مندرجات ورقه سهم

به سبب ماده 26قانون نجارت در ورقه ی سهم باید مواردی که در ذیل ذکر شده است درج شود:

  1. نام شرکت و شماره ثبت شرکت ها.
  2.  مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخته شده آن.
  3.  تعیین نوع سهام.
  4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخته شده آن به حروف و به اعداد
  5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است .

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن باهر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.