- قانون اداره امور مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی را به شریک یا شرکای ضامن تفویض کرده و مقرر می دارد ، « اداره شرکت مختلط غیرسهامی ، به عهده شریک یا شرکای ضامن است » .

قانون به علت مسؤولیتی که شریک یا شرکای ضامن در برابر بدهی های شرکت دارند و دارائی آنها مانند دارائی شرکت وثیقه طلب طلبکاران شرکت ، به شرحی که ( شماره 703 و بعد ) گفته شد ، می باشد ، مدیریت و اداره امور شرکت را ، به آنها واگذار کرده است .

 « شریک با مسؤولیت محدود ، نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد ، نه اداره امور شرکت از وظائف اوست » . نتیجه این که شریک با مسؤولیت محدود در اداره امور شرکت دارای « حق رأی » نیست .

بدین ترتیب باید  گفت که شریک یا شرکای با مسؤولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی ، در واقع سرمایه گذارانی هستند که سرمایه خود را به صورت سهم الشرکه در شرکت گذاشته و اداره شرکت را به دست شریک یا شرکای ضامن می سپارند . به این منظور که از سودی که برای شرکت حاصل می گردد ، به نسبت سهم الشرکه یا طبق قراری که در شرکت نامه یا اساسنامه یا بین شرکاء مقرر است ، بهره مند شوند . بر همین مبناست که برخی از نویسندگان حقوق تجارت این شرکت را شبیه عقد مضاربه دانسته اند .

 به بیان قانون تجارت ، حدود اختیارات شرکای ضامن در اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی ، « همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است » . – و ، همان طور که ( شماره 643 ) ذکر شد ، « در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج ، به سمت مدیری معین نمایند » .

چون شریک با مسؤولیت محدود ، هرچند که « به عنوان شریک » حق اداره کردن شرکت را ندارد ، لیکن به طور کلی از انجام امور مربوط به شرکت و مدیریت در آن ممنوع نیست ، بنابراین می توان گفت که شریک یا شرکای ضامن ، می توانند شریک یا شرکای با مسؤولیت محدود را ، به سمت مدیریت شرکت تعیین نمایند و می توانند وی را عزل کنند . ایضاً ، شریک ضامنی که مدیر شرکت است می تواند ، به شریک با مسؤولیت محدود وکالت دهد که انجام امور معین از شرتک را وکالتاً از طرف وی برعهده گیرد . لیکن باید این موضوع صریح و معلوم باشد . به همیت علت قانون مقرر می دارد که : « اگر شریک با مسؤولیت محدود ، معامله ای برای شرکت کند ، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت . مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد » .

لازم است اضافه شود که مدیر یا مدیران شرکت ، نماینده قانونی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت خواهند بود و مسؤولیت آنها در برابر شرکت ، همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد .

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم شایان ذکر است که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.