توضیحات لازم در خصوص مراحل و مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1.  کپی شناسنامه برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین
 2. کپی کارت ملی برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین (در موسسه حقوقی بین الملل برابر اصل مدارک توسط وکیل بدون دریافت هزینه ای انجام می‌شود.)
 3. در صورتیکه اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند؛ کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخری تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 4. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه وکالتنامه
 5. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت
 6. ارائه اقرارنامه همه اعضای هیأت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 7.   امضای وکالتنامه
 8.  ارائه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد
 9.  ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شرکت به حسابی به نام شرکت
 10. ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

 تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

تکمیل مدارک

1.    کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده  حداقل 3 نفر اعضا و 2 نفر بازرس 2.    گواهی عدم سوپیشینه برای کلیه اعضاء و بازرسین (از پلیس +10) 3.     اطلاعات برای تنظیم مدارک شرکت از قبیل موضوع فعالیت ،آدرس و کدپستی ، میزان سرمایه ،نسبت تقسیم سهام بین اعضا ، سمت اعضا و حق امضاداران شرکت. 4.    گواهی افتتاح حساب بانکی 35% درصدی بنام شرکت در شرف تاسیس با امضا حق امضاداران. 5.    پس ازکسب اطلاعات لازم و شماره حساب جاری اسناد تنظیم میشود(اساسنامه،اظهارنامه ،صورتجلسه )
 • فرآیند ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها 
 1.  ابتدا به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.
 2.  در سمت چپ صفحه به قسمت سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات مراجعه نمائید
 3.  اطلاعات خود را به طور کامل وارد نمائید و در این خصوص میتوانید از فیلم آموزشی استفاده کنید.

مزایا و معایب شرکت سهامی خاص

عیب ها:

 1. وجود قوانین زیاد در شرکت های سهامی: برخلاف شرکتهای تضامنی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند زیرا وجود مقرراتی مانند نحوه تقسیم سود و ضرر و نحوه نگهداری از دفتر های مالی و نحوه تشکیل دادن مجمع های عمومی و نحوه گزارش سود و ضرر به سهام داران و … در شرکتهای سهامی به مراتب سخت تر از شرکت هایی است که توسط یک نفر اداره می شود و یا تضامنی می باشد.
 2. وجود مالیات بر درآمد در شرکتهای سهامی و قوانین سخت تر مالیاتی در این نو از شرکت ها

حسن ها:

 1. آسان بودن منتقل کردن سهام: از آنجایی که سرمایه سهامداران در شرکتهای سهامی به بخش های کوچکتری به نام سهام تقسیم می شود و  در اغلب موارد این سهام بی نام نیز هست لذا نقل و انتقال آن دارای سهولت مهمی است.
 2. جمع آوری سرمایه های کوچک: می توان با جمع آوری سرمایه های کم و در محیطی دوستانه به انجام کارهای تجارتی پرداخت.
 3. محدود کردن مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی: یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی ، محدود کردن مسئولیت سهامداران در قبال سهام می باشد.
 4. مشخص نمودن هیئت مدیره در شرکتهای سهامی: بر اساس ماده ۱۷۰ قانون تجارت شرکتهای سهامی به وسیله یک هیئت مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده است.جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص با  موسسه حقوقی بین الملل تماس حاصل فرمایید.