حق رأی در مجمع عمومی

حق رای در مجمع عمومی شرکت ها
مجمع عمومی شرکت سهامی از گردهمایی سهامداران شرکت تشکیل می شود. مقررات و قوانین مربوط به حضور تعداد لازم جهت تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم برای تصمیم گیری درباره تصمیمات در اساسنامه مشخص می شود مگر اینکه به سبب قانون تکلیف دیگری برای آن تعیین شده باشد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت تغییرات شرکت می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.

حق رای در مجمع عمومی شرکت ها

حق رای این امکان را به سهامدار می دهد که در تصمیمات جمعی مشارکت کند. حق رای تابع اصل نسبیت است هر کس به نسبت سهامی که دارد در امور جمعی حق رای دارد. این قاعده به صورت کلی به اجرا گذاشته می‌شود و تنها در یک مورد این اصل مخدوش می‌شود و آن در شرایطی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامدارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده باشد و سهام ممتاز به صاحب آن حق رایی چند برابر سهام عادی بدهد.

نحوه رای گیری در مجمع عمومی

به بیان ماده 99 لایحه اصلاح قانون تجارت ، « قبل از تشکیل مجمع عمومی ، هر صاحب سهمی که مایل به « حضور » در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ، به شرکت مراجع و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند»

بدین ترتیب ماده 99 که موخر بر مواد مزبور نیز هست ، حضور سهامداران را در مجمع عمومی فقط مشروط به داشتن ورقه ورودی به جلسه می کند و اشاره ای به داشتن حق رأی نمی نماید .

لذا می توان گفت که سهامدارانی که به علت نداشتن تعداد آراء کافی ، دارای حق رأی نیستند ، نیز می توانند در مجمع عمومی حضور پیدا کنند و قانون مزبور حق حضور در مجمع را از هیچیک از سهامداران سلب نکرده است.

در تقویت این نظر می توان به ماده 253 لایحه مزبور ، به طور مطلق برای هر کس که عامداً مانع حضور « دارنده سهم شرکت » در جلسات مجامع عمومی شود، مجازات تعیین می نماید. بنابراین می توان گفت که « حق حضور » و « حق رأی » در مجمع عمومی، دو امر جداگانه است .

حضور در مجمع عمومی ، حق قانونی هر سهامدار شرکت سهامی است و اساسنامه نمی تواند حضور در مجمع عمومی را مشروط به داشتن تعداد معینی از سهام بنماید. ولی می تواند حق رأی در مجمع عمومی را مشروط به داشتن تعداد معینی از سهام بکند.

بر این اساس می توان گفت سهامداری که طبق اساسنامه ، به علت نداشتن تعداد مقرر سهام ، از حق رأی محروم است، می تواند با دریافت ورقه ورود ، در جلسه مجمع عمومی حاضر شود، ولی حضور او در رسمیت جلسه مجمع، چون حق رأی ندارد ، به حساب نیامده و از این لحاظ بدون تاثیر خواهد بود.

حق رای در مجمع عمومی شرکت ها

حق رای در مجمع عمومی عادی

مواد 84 و 87 قانون مزبور که در رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی صریحاً حضور دارندگان و صاحبان سهامی را که « حق رأی دارند » ، ملاک قرار می دهد ، استنباط کرد.

به بیان ماده 99 لایحه اصلاح قانون تجارت، « قبل از تشکیل مجمع عمومی ، هر صاحب سهمی که مایل به « حضور » در مجمع عمومی باشد ، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ، به شرکت مراجع و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. » بدین ترتیب ماده 99 که موخر بر مواد مزبور نیز هست ، حضور سهامداران را در مجمع عمومی فقط مشروط به داشتن ورقه ورودی به جلسه می کند و اشاره ای به داشتن حق رأی نمی نماید.

لذا می توان گفت که سهامدارانی که به علت نداشتن تعداد آراء کافی ، دارای حق رأی نیستند ، نیز می توانند در مجمع عمومی حضور پیدا کنند و قانون مزبور حق حضور در مجمع را از هیچیک از سهامداران سلب نکرده است .

در تقویت این نظر می توان به ماده 253 لایحه مزبور ، تمسک جست که به طور مطلق برای هر کس که عامداً مانع حضور « دارنده سهم شرکت » در جلسات مجامع عمومی شود ، مجازات تعیین می نماید.

حق رای در مجمع عمومی ساختمان

قبل از تشکیل مجمع عمومی ، هر صاحب سهمی که مایل به « حضور » در مجمع عمومی باشد ، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ، به شرکت مراجع و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند .

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند » بدین ترتیب ماده 99 که موخر بر مواد مزبور نیز هست ، حضور سهامداران را در مجمع عمومی فقط مشروط به داشتن ورقه ورودی به جلسه می کند و اشاره ای به داشتن حق رأی نمی نماید.

لذا می توان گفت که سهامدارانی که به علت نداشتن تعداد آراء کافی ، دارای حق رأی نیستند، نیز می توانند در مجمع عمومی حضور پیدا کنند و قانون مزبور حق حضور در مجمع را از هیچ کدام از سهامداران سلب نکرده است .

در تقویت این نظر می توان به ماده 253 لایحه مزبور ، تمسک جست که به طور مطلق برای هر کس که عامداً مانع حضور « دارنده سهم شرکت » در جلسات مجامع عمومی شود ، مجازات تعیین می نماید .

در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با شماره تلفن های موسسه بین الملل تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها