در این نوع شرکت مسئولیت هر یک از سهامداران به میزان درصد سهام بستگی دارد و هر سهامدار به میزان درصد سهامی که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی شرکت می باشد. اسناد شرکت بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند. در این نوع شرکت 35% از کل سرمایه باید به حساب شرکت در شرف تاسیس واریزشود که بعد از ثبت شرکت قابل برداشت می باشد و 65% آن به عنوان تعهد نزد سهامداران باقی بماند. ثبت شرکت سهامی خاص از تعهدات بالایی برخوردار می باشد که باعث اعتبار بالای شرکت می شود. به جز مدیر عامل ، سایر اعضای هیئت مدیره باید از سهامداران باشند و بازرس یا بازرسین هم می توانند از سهام داران باشند اما نباید جزء اعضای هیئت مدیره باشند و نباید هیچ قرابت سببی و نسبی با اعضای هیات مدیره نداشته باشند. تعیین 2بازرس جزو لاینفک تشکیل شرکت سهامی خاص می باشد. یکی از این بازرسین به عنوان بازرس اصلی قلمداد می شود و بازرس دوم که اصطلاحا علی البدل نام میگیرد جایگزین بازرس اول می باشد که در صورت سلب مقام یا استعفا و یا فوت بازرس نخست بر سر کار می آید. وظیفه این بازرسین بررسی و صحه گذاری بر روی اطلاعات وارد شده توسط مدیران و درستی  حساب های شرکت ،سود و زیانهای وارده ی آن می باشد و بر طبق قانون تایید بازرسین ،اعتبار تصمیمات اتخاذ شده مدیران شرکت است. بازرسین نباید با اعضای شرکت نسبتی داشته باشند. سمت مدیران شرکت سهامی خاص (مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و اعضا) هر دو سال یکبار و سمت بازرسین هر یکسال یکبار باید تمدید یا تغییر کند. شرکت سهامی خاص معمولا برای اموری بکار می رود که تعهدات بالایی نیاز داشته باشد بطور مثال شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای تولیدی، شرکتهای دولتی و ...