تعریف کنسرسیوم

کنسرسیوم نوعی توافق برنامه ریزی شده است که با هدف تاسیس یک شرکت ثالث در بازار یا منطقه ای خاص مابین اعضا به امضا می رسد. اما این اعضا ممکن است در سایر مناطق با یکدیگر رقابت کنند و شراکتشان تنها در قالب کنسرسیوم و در مورد یک منطقه خاص است. در حال حاضر در موضوعات ارتباطات و مدیا  مانند جراید ، کتاب و تلویزیون نیز به این مشارکت ها توجه زیادی نشان داده می شود.

در شرایطی که اشخاص حقوقی شامل چندین شرکت یا سازمان برای اجرای پروژه ای مشترکاً ( به عنوان مثال پروژه تونل توحید ) اقدام نمایند و یا شرکت جدیدی تاسیس کنند به این شرکت یا توافق نامه کنسرسیوم می گویند ، که برای مدت محدود و مشخصی ثبت و تشکیل می گردد.

توجه : کنسرسیوم ها به دو شکل  شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود به ثبت می رسند.

ثبت شرکت کنسرسیوم

ثبت شرکت کنسرسیوم

شرکت کنسرسیوم  هنگامی تشکیل می گردد که یک یا چندین شرکت به یکدیگر پیوسته و به دنبال هدف مشترکی باشند. در شرکت ها‌‎ی کنسرسیوم تکالیف و مسئولیت های هر کدام از اعضای شرکت طی یک تفاهم نامه مشخص شده و از طریق اداره ثبت شرکت ها تایید می شود.

در حقیقت شرکت کنسرسیوم یک چارچوب حقوقی همکاری است که در آن خطرات احتمالی و مدیریت هر یک از امور ما بین هر یک از شرکت های عضو تقسیم می شود.

در این نوع شرکتها ، موسسات، نهادها و اشخاص جهت اجرا و پیاده سازی یک طرح خاص به عنوان مثال پروژه های عمرانی با یکدیگر شراکت کرده اما مدت این شراکت محدود می باشد. به اعتقاد بعضی افراد شرکت کنسرسیوم مانند ادغام شرکتها می باشد و هویت مستقل و قانونی هر یک از شرکتهای عضو را از بین می برد، اما این طور نیست شرکت کنسرسیوم دارای شخصیت مجزا از شخصیت هریک از اعضا آن بوده و دارای کارکرد تجاری و یا غیر تجاری می باشد.

یکی از موضوعات مکرر در شرکتهای کنسرسیوم  کنسرسیوم، صادرات محصول به منطقه ای خاص  می باشد. در این نوع شرکت چندین شرکت مختلف به صورت داوطلبانه همکاری کرده و یک شرکت تامین کالاهای صادراتی، شرکت دیگر خدمات مربوط به خارج از کشور و شرکتهای دیگر هر یک اموری را جهت تسهیل صادرات انجام می دهند.

این شرکت ها، استقلال مدیریتی، قانونی و مالی خود را همچون قبل از تشکیل کنسرسیوم حفظ خواهند کرد و دارای شخصیت مجزای حقوقی باقی می مانند. از این رو شرکت ها‌‎ می توانند اهداف راهبردی خود را با حفظ ماهیت اولیه خود در چارچوب اهداف کنسرسیوم دنبال نمایند.

چگونگی تاسیس شرکت‎ها‌‎ی کنسرسیوم

  • تنظیم تفاهم نامه

به منظور تشکیل شرکت کنسرسیوم ابتدا لازم است، تفاهم نامه ای تهیه و تدوین گردد که همکاری و توافق همه طرفین کنسرسیوم طی آن ذکر گردد. در این تفاهم نامه یک چارچوب کلی بابت همکاری مشترک در نظر گرفته  می شود.

به همین منظور بدواً پیش نویسی تنظیم شده و در آن مجموعه مقررات مربوط به سازماندهی روابط اعضا، برنامه زمانبندی اجرای طرح مشترک و مسئولیت هر یک از اعضا در راستای تحقق هدف جمعی مقرر می گردد.

  • تنظیم قرارداد مربوط به سرمایه گذاری مشترک

گاهاً بین طرفین تشکیل شرکت ها‌‎ی کنسرسیوم، مجموعه‌ای از رویدادها شامل  ملاقات ها‌ و مذاکرات با جدیت، دقت و پشتکار توسط طرفین به منظور همکاری مشترک اتفاق می افتد که اولین مرحله آن امضای یک توافق نامه به منظور حفظ اسرار و اطلاعات تجاری و فن آوری طرفین می باشد که با سایرین به اشتراک می گذارند.

تنظیم قرارداد سرمایه گذاری مشترک، تعیین کننده ساختار شراکت در کنسرسیوم می باشد که شامل نکات زیر می باشد: مشخصات هویتی یکی از طرفین و سرمایه آن‌ها‌، محل تشکیل شرکت کنسرسیوم، مدت کنسرسیوم، نوع  و نحوه فعالیت، نحوه پایان کار و چگونگی انحلال آن، روش حسابرسی و بازرسی، میزان سرمایه شرکت، روش‌ها‌ی افزایش و تقلیل سرمایه، میزان مشارکت اعضا ‌در سود و زیان، مسئولیت ها‌ی ناشی از نقض تعهد طرفین، ساختار مدیریت و کنترل فعالیت مشترک، خرید و فروش، نحوه حل اختلافات و دیگر عوامل موثر در قرارداد ذکر می شود.