گرفته را پرداخت نمایند.

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی ذیل را در نظر گرفته است:

-اتحادیه های تعاونی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا معاف هستند.

خصوصیات شرکت سهامی خاص

 • سرمایه شرکت سهامی خاص، به هنگام تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد و هم چنین شرکای شرکت هم نباید کمتر از 3 نفر باشند.
 • در شرکت سهامی خاص،سهام شرکت قابلیت معامله در بازار بورس را ندارد و نقل و انتقال سهام شرکت،مستلزم موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد در ضمن این شرکت نمی تواند به صدور اوراق قرضه  اقدام نماید.
 • مطابق ماده 4 ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر کدام یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • ارائه دو رونوشت از اظهارنامه کامل شده.
 • ارائه دو رونوشت از اساسنامه کامل شده.
 • فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام های پيشنهادی کامل شود و فيش واريزی ارائه گردد.
 • ارائه اصل گواهي بانکی مبنی بر پرداخت سرمايه تعهدی حداقل 35% سرمايه به همراه فيش واريزي.
 • ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي که ثبت موضوع به مجوز نياز داشته باشد.
 • ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان.
 • ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیئت مديره، مديرعامل و بازرسان.
 • ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسين.
 • ارائه دورونوشت از صورتجلسه هيئت مديره کامل شده.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستري چنانچه ثبت شرکت توسط وکيل انجام می شود.

ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در جهت ثبت شرکت در کرج می باشد. لذا چنانچه می خواهید شرکتی را ثبت کنید می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید و با شماره تلفن 32711327-026 تماس بگیرید.

ادامه مطلب
شرکت مختلط سهامی

مزایای شرکت سهامی خاص

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است .شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه ، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت ،  مهم ترین ، بزرگ ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به حساب می آیند .

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :

1. شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

2. شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود .

سهام شرکت های سهامی خاص در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش نیست اما توسط افراد به سهولت قابل معامله می باشد.

شرکت های سهامی صرف نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می شوند بدین معنا که شرکت سهامی اگر فعالیت آن بازرگانی و تجاری هم نباشد تجاری محسوب می شود . (  از هفت نوع شرکت تجاری فقط شرکت های سهامی می توانند موضوع عملیات خود را غیر بازرگانی قرار دهد .

برخلاف شرکت های سهامی عام ، تشریفات تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص ساده است. به همین دلیل ، تاسیس این نوع شرکت بیشتر از سایر انواع شرکت ها مورد استقبال قرار گرفته است.

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی و زیان های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌ گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.

شرکت های سهامی خاص نسبت مسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور بازرگانی، عمرانی، شرکت های بیمه، تولیدی و… انجام میدهند مناسب است.

اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکانپذیر است.

سهولت نقل و انتقال سهام : از آن جاییکه سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضاَ این سهام بی نام نیز می باشد ، لذا نقل و انتقال آن دارای سهولت ویژه ای است.

تعیین هیات مدیره در شرکت های سهامی : بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده اند.

محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد، در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود، ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.

از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد، ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛ فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود، در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

ادامه مطلب
وظایف نایب رئیس هیئت مدیره

مزایای شرکت سهامی عام

 • در این شرکت مسئولیت سهامداران مانند شرکت با مسئولیت محدود می باشد یعنی تنها به اندازه سهامشان دربرابر قرض ها و بدهی های شرکت مسئول می باشند.
 • برخلاف شرکت های دیگر ، به منظور تاسیس و راه اندازی  آن حداقل سرمایه ای که تعیین شده است پنج میلیون ریال می باشد.
 • در شرکت سهامی عام حداقل تعداد سهامداران ۵ نفر می باشد.
 • تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد.
 • در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نبایستی بیشتر از مبلغ ده هزار ریال باشد.
 • در شرکت سهامی عام سهام قابلیت عرضه در بورس را دارد.
 • شرکت های سهامی عام قادر می باشند اوراق عرضه را انتشار نمایند.
 • راه و روش های اداره شرکت سهامی به صورت جامع و کامل می باشد و مقررات قابل توجهی درباره چگونگی اداره و روش  مدیریت و گرفتن تصمیم به منظور آن تعیین شده است، از همین رو این طرح به منظور تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب می باشد. این امکان وجود دارد که شرکاء شرکت سهامی عام، تا هزاران و میلیون ها شخص برسد.
 • در تصمیم گیری به منظور اداره این شرکت رای اکثریت معیار می باشد و مقصود از اکثریت ، اکثریت سرمایه می باشد ، یعنی اشخاصی از شرکاء که بیشتر از نصف سرمایه شرکت را دربرداشته باشندحتی اگر از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند.به همین دلیل روش تصمیم گیری در این شرکت ساده و سریع می باشد.
 • در شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام بسیار آسان می باشد  و با هیچ گونه  مانعی و یا موانعی روبرو نمی باشد و نمی توان آن را مشروط به موافقت و  رضایت شخص یا نهادی نمود.
 • بانک های دولتی بایستی در قالب و چارچوب شرکت سهامی عام با سهام بانام تشکیل گردند و بانک های خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری بایستی  در قالب  و چارچوب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند. ( ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق. ا )

معایب شرکت سهامی خاص

وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی ، برخلاف شرکت های تضامنی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا وجود قوانیتی مانند نحوه تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداری دفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران  در شرکت های سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکت های دیگری میباشد وجود مالیات بردرآمد در شرکت های سهامی به دلیل اعمال کنترل های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود. در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.

سهام شرکت های سهامی خاص در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش نیست. موسسه ی ثبت شرکت پایش  با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و تهران و دیگر نقاط ایران و ثبت برند و تران و دیگر نقاط ایران و ثبت تغییرات شرکت در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران می باشد.

مزایای موسسه نسبت به شرکت

درمورد تفاوت موسسه و شرکت همانطور که در تعریف آنها نمایان است در واقع اساسا هدف از تشکیل شرکت رسیدن به سود و منفعت است که بین شرکا تقسیم می گردد .

نوع فعالیت آن ها کاملا متفاوت با موسسه است زیرا برای اهداف و امور صرفا تجارتی به وجود آمده اند و میزان مسئولیت شرکا ، حداقل تعداد شرکا در هر 7 نوع از شرکت ها متفاوت است، در حالی که موسسات به اهداف دیگر از قبیل علمی ، فنی ، هنری و غیره تشکیل می گردند ولی رسیدن به سود هم ممکن است جزو اهدافشان باشد .

رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها