شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم می شوند:

شرکت هایی که به آنها پیمانی اطلاق میشود و دسته ی دوم به شرکت های مشاور شناخته می شوند.

این دو دسته به ترتیب قادر به دریافت رتبه هایی از 5 تا 1 و رتبه هایی از 3 تا 1 هستند. برای رتبه بندی شرکت های پیمانی نیروی مهندسی یکی از معیارهای اصلی رتبه بندی شرکت محسوب می شود. اما در شرکت های مشاور علاوه بر مهندسین امکانات نرم افزاری نیز در نظر گرفته می شوند.

نهایتا در راستای ارتقا رتبه بندی شرکت ( اخذ گرید ) هم لازم بذکر است مبلغ مراودات مالی 15 سال اخیر شرکت و اظهار نامه های مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (معاونت فنی و عمران استانداری فعلی) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکار تقسیم بندی نموده و برای شرکت های پیمانکاری رتبه ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که در واقع ۵ پائین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می شود و برای شرکت های مشاور رتبه ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که ۳ پائین ترین و ۱ بالاتربن رتبه است. برای اخذ گرید شرکت های پیمانکار ملاک اصل تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیات مدیره یک شرکت است ولی برای اخذ گرید شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ارتقا رتبه پیمانکاری ( اخذ گرید شرکت )

برای ارتقاء رتبه از ۵ به ۱ در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در ۱۵ سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از ۵ به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد .

ارتقا رتبه مشاور

در خصوص شرکت های مشاور نیز برای ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۱ مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در ۱۵ سال اخیر، نیروی فنی و مهندسی، اظهارنامه مالیاتی، امکانات فنی و نرم افزاری ملاک است. در صفحات دیگر این سایت زمان و شرایط و مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری ( اخذ گرید ) و ۳۳ مشاور و رتبه های بالاتر از هر دو گروه به طور مجزا قید شده است. 

شرکت های پیمانکاری در 11 رشته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از:

 • رشته ساختمان.
 • رشته صنعت و معدن.
 • رشته راه و ترابری.
 • رشته ارتباطات.
 • رشته نفت و گاز.
 • رشته تاسیسات.
 • رشته کشاورزی.
 • رشته آب.
 • رشته انرژی.
 • رشته مرمت آثار باستانی.
 • رشته کاوش های زمینی.

 

رتبه بندی

 

شرایط رتبه بندی شرکت یا اخذ گرید

رتبه بندی شرکت

جهت اخذ رتبه نخستین قدم ثبت یک شرکت است که حداقل مدرک تحصیلی بیش از نیم اعضای هیئت مدیره آن می بایست کارشناسی بوده باشد.

در میان اعضای هیات مدیره وجود یک از دو شرایط ذیل الزامی است: به کارگیری یک مهندس با سابقه 7 سال سابقه بیمه و زمینه کاری مرتبط که ترجیحا سابقه ی بیمه آن از شرکت دارای رتبه رد شده باشد.و یا وجود دو مهندس با 3 سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه.

ناگفته نماند در صورت وجود دو مهندس با سابقه بیمه در اعضای هیئت مدیره شرکت می تواند در دو شاخه متفاوت تقاضای اخذ رتبه را داشته باشد.

شرایط لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری 

 • داشتن یک شرکت ثبت شده.
 • حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید حتماً لیسانس فنی داشته باشند.
 • در هیات مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :

حالت اول : یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه مستند به بیمه و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه .

حالت دوم : حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هرکدام با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه.

4. در حالت اول که شرکت دارای یک نفر نیروی مهندسی با ۷سال سابقه است شرکت فقط می تواند در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد ولی در حالتی که ۲ نفر نیروی فنی و مهندسی هر کدام با ۳ سال سابقه است شرکت می تواند از دو رشته مختلف (مثلاً راه و ابنیه ) تقاضا دهد.

مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه فوق حدود ۲ الی 3 ماه است.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

 • مدارک ثبت شرکت شامل (اساسنامه، اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات).
 • کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس از کلیه شرکاء و سهامداران.
 •  گواهی کار و بیمه مربوط به مهندسین.

 

رتبه بندی شرکت توسط بین الملل

 

رتبه بندی شرکت - اخذ گرید

متقاضی پس از مطالعه کلیه آیین نامه های مصوب معاونت راهبردی، می بایست باتوجه به شرایط شرکت اقدام به دریافت پایه و رشته مورد نظر نماید. در ابتدا باتوجه به فهرست مدارک الصاقی در سایت ساجات (هم چنین ضمیمه در همین صفحه)، مدارک مورد درخواست را آماده کرده و در سایت ساجات شروع به ثبت نام می نماید .

این مرحله شامل 2 قسمت (ثبت نام اولیه و ثبت نام مرحله دوم) می باشد. در مرحله اول شناسه و گذر واژه اول دریافت شده و ثبت نام ابتدایی (ورود اطلاعات اولیه شرکت) انجام می شود و در مرحله دوم پس از تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، کلیه اطلاعات شرکت باتوجه به رشته و پایه درخواستی بر روی سایت قرار گرفته و کلیه مدارک در محل های مربوطه و تعریف شده الصاق می گردد .

در نهایت پس از ورود و الصاق اطلاعات و مدارک بطور کامل پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد . سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده (این بخش ممکن است در چندین مرحله انجام پذیرد)، و تأیید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال کرده و کلیه مدارک بطور فیزیکی توسط استانداری دریافت شده و نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام می نمایند . تمامی مراحل فوق از طریق انجمن نیز انجام می گیرد .

رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟ ( اخذ گرید )

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ( اخذ گرید پیمانکاری ) ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها ، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد .این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد . رتبه بندی شرکت ها ( اخذ گرید ) در 11 رشته معرفی شده و در پایه های (1،2،3،4،5) انجام می گیرد که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه است .

جهت کسب رتبه بندی شرکت پایه 5 شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد.

جهت کسب پایه چهار (1،2،3،4) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .اخذ رتبه در کرج، اخذ رتبه در تهران توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است.

رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در 11 رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

 • ساختمان (ثبتشرکت های ساختمانی)
 • راه و ترابری(ثبت شرکت های راه و ترابری)
 • صنعت و معدن (ثبت شرکت های صنعت و معدن)
 • تاسیسات و تجهیزات(ثبت شرکت های تاسیسات و تجهیزات)
 • کشاورزی(ثبت شرکت های کشاورزی)
 •  آب(ثبت شرکت های آب)
 •  مرمت آثار باستانی(ثبت شرکت های مرمت و باستانی)
 •  کاوش های زمینی(ثبت شرکت های کاوش های زمینی)
 • ارتباطات(ثبت شرکت های مخابراتی)
 • نفت و گاز(ثبت شرکت های نفت و گاز)
 • نیرو (ثبت شرکت های برق)

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور برای اخذ گرید

1. دارا بودن تحصيلات مربوط دانشگاهي (رشته هاي تحصيلي مندرج در پيوست آيين نامه) حداقل ليسانس براي مدير عامل و حداقل دو سوم اعضاي هيات مديره الزامي است.

2. در رابطه با افراد امتيازآور شركتهای پيمانكار موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:

امتياز اعضاي علی البدل هيأت مديره امتيازآور شركت، با شرايط كاركنان امتيازآور مورد محاسبه قرار مي گيرد. (اعضاي علي البدل هيأت مديره در پيمانكاري جزء افراد هيأت مديره محسوب نم يشوند). هم چنين اين موضوع نيز مورد تأكيد قرار مي گيرد كه افراد "به لحاظ امتيازآور بودن "، صرفًا در يك شركت مي توانند امتيازآور باشند.

3.در خصوص موضوع پذيرفتن معافيت تحصيلي افراد به جاي كارت وضعيت خدمت در تشخيص صلاحيت شركت هاي پيمانكاري، اين موضوع صرفاً براي اعضاي هيأت مديره شركت (باستثنای مدير عامل ) مشروط بر اينكه اين افراد در راستاي استفاده از اين امتياز، تحصيلات خود را در دوره قانوني مقرر طي نمايند بلامانع است .

(البته در صورتي كه شرايط و وضعيت فرد در شركت، با ساير ضوابط و مقررات مربوط از جمله آيین نامه ها و دستورالعمل هاي تشخيص صلاحيت مغايرتي نداشته باشد).