شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود 

در این مقاله کوتاه در خصوص ویژگی های شرکتنامه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تعریف شرکت با مسئولیت محدود مطالی توسط گروه توسعه و تحقیق ثبت بین الملل جهت مطالع شما عزیزان تدوین گردیده است.

در ضمن در موسسه حقوقی بین الملل کلیه خدمات تخصصی ثبت برند و علامت و اسم تجاری و کلیه امورثبتی شرکتها با کمترین زمان و هزینه درسطح تهران و کرج و دیگر نقاط ایران صورت میپذیرد.

شرکتنامه ها در شرکت های با مسئولیت محدود از اوراق اصلی و بسیار مهم محسوب میشود .اهمیت شرکتنامه ها با مسئولیت محدوداز آن جهت است که سهم الشرکه شرکا در آن به صورت شفاف درج شده است.اوراق شرکت نامه ها با اسم شرکت و سرفصل شرکت شروع و با امضا و تاریخ تنظیم آن به پایان می رسد ودر سربرگ آن به صورت واضح و با فونت درشت،کلمه "شرکتنامه" شرکت با مسئولیت محدود درج شده است.زمان تنظیم هرگونه صورتجلسه در شرکت های با مسئولیت محدود قطعا مدارکی دال بر میزان سهم الشرکه و اطلاعات دقیق اعضای هیئت مدیره و حق امضاها از شما خواسته میشود .این اطلاعات همگی در اوراق شرکت نامه های شرکت ثبت شده شما به صورت کامل درج شده است .همینچنین در شرکت نامه های شرکت با مسئولیت محدود اسامی اعضای هیئت مدیره و سمت آنها و نحوه و زمان تقسیم سود شرکت را میتوانید مشاهده نمایید.پس از تنظیم شرکت نامه د رزمان ثبت شرکت ،این اوراق تا زمان انحلال شرکت دست نخورده باقی میماند و هرگونه تغییر با صورتجلسه اعمال و الحاق میگردد.پس در صورتی که تغییری در شرکت اعمال مینمایید از هرگونه خط زدن و یا تغییر اصل اوراق شرکت نامه شرکت خود ،دوری کنید زیرا شرکت نامه ها به همراه اساسنامه و تقاضانامه از اوراق اصلی و سند رسمی شرکت ثبت شده شما محسوب میشود.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دوشریک تاسیس می شود. در شرکت با مسئولیت محدود همانطور که از اسم آن پیداست، مسئولیت نفرات محدود است. این نوع شرکتها برای افرادی که درصدد شروع فعالیتی هستند و در واقع نوپا هستند پیشنهاد میشود. سرمایه ای که برای تاسیس شرکت با مسوولیت محدود نیاز است حداقل 100هزار تومان به بالاست. معمولا نفراتی که قصد تاسیس شرکتی با مضمون بازرگانی دارند اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می کنند.

در صورت نیاز به ثبت شرکت با مسئولیت محدود و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه حقوقی بین الملل تماس حاصل نمایید