ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا درباره ی مراحل ثبت شرکت در کرج مطالبی را به اشخاصی که در صدد ثبت شرکت در کرج می باشند ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل در ارتباط باشید.

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت ها در کرج این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص را با توجه به ثبت بالای این دو شرکت و همچنین رویه ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتهای کرج می پردازیم.

1.تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

2.تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

3.تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

4.تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

5.تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

6.تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود

7.تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

توضیحاتی کوتاه در خصوص مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تدوین گردیده است در صورت نیاز می توانید از کارشنان مجرب گروه حقوقی آراکس به صورت رایگان مشاوره در یافت نمایید.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

1.تهیه و تکمیل مدارک ذیل  و تحویل آنها به کارشناس مربوطه.

 1. رونوشت از مدارک شناسایی  شامل : شناسنامه و کارت ملی.
 2. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (نسخه اصلی)
 3.  اقرارنامه که به امضا موسس شرکت رسیده باشد
 4. اخذ مجوز در صورتی  که  برای انجام فعالیت شرکت الزامی باشد.

2.مشخص نمودن موارد ذیل  و اعلام به کارشناس

 1.  اسم شرکت
 2. موضوع فعالیت
 3. مبلغ سرمایه
 4. رئیس هیئت مدیره , نائب رئیس هیئت مدیره و نیز مدیر عامل و میزان سهم الشرکه

3.ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس

4.تکمیل فرآیند ثبت و ادامه روند پرونده.

5.پرداخت  حق الثبت و حق تعیین نام.

 6.ارجاع به کارشناس.

7.اعلام تایید یا اخطار رفع نقص  توسط کارشناس اداره ثبت.

8.ارسال مدارک شرکت من جمله : شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضای آنها

9.انجام واریزی حق الدرج آگهی

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

 1. وجود حد اقل 2 نفر عضو.
 2. دست کم 100,000 تومان یا 1,000,000 ریال سرمایه اولیه.
 3. تعهد یا پرداخت کل سرمایه.
 4. مدت زمان لازم برای ثبت  = مدت زمان ثبتی شرکت با توجه به حجم پرونده در اداره ثب شرکتها متغییر می باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

تکمیل مدارک

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده  حداقل 3 نفر اعضا و 2 نفر بازرس.
 2. گواهی عدم سوپیشینه برای کلیه اعضاء و بازرسین (از پلیس +10)
 3.  اطلاعات برای تنظیم مدارک شرکت از قبیل موضوع فعالیت ،آدرس و کدپستی ، میزان سرمایه ،نسبت تقسیم سهام بین اعضا ، سمت اعضا و حق امضاداران شرکت.
 4. گواهی افتتاح حساب بانکی 35% درصدی بنام شرکت در شرف تاسیس با امضا حق امضاداران.
 5. پس ازکسب اطلاعات لازم و شماره حساب جاری اسناد تنظیم میشود(اساسنامه،اظهارنامه ،صورتجلسه )

فرآیند ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها :

 1. ابتدا به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.
 2. در سمت چپ صفحه به قسمت سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات مراجعه نمائید.
 3.  اطلاعات خود را به طور کامل وارد نمائید و در این خصوص میتوانید از فیلم آموزشی استفاده کنید

مراحل ثبت نام

 1. کلیه اطلاعات متقاضی و وکیل پرونده وارد کرده و نوع شرکت" سهامی خاص " انتخاب می کنیم.
 2. اسامی در خواستی ( پنج نام انتخابی ) به ترتیب اولویت وارد می شود اسامی با از سه کلمه با ریشه فارسی انتخاب شود (از سه قسمت تشکیل شده و کمتر نباشد ).
 3. سرمایه شرکت را با انتخاب گزینه "با نام عادی " وارد می کنیم (سرمایه اولیه حداقل 000 /000 /1 ريال می باشد).
 4.  اعضاء شرکت و بازرسین  را به ترتیب با اطلاعات دقیق شناسنامه ای و سهام مورد نظر وارد می کنیم .رئیس هیات مدیره ،نائب رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ، عضو هیات مدیره
 5. سمت افراد و حق امضاداران مشخص می شود( رئیس هیات مدیره ،نائب رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ، عضو هیات مدیره  و بازرس اصلی و بازرس علی البدل).
 6. نوع روزنامه رسمی به درخواست موکل "ابرار " یا " جمهوری اسلامی " انتخاب می شود.

کپی کردن اطلاعات مدارک تنظیم شده در خواستی از طریق سامانه وارد می شود به ترتیب ،صورتجلسه ،اساسنامه ، اظهارنامه شرکت . پس از بازدید مجدد از اطلاعات وارد شده گزینه" پذیرش نهایی " را انتخاب کرده برگه رسید پذیرش اینترنتی را دریافت می کنیم.(توجه :در صورت انتخاب گزینه "پذیرش نهایی" هیچ تغییرات قابل اعمال در پرونده نمی باشد).ظرف دو الی سه روز کاری نام ها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از اسامی انتخاب می گردد .در صورت رد نام باید با موکل تماس گرفته برای ارائه اسامی جدید اقدام نمایند..پس از تایید یکی از اسامی مدارک آماده امضا توسط اعضاء و بازرسین شرکت می باشد.دو نسخه کپی از مدارک تایید شده از طریق سامانه ثبت را باید اعضاو بازرسین و سهامداران شرکت با امضا تایید نمایند.

تکمیل مدارک برای ارسال از طریق پست 

 1. دو نسخه از مدارک امضا شده توسط کلیه اعضاء و بازرسین (اظهارنامه ، اساسنامه ،صورتجلسه )
 2. کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و بازرسین.
 3. گواهی عدم سو پیشینه  کلیه سهامداران و بازرسین.
 4. اصل گواهی افتتاح حساب بانکی بنام شرکت.
 5.  یک برگه از تایید نام و برگه ارجاع اینترنتی.
 6. اقرارنامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه.
 7. کلیه مدارک داخل پوشه پستی کامل پانچ شده توسط کارشناس ارسال پستی انجام می شود. پس از ارسال پستی شماره مرسوله باید از طریق سامانه وارد پرونده شود. پس از 10 روز کاری از طریق سامانه با شماره رهگیری  نتیجه را پیگیری می کنیم در صورت صدور پیش آگهی یک نسخه از پیش آگهی و رسید پذیرش اینترنتی توسط وکیل پرونده و مراجعه به  اداره ثبت شرکتها ، اصل آگهی و اسناد تائید شده را درخواست می کنند .در صورت بروز هر نوع نقص یا درخواست مجددی پس از تایید نام توجه داشته باشید باید در حین درخواست شماره پیگیری و تاریخ تائید نام قبلی را با نام تائید شده را وارد کنید تا تغییرات با تائید نام سابق انجام پذیرد.(مدت زمان انجام هر نوع رفع نقص 10 الی 12 روز کاری ). پس از دریافت آگهی ثبت و اسناد تایید شده شرکت توسط وکیل ،اقدام برای واریز مبلغ روزنامه رسمی از طریق سایت (اینترنتی) و دریافت روزنامه رسمی شرکت طی 5 الی 7 روز کاری میباشد و مدارک ثبت شرکت با مسولیت محدود با روزنامه رسمی آماده تحویل به موکل می باشد .

مراحل و چگونگي ثبت شرکت ها  در ثبت شرکتهای کرج

1.واریز فیش تعیین نام و ثبت اطلاعات شناسایی متقاضی در این مرحله متقاضي نسبت به واريز مبلغ تعيين شده جهت تعيين نام به شماره حساب مربوطه در يکي از شعب بانک ها اقدام نموده و اطلاعات فيش واريزي را به همراه مشخصات شناسايي متقاضي ثبت و پس از تکمیل مدارک مربوط به قسمت سرچ اولیه نام مراجعه می نماید.

2. انتخاب نام اولیه توسط تعیین نام :متصدی تعیین نام پس از رویت مدارک نسبت به انتخاب نام اولیه اقدام می نماید.

3.قسمت کارشناسی پذیرش:کارشناس مربوطه پس از بررسی مدارک در صورت تکمیل بودن اقدام به پذیرش نموده و پس از ثبت مشخصات متقاضی و نوع پذیرش در سیستم ، رسید پذیرش را  صادر نموده و یک نسخه آن را به مدارک منضم نموده و یک نسخه را به تقاضی تحویل می نماید..

4.ورود اطلاعات : پس از ورود اطلاعات  مدارک توسط کاربر و تائید صحت آن توسط متقاضی درخواست مربوطه به واحد تعیین نام جهت تائید نهایی نام و تعیین کارشناس تاسیس ارسال می گردد. بدین  ترتيب الويت هاي مشخص شده از طرف متقاضي نام مورد نظر در سیستم بررسی می گردد. پس از کارشناسي و کنترل نام ها توسط کارشناس تعيين نام سرپرست تعيين نام موظف به تأييد و يا رد نظريه کارشناس مربوطه مي باشد. قابل توجه است که پس اعمال نظريه سرپرست تعيين نام، متقاضي درخواست کننده از وضعيت تأييد و يا رد نام هاي درخواست شده خود و در صورت انتخاب يک نام عنوان نام انتخاب شده مطلع مي گردد. وجود ايراد در نام هاي مشخص شده به صورت پيغام ايرادي به متقاضي ارسال شده و در صورت رد تمامي نام ها توسط واحد تعيين نام متقاضي موظف است نسبت به رفع نقص نام ها و ارسال مجدد آن ها اقدام نمايد.  قابل ذکر است که نام تعيين شده از تاريخ تعيين ،از تاريخ تعيين تا ثبت شرکت صرفا تا۲ ماه اعتبار داشته و پس از مهلت فوق اگر شرکت همچنان ثبت نشده باشد بايد نسبت به تمديد نام در واحد تعيين نام اقدام نمايد .

5.تعيين کارشناس مميزي: پس از تعيين و انتخاب نام شرکت، اطلاعات متقاضي به همراه مشخصات پرونده درخواست شده به کارشناس تعیین شده از سوی سیستم ارجاع می گردد. ارجاع خودکار توسط سیستم اداره ثبت شرکت ها : در ارجاع خودکار، سيستم پس از کنترل و سنجش آمار پرونده هاي در دست بررسي مميزان کارشناسي اقدام به انتخاب کارشناس مميزي مورد نظر مي نمايد.)

6.بررسي کارشناسی تاسیس:  پس از ارجاع پرونده به کارتابل بررسي اصل مدارک کارشناس ، متقاضي فرم هاي چاپ شده را توسط شرکاء تکميل امضاء نموده و به همراه مدارک شناسايي و در صورت نياز اصل مجوز صادر شده به کارتابل بررسي اصل مدارک مربوط به کارشناس مميزي بررسي کننده پرونده، تحويل مي نمايد.   در کارتابل جاري صحت مدارک کنترل و در صورت تکميل بودن مدارک پرونده به کارتابل دفتر ثبت تأسيس ارسال مي گردد و در صورت وجود نقص در صحت اطلاعات ارسال شده از طرف متقاضي، پرونده به کارتابل کارشناس مميزي بررسي کننده جهت بررسي مجدد ارسال مي گردد. در صورتيکه ايرادات غير قابل رفع باشد . درخواست ثبت بکلي رد خواهد شد ضمنا شرکت با مسئوليت محدود مي بايستي تمام سرمايه نقدي شرکت را تا ديه و سهم الشرکه غير نقدي نيز تقويم وهمراه مدارک تسليم گردد . در شرکتنامه بايد صراحتا قيد شده باشد که سهم الشرکه هاي غيرنقدي هر کدام به چه ميزاني تقويم شده است هر شرکتي که بر خلاف اين موارد تشکيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. براي اطلاع از مقررات مربوط به شرکت با مسئوليت محدود مراجعه شود به مواد۹۴ الي ۱۱۵ قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ و آئين نامه و نظامنامه قانون ثبت شرکتها مصوب۱۱/۳/۱۳۱۰ وشهريور ۱۳۴۰ و۲/۳/۱۳۱۰. در صورت تکمیل مدارک و رفع ایرادها و اخذ مجوز متن پیش نویس آگهی در سیستم به کارتابل سرپرستی ارسال می گردد . 7.بررسی سرپرستی: پس از ارجاع پرونده به سرپرستی ، مسئول مربوطه پس از بررسی مدارک اقدام به امضاء پیش نویس آگهی مربوطه نموده و در خواست مربوطه را در سیستم تائید می نماید و متقاضی به واحد حسابداری جهت پرداخت هزینه های ثبت مراجعه می نماید .  در صورت رد نظريه کارشناس مميزي بررسي کننده پرونده، پرونده به همراه شرح رد نظريه به کارتابل کارشناس مميزي مربوطه برگشت داده خواهد شد.

8.محاسبه هزینه ثبتی : پس از ارجاع پرونده به واحد حسابداری ، مشخص شده و متقاضی می بایست نسبت به پرداخت هزینه های مذکور اقدام نماید . ( هزینه حق الثبت و هزینه حق الدرج) پس از تکميل فيش هاي واريزي متقاضي و ثبت آنها در حسابداري تأسيس پرونده به واحد ثبت دفاتر تاسیس ارسال می گردد.

9.دفتر ثبت تاسیس :پس از ارجاع پرونده به کارتابل دفتر ثبت تاسیس ، اطلاعات مربوطه در  دفاتر ثبت نوشته می شود  و ذیل دفاتر ثبت توسط متقاضی پس از احراز هویت  اخذ امضاء  می گردد ، که در این مرحله شماره ثبت تقاضای مربوطه تعیین می گردد.

10.دبیرخانه مکانیزه :در این مرحله متقاضی می بایست پیش نویس آگهی که ذیل آن عبارت تکمیل امضاء درج شده است را به متصدی مربوطه در واحد دبیرخانه جهت دریافت نسخه های پاکنویس آکهی که در آن شماره و تاریخ صدور درج گردیده تحویل نماید.

11.مراجعه به ریاست :متقاضی پس از دریافت نسخه های پاکنویس ( به همراه پیش نویس) جهت اخذ امضاء از ریاست یا معاون اداره مراجعه می نماید و پس از امضای به قسمت دبیرخانه جهت ممهور نمودن اوراق مراجعه  می نماید . در این مرحله متقاضی می بایست نسخه اصل آگهی صادره که ممهور به مهر برجسته می باشد را به قسمت روزنامه رسمی جهت چاپ آگهی تحویل نماید.

توضیحاتی سریع در خصوص مراحل ثبت شرکت در کرج

کلیه امور و مراحل ثبت شرکت در کرج در ثبت شرکت بین الملل با ارائه راه حل های کاملا تخصصی و تدوین و تنظیم موضوعات کاملا متفاوت ارائه می گردد.

مراحل ثبت شرکت در کرج توسط ثبت بین الملل

در صورت نیاز به اطلاعات لازم در خصوص مراحل ثبت شرکت در کرج با کارشناسان مجرب ثبت شرکت بین الملل جهت هرگونه فعالیت و همچنین توضیحات لازم در خصوص چگونگی ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت در کرج در ارتباط باشید.در این مجموعه کلیه خدمات ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت در کرج با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام می گردد.

مراحل ثبت شرکت در کرج در سامانه به نحو دقیق می باشد و بعد از آن تایید نام و تایید اوراق و اسناد شرکت می باشد. در واقع کلیه  مراحل ثبت شرکت در کرج به صورت اینترنتی می باشد وبعد از این مراحل اوراق را پرینت می گیرند و مدارک را برای بررسی کارشناس به

اداره ثبت شرکت های کرج می فرستند تا بررسی های لازم را انجام دهید و مراتب را اعلام دارد در خصوص مراحل سامانه ثبت شرکت در کرج با ما تماس بگیرید.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...

برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی