جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

شرکت مختلط سهامی

مطابق ماده 162 قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که تحت اسم مخصوصی میان یک تعداد شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد به شرکتی که به منزله ترکیبی از شرکت تضامنی وشرکت سهامی می باشد که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی هم شریک دارای سهم هستند شرکت مختلط سهامی گفته می شود.

مطابق ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط همانند شرکت های تجاری دیگر دارای شخصیت حقوقی می باشد.شرکت تحت عنوان یک شخصیت حقوقی قادر می باشد دربردارنده همه حقوق و تکالیفی گردد که قانون جهت اشخاص قائل می باشد.مگر اینکه حقوق و تکلیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.

مطابق ماده 176 قانون تجارت مقررات و قوانین مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می شود به همین سبب برای تشکیل شرکت لازم می باشد که:

 • اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
 • پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
 • سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
 • در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد. یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
 • تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
 • تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه.
ادامه مطلب
ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

قانون به علت مسئولیتی که شریک یا شرکای ضامن ، در مقابل قروض شرکت دارند و دارائی آنها ، مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد ، مدیریت شرکت را به آنها واگذار کرده است . هرگاه شریک ضامن فقط یک نفر باشد ، مدیریت شرکت مخصوص اوست .

اگر در شرکت دو یا چند نفر شریک  ضامن وجود داشته باشد ، مدیریت شرکت مخصوص همه آنها خواهد بود . می توانند همه با هم شرکت را اداره کنند و یا از بین خود یک یا دو یا چند نفر را به  عنوان مدیر شرکت ، انتخاب نمایند.

چون از بیان قانون تجارت که می گوید ، مدیریت شرکت مخصوص شریک یا شرکای ضامن است ، مستفاد نمی شود که شرکای مزبور ، لزوماً باید شخصاً متصدی مدیریت باشند ، لذا می توان گفت که ، شریک یا شرکای ضامن می توانند شخص یا اشخاص دیگر از جمله شریک یا شرکای سهامدار شرکت را به سمت مدیر تعیین نمایند .

در موردی که شریک یا شرکای ضامن شخص یا اشخاص دیگر را به سمت مدیر شرکت تعیین می کنند ، می توانند آنها را عزل کنند .

در صورت متعدد بودن مدیران ، طریق تصمیم گیری آنها را که به اکثریت یا به اتفاق آراء خواهد بود ، اساسنامه تعیین می کند.مدیر یا مدیران ، باید همه ساله  ، صورت دارائی ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را ، برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه نمایند و لازم است که قبل از تشکیل مجمع مزبور آن را جهت اظهار نظر در اختیار هیأت نظار قرار دهند . مدیر یا مدیران نماینده قانونی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت خواهند بود و مسئولیت آنها در برابر شرکت ، همان مسئولیتی است  که وکیل در مقابل موکل دارد.

ادامه مطلب
حق نظارت شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک اعم از:شرکای سهامی و شرکای ضامن وجود دارد:

شرکای سهامی اشخاصی می باشند که سرمایه آن ها به صورت سهام مساوی درآمده است و مسئولیت آن ها تا اندازه همان سرمایه ای می باشد که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی می باشد که سرمایه و دارایی آن به صورت سهام درنیامده است و مسئول همه قروضی می باشد که امکان دارد علاوه بر سرمایه و دارایی شرکت ایجاد شود.در صورتی که شریک ضامن بیشتر باشد، مسئولیت آن ها در برابر طلبکاران و رابطه آنها با یکدیگر از مقررات و قوانین تضامنی تبعیت خواهد نمود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 • ارائه یک رونوشت از شرکت نامه.
 • ارائه یک رونوشت از اساسنامه.
 • ارائه اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 • ارائه نوشته ای همراه با مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه.
 • ارائه سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44.
 • ارائه نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت همه سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با مشخص نمودن قیمت حصه های غیر نقدی.

در انتها خاطر نشان میشویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال ومسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل تماس بگیرید.

یک پاسخ بنویسید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن