توضیحاتی در خصوص مراحل ثبت شرکت در البرز

بسیاری از افراد قصد تاسیس شرکت را دارند و دوست دارند با مراحل ثبت شرکت آشنا شده و هزینه و زمانی که مراحل ثبت شرکت نیاز دارد را بدانند تا برنامه ریزی ها را انجام دهند. در کل هشت نوع شرکت تجاری را میشود به ثبت رساند (سهامی عام‌، سهامی خاص، بامسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی(. مراحل ثبت شرکت در کرج و تهران و دیگر مناطق ایران را از زمان اخذ سوء پیشینه تا مرحله دریافت آگهی تاسیس شرکت را می توانید در یک مشاوره کوتاه و رایگان از مشاورین

مجموعه حقوقی بین الملل دریافت نمایید.