توضیحاتی در خصوص هزینه و قیمت ثبت شرکت ها در استان تهران و کرج

قیمت ثبت شرکت در کرج  و تهران برای اکثر مدیران و موسسین مهم می باشد. قیمت ثبت شرکت شامل هزینه هایی است که شما بابت حق الثبت و حق الوکاله پرداخت می کنید.با ثبت شرکت سرمایه حداقل قیمت ثبت کمتری را در پی خواهد داشت. هر چقدر سرمایه  و موضوع شما بیشتر باشد قیمت ثبت شرکت شما نیز افزایش خواهد یافت.

هزینه های ثبت شرکت ها

هزینه دستمزد  کلیه ثبت شرکتها بین 450 الی 1500 تومان می باشد که هزینه ها شامل حق الثبت، حق التمبر، روزنامه رسمی و … بر اساس واریزی های اداره ثبت که طبق میزان سرمایه و میزان موضوع فعالیت تغییرات محاسبه می شود. مدت زمانی که طول می کشد شرکت شما ثبت شود بین14الی 20 روز کاری می باشد. بعد از ثبت شرکت، باید ظرف مدت یک هفته دفاتر تجاری خود را پلمپ نمایید و بعد از پلمپ دفاتر بلا فاصله باید حوزه مالیاتی شرکت را مشخص نمایید و کد اقتصادی در یافت نمایید. در ضمن باید طی دوماه از تاریخ ثبت شرکت نسبت به پرداخت ۲ در هزار سرمایه شرکت به حوزه مالیاتی خود اقدام نمایید، در غیراین صورت جریمه ای معادل دو برابر به شرکت شما تعلق می گیرد.

هزینه ثبت شرکت

از آنجا که گروه بین الملل صداقت و شفافیت را سرلوحه و سیاست اصلی کار خود قرار داده است هزینه های اعلامی به موکل در ابتدای کار قطعا هزینه نهایی بوده و مجموعه بین الملل تضمین می‌نماید که در طی پروسه ثبت به هیچ عنوان تحت عناوین و بهانه های گوناگون کمترین هزینه اضافی دریافت نخواهد نمود.