دفاتر تجاری به 4 قسمت تقسیم می شود: دفاتر کل،دفتر روزنامه،دفتر دارایی،دفتر کپیه
دفتر کل: تاجر باید کلیه معاملات را که در هفته انجام می دهد را از دفتر روزنامه استخراج کند و به طور خلاصه در صفحه مخصوص و مربوط ثبت کند. که در آن اشخاص، صندوق، کالا و…باید در ان درج شود.جمع ارقام دفتر کل باید با جمع معاملات مندرج شده در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد. دفتر روزنامه: دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات،دیون و دادوستد های تجارتی و معاملات راجع اوراق تجارتی (از قبیل خرید وفروش)و به طور کلی جمع وادرات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در دفتر ثبت کند و وجوهی که برای مخارج شخصی است برداشت کند. دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال از تمام دارایی های منقول وغیر منقول و دیون و مطالبات سالهای گذشته را تفکیک شده و کامل و به ترتیب در آن دفتر ثبت وامضا کند و تا 15فروردین سال بعد باید انجام شود.از این طریق میتوان فهمید که شخص چه مقدار سود و ضرر کرده است،چه مالی اضافه یا کم شده است. در صورتی که شخص حقوقی باشد و شرکت آن فعالیت داشته باشد باید دفاتر را تحویل دارایی داده در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند. دفتر کپیه: دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات صورت حساب های ادره ی خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند،ولی امروزه در شرکت از این دفتر استفاده نمی شود به جای ان از دفاتر اندیکاتور که ورودی و خروجی ها به ثبت می رسد مورد استفاده قرار می گیرد.

 عدم نگهداری از دفاتر تجاری و مالیاتی

1ـضمانت اجرای کیفری: در این جا اگر شخص نتواند به درستی از دفاتر خود نگهداری کند به مجازات ور شکستگی به تقصیر از6ماه تا 2 سال حبس می باشد.هر گاه ثابت شود که تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده به ور شکستگی به تقلب محکوم می شود مجازات آن 3 تا 5 سال حبس می باشد. 2ـضمانت اجرای مدنی: در صورت عدم نگهداری صحیح دفاتر آن شخص ثالث می تواند جبران خسارتی که به ان وارد شده است را در خواست کند. برای آشنایی و تکمیل دفاتر تجاری خود به کارشناسان ثبت شرکت و ثبت برند بین الملل مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب
ثبت برند در بوشهر گام به گام
دیدگاهتان را بنویسید
Enter Captcha Here :