جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید
5/5 - (1 امتیاز)
یکی از نکاتی که در زمان ارائه سرمایه قبل از اقدام به تجارت قانونی باید بدانید مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده می باشد که باید قبل از ثبت شرکت به همراه مشورت شرکا انجام  می شود. در ادامه به تمامی نکات می پردازیم.

سرمایه تعهد شده

برای آشنایی با سرمایه تعهد شده و مهلت ارائه آن باید نکاتی خاص را بدانید که برای تسهیل امور شما ما در ادامه توضیحات مفیدی را ارائه می کنیم.

فرض بر این است موسسین یا خریداران سهام شرکت سهامی کلیه وجوه مربوطه را بلافاصله پرداخت نموده اند ، این وضعیت معمولا زمانی رخ می دهد که شرکتی سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار یا از طریق واسطه ها به فروش رسیده باشد .

اما سهام را می توان به صورت دیگری نیز به فروش رسانید . به این ترتیب که سهام داران بخشی از سرمایه را پرداخت نموده و متعهد شوند که بخش دیگر آن را بعدا پرداخت کنند بنابراین می توان شرکت را با سرمایه نقدی و غیر نقدی  کمتر از سرمایه به ثبت رسیده تاسیس نمود.

در اساسنامه شرکت های سهامی عام هئیت موسس متعهد می شود که درصد مشخصی از سرمایه شرکت را که در حیطه قانون تعیین شده را تامین نموده و بخشی از سرمایه تعهد شده را یه صورت فورس پرداخت کنند بعلاوه باید تعهد کنند که باقی مانده مبلغ را در زمان مشخص آینده پرداخت کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده باید بگوییم در شرکت های سهامی به صورت عام یا خاص، متقاضیان برای خرید سهام می توانند بخشی از مانده سهام را که قانون آن را تعیین کرده به صورت نقد پرداخت کند و بقیه آن را  در زمان آتی پرداخت کنند.

این سهم ها که به شکل فوق به متقاضیان ارائه می شود و به انها فروخته می شود، بصورت سهام موقت شناخته می شود و مبلغی را که سهامداران پرداخت نکرده اند بدهی آنها به شرکت تسلیم می شود و در حسابی با عنوان تعهد صاحبان سهام درج می گردد.

ادامه مطلب
ثبت موسسه غیرتجاری | مشاوره رایگان

هر زمان سهام شرکت به صورت تعهدی به متقاضیان واگذار گردد حساب وجه نقد برابر وجه نقد دریافت شده بدهکار، حساب تعهد صاحبان سهام برابر بدهی خریدار سهام بدهکار و حساب سهام تعهد شده بستانکار می شود .

مانده حساب تعهد صاحبان سهام در پایان دوره مالی به بخش مربوط به دارایی های جاری ، ترازنامه منتقل می شود .

اگر خریداران سهام تعهد شده تعداد قابل توجهی باشند، برای حساب تعهد صاحبان سهام دفتر معین تعریف شده و به نام هر سهام دار سر فصلی در آن افتتاح می شود. طبیعی است در چنین شرایطی این حساب در مقام یک حساب کنترل عمل خواهد کرد. حساب تعهد صاحبان سهام همانند حساب کنترل بدهکاران است.

سرمایه تعهد شده

تعهد صاحبان سهام

تا موقعی که تعهد کنندگان به تمامی تعهدات خود عمل نکرده و با شرکت تسویه حساب نکرده اند اوراق رسمی سهام به آنها واگذار نشده و فقط گواهی موقت سهام در اختیار آنها داده می شود .

هنگامی که دارندگان گواهی موقت سهامی بدهی تعیین شده را به شرکت پرداخت کنند اوراق سهام معمولی شرکت به آنها واگذار شده و گواهی موقت سهام باطل می شود .

حساب سهام تعهد شده بدهکار و سهام بستانکار خواهد شد . به این ترتیب سهام تعهد شده تبدیل به سهام معمولی شده و زمره سایر سهام قرار می گیرد .

مانده حساب سهام تعهد شده ، در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس می شود در صورتیکه سهام به مبلغی بیشتر از ارزش اسمی و به صورت تعهدی فروخته شود ، حساب تعهد صاحبان سهام ، معادل قیمت فروش بدهکار، حساب وجه نقد برابر پول دریافت شده بدهکار ، حساب سهام تعهد شده معادل ارزش اسمی سهام بستانکار و حساب صرف سهام را برابر ما به التفاوت ارزش اسمی و قیمت روز سهام بستانکار می شود .

ادامه مطلب
اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی

اگر شرکت اقدام به فروش سهام عادی تعهد شده و یا سهام ممتاز تعهد شده نماید ، باید برای هر یک از انواع سهام ، حساب سهام تعهد شده ، حساب تعهد صاحبان سهام ، و حساب صرف سهام مربوط به آن را در دفتر کل افتتاح نماید .

صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

در صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام، شماره ثبت، شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

پرداخت سرمایه تعهدی شرکت به صورت صورتجلسه زیر می باشد.

سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …………… ریال طی گواهی بانکی شماره ……….. مورخ …… بانک …… شعبه …… پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100٪ پرداخت شده می باشد.

مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده

مؤسسین و پذیره نویسان مقداری از مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت سهامی خاص را که ، همان طور که ( شماره 30 و 59 ) گفته شد ، نباید از سی و پنج درصد مبلغ سهم کمتر باشد ، نقداً پرداخت می کنند و نسبت به بقیه آن تعهد می نمایند که در موقع مطالبه به ترتیبی که در اساسنامه معین شده است به تأدیه آن اقدام کنند .

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی ،  باید ظرف مدت معین در اساسنامه ، مطالبه شود و مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن ، باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید .

کسی که تعهد خرید سهامی را کرده ، مسؤول پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم می باشد و در صورتی که قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم ، آن را به دیگری انتقال دهد ، دارنده جدید سهم مسؤول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود .

لذا یکی از انواع کاهش سرمایه در شرکت های سهامی به علت عدم پرداخت سرمایه تعهدی می توان در نظر گرفت که روش اجرای آن به شرح ذیل می باشد: در هرموقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی عام در کرج

درغیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد و گرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض به عمل آید. لذا پس از رعایت تشریفات مذکور و عدم پرداخت سرمایه تعهدی توسط سهامداران مربوطه، شرکت می بایستی مستندات و مدارک مذکو را جهت کاهش سرمایه به اداره ثبت مربوطه ارائه نمایند.

هرگاه مبلغ پرداخت نشده سهام در ظرف مدت مقرر در اساسنامه شرکت مطالبه نشود ، هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه ، تشکیل دهد .

در غیر این صورت هر ذی نفع ، حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ، به دادگاه مراجعه کند .

رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که ظرف مهلت مقرر ، قیمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور ، مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ثبت بین الملل بهترین راهنمای شما در این خصوص می باشد بنابراین می توانید با شماره موسسه بین الملل تماس حاصل نمایید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x