مندرجات ورقه سهم

به سبب ماده 26قانون نجارت در ورقه ی سهم باید مواردی که در ذیل ذکر شده است درج شود:

  • نام شرکت و شماره ثبت شرکت ها.
  •  مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخته شده آن.
  •  تعیین نوع سهام.
  • مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخته شده آن به حروف و به اعداد
  • تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است .

در انتها باید بگوییم تخفیفات حقوقی ویژه ای در انتظار شماست که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید و به طور رایگان مشاوره دریافت کنید.