1. امکان ثبت علائم تجاری و برندهای غیر فارسی
  2. امکان حضور در نمایشگاه های بین المللی
  3. ثبت سفارش کالا
  4. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به کشور
  5. انجام امور حق العمل کاری در گمرک
  6. ترخیص کالا از گمرکات کشور
  7. واردات کالاهای مجاز از مناطق آزاد تعریف شده

کارت بازرگانی به صورت حقیقی و یا حقوقی (به نام مدیرعامل شرکت) قابلیت اخذ را دارد .