مواردی کوتاه در مورد اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج برای گرفتن و اخذ کردن جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد نظرتان، مثل استان البرز شهر کرج نیاز به تدوین طرح توجیهی یا به اصلاح پرسشنامه صنایع دارید که مرتبط با میزان تولید و متراژ و دستگاههای مورد نیاز شما تنظیم می گردد.برای اخذ جواز تاسیس پس از یک تقاضای کتبی به صنایع به سایت سازمان مراجعه نموده و اطلاعات مربوطه را وارد کنید. جهت مشاوره و تدوین طرح توجیهی و همچنین اخذ جواز تاسیس میتوانید از کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل کمک بگیرید.