پس از ثبت شرکت ممکن است بنا به دلایلی اعضا شرکت بخواهند تغییراتی در شرکت به وجود آورند، مثلا" تغییر آدرس شرکت برای تهیه فضای بیشتر کسب و کار و یا تغییری مانند الحاق به موضوع شرکت جهت گسترش دامنه کسب و کار و تغییرات اجباری مثل تغییرات اعضا بر اثر فوت یا بیماری.

برخی از تغییرات شرکتها در زمره فعالیت های مجمع عمومی فوق العاده می باشد و برخی از تغییرات در زمره فعالیت های مجمع عمومی عادی است.به صورت کلی تغییرات در همه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در زمره فعالیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.به منظور به ثبت رساندن همه تغییرات شرکت ها به تنظیم صورتجلسه ای نیاز است که ذیل آن را هم باید اعضای شرکت به امضا برسانند.شرکتهایی که با اخذ مجوز ثبت شده اند جهت ثبت تغییرات شرکت خود باید از سازمانهای گوناگون گروهی مجوز بگیرند و صورتجلسه تغییراتی را که به تایید مجوز درآمده است را به همراه اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت همزمان چندین تغییر در شرکت ایجاد کند باید برای هر کدام یک از آن ها به صورت جداگانه صورتجلسه ای را تنظیم نماید و برای هر کدام یک از آن ها صورتجلسه ای را به صورت جداگانه تهیه کند و در صورتی که صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی به همراه صورتجلسه هایی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه هم مردود می گردد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت صورتجلسه همراه با استعلام تغییرات شرکت و امور ثبتی همچون ثبت تغییرات شرکت می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید. ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات به متقاضیانی که می خواهند تغییراتی را در شرکت خود اعمال کنند می باشد.برای برقراری ارتباط با مشاوران و کارشناسان می توانید با شماره تلفن های 32711327-026 و 26655156-026 تماس بگیرید.

تغییرات شرکت

 

ثبت تغییرات

بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.بطور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده است. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.
چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاَ تغییر آدرس، تغییر در سهام و... باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد میشود. صورتجلسات باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود. متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عیناَ باید با متن صورتجلسه ای که به اداره ثبت شرکت ها داده شده مطابق باشد.

آگهی تغییرات شرکت ها

تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت در انتهای هر سال مالی (معمولا همان سال شمسی) و ثبت آن در قالب صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها حد اکثر تا پایان تیر ماه. تمدید مدت ماموریت بازرسین شرکت سهامی در شروع هر سال مالی (معمولا در فروردین ماه هر سال) در قالب صورتجلسه مجمع عمومی. تمدید مدت ماموریت هیات مدیره و مدیرعامل و یا انتخاب مدیران جدید در صورتیکه مدت ماموریت مدیران قبلی تمام شده باشد در قالب صورتجلسه مجمع عمومی. تایید پرداخت سرمایه تعهدی شرکت در قالب صورتجلسه هیات مدیره به منظور آمادگی برای افزایش یا تغییرات در سرمایه شرکت علاوه بر آن هر شرکت ثبت شده ای ممکن است نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشد که بایستی در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. مانند : تغییر نام ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر نشانی ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و بسیاری دیگر.

تمامی تغییرات ذکر شده پس از تغییر آگهی می شوند و تغییراتشان در آگهی ذکر می گردد .

صورتجلسه تغییرات

بسمه تعالی

    نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران
نام مؤسسه: .......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:................................
شناسه ملی : ..............................................
مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مؤسسه.................................ثبت شده به شماره ........................... مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
- خانم / آقای .........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2- خانم / آقای...........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3- خانم / آقای ..........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستورجلسه:انتخاب اعضاي هيات مديره
انتخاب اعضاي هيات مديره مورد شورواقع و در نتيجه :

    ...............................................به شماره ملی .....................................                             

2 - ............................................. به شماره ملی .....................................                              
3  - ............................................ به شماره ملی .....................................                             
به خانم /آقای .................................................(احدي ازشركا يامديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا شركاء واعضاي هيئت مديره:

مراحل ثبت تغییرات شرکت

 افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت‌ها یکی از موارد مهمی است که قانونگذار در مورد آن دقت زیادی مبذول  داشته است چون در اثر افزایش سرمایه ممکن است درصد سهام یا سهم الشرکه اشخاص کاهش  پیدا کند یا بالا برود و خسارت جبران‌ناپذیری به کسانی که درصد سهام آنها کاهش پیدا می‌کند وارد بشود. سرمایه شرکت را از طریق بالابردن مبلغ اسمی آنها یا تعداد سهام می‌توان افزایش داد. افزایش سرمایه به یکی از روشهای  زیر امکان‌پذیر است:

 1. از طریق نقدی که در این صورت بایستی سهامداران تمام مبلغ افزایش‌یافته را به حسابی که شرکت تعیین می‌کند واریز و گواهی آن را به دفتر شرکت ارایه کنند.
 2. از محل مطالبات.
 3.  از محل سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
 4. تغییر اوراق قرضه به سهام در شرکت‌های سهامی عام.
 5.  سرمایه  غیرنقدی.

نکته : توجه کنید که بدون پرداخت سرمایه تعهدی شرکت، افزایش سرمایه امکان‌پذیر نبوده و باید صورت‌جلسه و مدارک فوق‌الذکر حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل مرجع ثبت شرکت‌ها شود. همچنین اظهارنامه افزایش سرمایه بایستی به امضای تمام اعضای هیات مدیره برسد.نکته دیگر هم اینکه در مورد افزایش سرمایه نقدی بایستی گواهی بانکی حاکی از واریز کل مبلغ افزایش سرمایه به حساب سپرده مخصوصی که بنام شرکت است از بانک مربوطه گرفته شود.

پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده باید صورت‌جلسه‌ای بدین منظور تهیه شده و به امضای حاضران در جلسه برسد. این صورت‌جلسه یک سند حقوقی مهم تلقی شده و از این رو باید نکات خاصی در آن لحاظ شود. برخی از این نکات به شرح زیر هستند:

 1.  آگهی دعوت مجمع به طور صحیح منتشر شده باشد.
 2. نوع جلسه باید مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.
 3.  فهرست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به پیوست صورت‌جلسه باشد و ذیل تمام صفحات آن توسط هیات ‌رییسه مجمع امضا شده باشد.
 4. انتخاب هیات رئیسه مجمع شامل یک رئیس و دو ناظر و یک منشی انجام شده باشد.
 5. بایستی رسیدگی شود که سرمایه تعهدی قبلی و افزایش فعلی سرمایه شرکت 100 درصد پرداخت شده باشد.
 6.  قرائت گزارش هیات‌مدیره و بازرس شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه در مجمع الزامی است.
 7.  ذکر مبلغ سرمایه که افزایش یافته و مبلغ اسمی سهام جدید و تعداد سهام و نوع سهام و محل تامین افزایش سرمایه در صورت‌جلسه الزامی است.
 8. اصلاح ماده اساسنامه مربوط به سرمایه و سهام شرکت باید در صورت‌جلسه آورده شود.
 9.  وکالت به یکی از اعضای هیات مدیره جهت مراجعه به ثبت و امضای دفاتر داده شده باشد.
 10.  دو نسخه اظهارنامه که بر مبنای افزایش سرمایه تنظیم شده به امضای تمامی اعضای هیأت‌مدیره رسیده باشد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت - انحلال

انحلال

سهامداران شرکت با توجه به مقررات قانونی تجارت می‌توانند شرکت را منحل کنند و برای این کار باید صورت‌جلسه‌ مجمع عمومی فوق‌العاده  را تنظیم کرده و به ثبت شرکت‌ها تحویل دهند. برای این کار لازم است که از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه انحلال حداکثر ظرف مدت 5 روز صورتجلسه مزبور را به ثبت شرکت‌ها تحویل دهند.

جهت ثبت انحلال در مرجع ثبت شرکت‌ها برخی مدارک مورد نیاز است: اول، صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و دوم، لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه که صورت‌جلسه به امضای آنها رسیده باشد. در اینجا چند نکته قابل توجه است. 1، چنانچه مدیر تصفیه خارج از شرکت باشد بایستی مشخصات کامل وی که عبارت است از نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، تاریخ تولد، آدرس کامل و کد پستی در صورت‌جلسه قید شود و فتوکپی مصدق کارت ملی و شناسنامه ضمیمه باشد. البته چون مدیر تصفیه پس از انحلال شرکت جانشین هیات مدیره می‌شود، لازم است که دفاتر و اسناد دارایی شرکت، تحویل مدیر تصفیه شود. چون برای تصفیه حساب‌های شرکت وجود دفاتر و اسناد دارایی شرکت لازم و ضروری است.2، مدت تصدی مدیر تصفیه حداکثر دو سال است چه در صورت‌جلسه قید شده باشد و چه در صورت‌جلسه مدتی نیامده باشد. چنانچه مدیر تصفیه بخواهد اموال شرکت را بفروشد و یا اقدامی کند پاسخ به استعلام دفترخانه و سایر مراجع در مدت این دو سال امکان‌پذیر است.

افزایش سرمایه و انحلال شرکت شاید مهم‌ترین تصمیمات و تغییراتی  باشد که در یک شرکت گرفته می‌شود اما یک شرکت در طول حیات خود ممکن است با تغییرات دیگری نیز روبه‌رو گردد. از جمله می‌توان به تغییر نام شرکت،تغییر موضوع شرکت،تغییر محل شرکت،نقل و انتقال سهام،تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه،انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت - تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت باید در اساسنامه شرکت منعکس شود. این موضوع حدود اختیارات شرکت را مشخص می‌کند و مدیران آن نمی‌توانند خارج از حدود موضوع شرکت تصمیمی بگیرند. بنابراین ممکن است به دلیل بی‌توجهی در ابتدای تنظیم اساسنامه موضوع شرکت به درستی فعالیت‌های شرکت را در برنگیرد. در این صورت چاره‌ای جز اصلاح اساسنامه برای تغییر موضوع شرکت باقی نمی‌ماند.

برای تغییر موضوع شرکت باید مراحلی را طی و مدارکی را ارائه کرد که آن مدارک عبارتند از :

 1.  تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس.
 3. بعد از تنظیم صورت‌جلسه اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ثبت شرکت‌ها خواهد شد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت - تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

معمولا توصیه می‌شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود. چون در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با جابه‌جا شدن محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود. به هر حال اگر شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا کرد مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییر شرکت به شرح زیر خواهد بود.

الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیأت‌مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می‌کند. هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود. بنابراین تاسیس شرکت به تنهایی دارای تشریفات و مراتبی نیست بلکه شرکت در طول حیات خود با برخی تغییرات روبه‌رو می‌شود که باید برای انجام آن اقداماتی انجام شود. انحلال و افزایش سرمایه مهم‌ترین این تصمیمات است.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

 • در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکا تشکیل شود باید از آنها دعوت به عمل بیاید که تشریفات خاص خود را دارد.
 • مدارک اعضا و در صورت داشتن شریک جدید مدارک شناسایی شخص جدید الزامی است(تصویر کارت ملی و شناسنامه)
 • دریافت مفاصاحساب مالیاتی ارائه آن الزامی است.
 •  تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

فرم اظهارنامه افزایش سرمایه

بسمه تعالی

نام شرکت..............................................
2-مجمع عمومی فوق العاده مورخ....................و هیات مدیره مورخ...................
3-مبلغ سرمایه قبل از افزایش:..................................................................
3-مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک:
....................................................................................................
4-تعداد سهام با نام – بی نام و مبلغ اسمی سهام و در صورتیکه ممتاز مورد نظر می باشد ذکر خصوصیات امتیازات:
.......................................................................................................................................
5-نام و نام خانوادگی سهامداران                  تعداد سهام                   نوع سهام هر یک پس از افزایش سرمایه:
5.1................................................................................................................................
5.2................................................................................................................................
5.3................................................................................................................................
5.4................................................................................................................................
5.5...............................................................................................................................
5.6...............................................................................................................................
5.7...............................................................................................................................
5.8...............................................................................................................................
5.9...............................................................................................................................
5.10.............................................................................................................................
6-نام و نام خانوادگی کلیه اعضای هیات مدیره                                 امضاء: