راهنمای ثبت شرکت در کرج و موارد دیگری را در این مقاله را در اختیار عزیزانی که نیازمند به مشاوره و اطلاع از مراحل و راهنماییهای لازم در خصوص ثبت شرکت هستند، ارائه مینماییم. شرکت تجاری از طریق همکاری بین حداقل دو نفر  با هدف کسب  سود و شرکت در زیان تشکیل می شود شرکا  با سرمایه گذاری، در اداره شرکت و سود و زیان سهیم میشوند. قانون تجارت  شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل تقسیم بندی نموده است :
 • 1.شرکت های سهامی ( سهامی عام و خاص)
 • 2.شرکت با مسئولیت محدود
 • 3.شرکت تضامنی
 • 4.شرکت مختلط غیر سهامی
 • 5.شرکت مختلط سهامی
 • 6.شرکت نسبی
 • 7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
از میان شرکت های فوق ، شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود از کاربردترین شرکتها برای راه اندازی کسب و کار برای ثبت شرکت  انتخاب میشوند. برای  اطلاعات بیشتر، ضمن توضیح کامل مربوط  به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود، به طریقه ی ثبت انواع شرکت در شهر کرج می پردازیم. خاطر نشان می شویم، علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت پایش  تماس حاصل نمایید. راهنمای ثبت شرکت در کرج

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت های سهامی به دلیل فراوانی  سرمایه ، تعداد سهامداران  و تنوع فعالیت ، فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به شمار میرود.در اینجا به شرح و وسعت  شرکت سهامی خاص و شرایط ثبت آن می پردازیم. شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری محسوب میشود که سرمایه اعلامی آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به تبدیل به قطعات سهام می شود. عهده دار هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. تمام سرمایه آن باید توسط موسسین تامین  گردد. و حداقل باید سهامداران آن 3 نفر باشد. شرکت های سهامی خاص به طور کلی چارچوبی  برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری به شمار می اورد. این نوع از شرکت اعتبار خوبی  جهت اخذ  و ایجاد و اعطای نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و شر کت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی و همچنین اخذ تسهیلاتریالی و ارزی از  بانک برخوردار است. صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند بین 4 تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از بانک ها  وام دریافت کنند، پس در هنگام دریافت تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند. با ثبت شرکت سهامی خاص در کرج، می توان با جمع شدن سرمایه گذاران کوچک ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. لازم به ذکر است سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما بین  مردم به راحتی قابل نقل و انتقال می باشد. شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است : 1-حداقل حضور 3  نفر هیئت مدیره در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. 2- سرمایه شرکت حداقل  1.000.000 ریال باشد. 3- هنگام  تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکهای عضو شتاب واریز و گواهی مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.ودر صورت سرمایه ی غیر نقدی گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزام میباشد 4.اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند. 5.مدت تصدی مدیران در شرکتهای سهامی خاص حداقل 2 سال میباشد برای تاسیس شرکت سهامی خاص،مدارک ذیل باید ارائه شود:
 • 1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 • 2- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت
 • 3-تکمیل دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • 4- انتخاب سمت مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسین و کپی شناسنامه و کارت ملی  تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
 • 5- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی(شرکت) باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی هیئت مدیره شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نماینده شخص حقوقی
 • 5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت
 • 6- در صورت استفاده از وکیل ثبت شرکت ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 • 7- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
تنظیم و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و....باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء انجام گیرد.   راهنمای ثبت شرکت در کرج

راهنملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت با مسئولیت محدود ، یکی از شایعترین  شرکت های بازرگانی در کشور ماست . این شرکت، عمدتا بین اعضای یک خانواده و یا فامیل و یا دوستان و آشنایان شکل میگیرد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، این شرکت شرکتی است که حداقل بین دونفر یا بیشتر برای امور تجارتی و بزرگانی  تشکیل میشود. و هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسئولیت هریک از شرکا  در مقابل قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست. شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ این شرکت با حداقل دو نفر شریک دارای سن قانونی قابل ثبت می باشد. هر دو سهامدار  شرکت باید شریک  باشند،حتی یک درصد سرمایه ی اولیه ی این شرکت یک میلیون ریال  می باشد.که این سرمایه پرداخت نمی شود وبصورت اسمی اعلام میشود مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
 1. دو نسخه شرکتنامه
 2. دو نسخه تقاضانامه
 3. دو نسخه اساسنامه
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی شرکا و مدیران
 6. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
 7. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس
 8. دو نسخه صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت ( هیات مدیره )
 9. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

راهنمای ثبت شرکت در کرج

جهت ثبت شرکت ،میتوانید به ثبت شرکت پایش بعنوان راهنمای ثبت شرکت در کرج مراجعه نمایید و کلیه امور را در وحله ی اول مشاوره گرفته تا بتوانیم موارد و ایرادهای  لازم را پیش بینی و قبل از انجام کار رفع کنیم. _ پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت. ( نام های انتخاب شده نبایست از کلمات بیگانه باشد). _ اعلام  موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت تا مشاور مجموعه ثبت پایش اقدامات لازم برای تحریر و تکمیل موضوع  را انجام  دهد. _ اعلام آدرس دفتر مرکزی شرکت با کد پستی. _ مشخص نمودن سرمایه شرکت ( حداقل سرمایه یک میلیون ریال) _ مشخص نمودن اطلاعات مربوط به سهام و میزان سرمایه هر کدام از شرکا _ در صورت نیاز به مجوز برای ثبت شرکت کارشناس مجموعه ثبت پایش  شما را یاری خواهد کرد. _مدارک شناسایی اعضاء شرکت _ اعلام کردن سمت اعضای هیئت مدیره شرکت و حق امضاء اوراق بهادار و عادی بعد از اتمام ثبت  سامانه بر اساس اطلاعات ارائه شده از جانب شما پروسه مورد نیاز برای انتخاب اسم 24 الی 72 ساعت زمان نیاز است که تعیین نام شما صورت بگیرد.بعد از تعیین نام اوراق پرینت گرفته میشود تا اعضا و شرکا اوراق را امضائ نمایند. مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت ارسال می گردد: _ دو نسخه از مدارکی که از سامانه بعد از تعیین نام پرینت گرفته شده و  توسط اعضاء امضا شده باشند _ کپی مدارک شناسایی افراد. _ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا. در صورت کامل بودن مدارک  ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در کرج اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد. مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد. ثبت شرکت پایش به عنوان راهنمای ثبت شرکت در کرج شما را باموضوعی آشنا میسازد تا در نظر داشته باشید ، پس از ثبت  شرکت می بایست نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدامات لازم را انجام  نمایید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...