پس از ثبت شرکت ممکن است بنا به دلایلی اعضا شرکت بخواهند تغییراتی در شرکت به وجود آورند، مثلاً تغییر آدرس شرکت برای تهیه فضای بیشتر کسب و کار و یا تغییری مانند الحاق به موضوع شرکت جهت گسترش دامنه کسب و کار و تغییرات اجباری مثل تغییرات اعضا بر اثر فوت یا بیماری.

برخی از تغییرات شرکتها در زمره فعالیت های مجمع عمومی فوق العاده می باشد و برخی از تغییرات در زمره فعالیت های مجمع عمومی عادی است. به صورت کلی تغییرات در همه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در زمره فعالیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

به منظور به ثبت رساندن همه تغییرات شرکت ها به تنظیم صورتجلسه ای نیاز است که ذیل آن را هم باید اعضای شرکت به امضا برسانند. شرکتهایی که با اخذ مجوز ثبت شده اند جهت تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت خود باید از سازمان های گوناگون گروهی مجوز بگیرند و صورتجلسه تغییراتی را که به تایید مجوز درآمده است را به همراه اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت همزمان چندین تغییر در شرکت ایجاد کند باید برای هر کدام یک از آن ها به صورت جداگانه صورتجلسه ای را تنظیم نماید و برای هر کدام یک از آن ها صورتجلسه ای را به صورت جداگانه تهیه کند و در صورتی که صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی به همراه صورتجلسه هایی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه هم مردود می گردد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت صورتجلسه با استعلام تغییرات شرکت و امور ثبتی همچون ثبت تغییرات شرکت می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید. ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات به متقاضیانی که می خواهند تغییراتی را در شرکت خود اعمال کنند می باشد.

ثبت تغییرات شرکت

صلاحیت مجمع عمومی در تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. بطور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده است.

برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاَ تغییر آدرس، تغییر در سهام باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد میشود.

صورتجلسات باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود. متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عیناً باید با متن صورتجلسه ای که به اداره ثبت شرکت ها داده شده مطابق باشد.

صورتجلسه آگهی تغییرات شرکت ها

تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت در انتهای هر سال مالی (معمولا همان سال شمسی) و ثبت آن در قالب صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها حد اکثر تا پایان تیر ماه. تمدید مدت ماموریت بازرسین شرکت سهامی در شروع هر سال مالی (معمولا در فروردین ماه هر سال) در قالب صورتجلسه مجمع عمومی.

تمدید مدت ماموریت هیات مدیره و مدیر عامل و یا انتخاب مدیران جدید در صورتیکه مدت ماموریت مدیران قبلی تمام شده باشد در قالب صورتجلسه مجمع عمومی.

تایید پرداخت سرمایه تعهدی شرکت در قالب صورتجلسه هیات مدیره به منظور آمادگی برای افزایش یا تغییرات در سرمایه شرکت علاوه بر آن هر شرکت ثبت شده ای ممکن است نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشد که بایستی در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.

مانند : تغییر نام ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر نشانی ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و بسیاری دیگر.

تمامی تغییرات ذکر شده پس از تغییر آگهی می شوند و تغییراتشان در آگهی ذکر می گردد . در ادامه نمونه صورتجلسه تغییرات در شرکت را برای اطلاع شما ارائه می کنیم.

صورتجلسه تغییرات شرکت

بسمه تعالی

    نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران
نام مؤسسه: ……………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..
شناسه ملی : ……………………………………….
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشكیل شد.
- خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه
2- خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه
3- خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشركه

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

2 – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….
3  – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….
به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشركا یامدیران یا وكیل رسمی موسسه)وكالت داده می شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا شركاء و اعضای هیئت مدیره:

صورتجلسه تغییرات شرکت

مدت اعتبار صورتجلسه و آگهی تغییرات شرکت

زمانی که در یک شرکت احساس نیاز به ایجاد تغییرات کنید، در ابتدا باید تصمیم گرفته شده اکثریت به اتفاق اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شود و صورتجلسه ای در زمینه تغییرات مورد نظر در شرکت تنظیم نماید و بعد از امضای آن توسط تمامی مدیران و هیئت مدیره شرکت وکالت انجام امور به یکی از اعضای شرکت به جهت پیگیری انجام قانونی مراحل ثبت تغییرات شرکت آغاز شود.

در اولین اقدام هیئت مدیره باید حداقل ظرف مدت 1 ماه از تاریخ امضای صورتجلسه، آن را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد. در اینجا اداره نام برده، تغییرات مدنظر شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.

بررسی به این منظور که گاهاً تغییراتی که مدنظر شرکت‌هاست، مخالف قوانین یا اساسنامه می باشد. بعد از بررسی و به تأیید رسیدن تغییرات شرکت، اداره ثبت تغییرات، موارد لازم را در دفتر مربوطه ثبت خواهد کرد و سپس خلاصه‌ی تغییرات را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به اشتراک می گذارد. معمولاً برای به ثبت رسیدن هر تغییر در شرکت‌ها حداقل نیاز به 25 تا 30 روز زمان خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

 • در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکا تشکیل شود باید از آنها دعوت به عمل بیاید که تشریفات خاص خود را دارد.
 • مدارک اعضا و در صورت داشتن شریک جدید مدارک شناسایی شخص جدید الزامی است(تصویر کارت ملی و شناسنامه)
 • دریافت مفاصاحساب مالیاتی ارائه آن الزامی است.
 •  تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

اقدامات پس از تصویب صورتجلسه ثبت تغییرات در شرکت

پس از تصویب ثبت تغییرات در شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده باید صورت‌ جلسه‌ای بدین منظور تهیه شده و به امضای حاضران در جلسه برسد. این صورت‌جلسه یک سند حقوقی مهم تلقی شده و از این رو باید نکات خاصی در آن لحاظ شود. برخی از این نکات به شرح زیر هستند:

 •  آگهی دعوت مجمع به طور صحیح منتشر شده باشد.
 • نوع جلسه باید مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.
 •  فهرست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به پیوست صورتجلسه باشد و ذیل تمام صفحات آن توسط هیات ‌رییسه مجمع امضا شده باشد.
 • انتخاب هیات رئیسه مجمع شامل یک رئیس و دو ناظر و یک منشی انجام شده باشد.
 • بایستی رسیدگی شود که سرمایه تعهدی قبلی و افزایش فعلی سرمایه شرکت 100 درصد پرداخت شده باشد.
 •  قرائت گزارش هیات‌مدیره و بازرس شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه در مجمع الزامی است.
 •  ذکر مبلغ سرمایه که افزایش یافته و مبلغ اسمی سهام جدید و تعداد سهام و نوع سهام و محل تامین افزایش سرمایه در صورتجلسه الزامی است.
 • اصلاح ماده اساسنامه مربوط به سرمایه و سهام شرکت باید در صورت‌جلسه آورده شود.
 •  وکالت به یکی از اعضای هیات مدیره جهت مراجعه به ثبت و امضای دفاتر داده شده باشد.
 •  دو نسخه اظهارنامه که بر مبنای افزایش سرمایه تنظیم شده به امضای تمامی اعضای هیأت‌ مدیره رسیده باشد.

در انتها لازم به ذکر است که هر تغییراتی در شرکتهای تجاری باید براساس صورتجلسات ثبت تغییرات شرکتها در ادارات ثبت شرکتها ارائه شده و با بررسی های کارشناسی آن ها اقدام به تغییر مفاد در اساسنامه شرکت شوید. در این زمینه باید تخصص کافی داشته باشید تا ناشیانه تغییرات را به غلط انجام ندهید . از این رو کارشناسان حقوقی و ثبتی بهترین گزینه و راهنمای شما خواهند بود . با موسسه بین الملل هم اکنون تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره ببرید.