انواع شرکتها برای انجام امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرند اما بسیاری ازفعالیتها درسطح جوامع محدود به امور تجاری نمی گردند. فعالیتهایی در حوزه های  فرهنگی، هنری، علمی، ادبی،مذهبی، آموزشی را نمی توان در قالب شرکت به ثبت رساند. برای انجام این قبیل امور قالب ثبتی موسسات غیر تجاری در قوانین پیش بینی شده است. این قبیل موسسات بنابر داشتن فعالیت غیرتجاری ، مالیات کمتری نیز پرداخت خواهند نمود. در تعریف موسسات غیر تجاری نصر قانون اینگونه می باشد:مقصود از تشکیلات و ثبت موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت موسسه خیریه در نیروی انتظامی می توانید با شماره تلفن های 32711327-026 و 26655156-021 تماس بگیرید.مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات به متقاضیان ثبت موسسه می باشند.

 

ثبت موسسه خیریه در نیروی انتظامی

 

انواع موسسه غیر تجاری

گروه نخست  موسسات غیر انتفاعی هستند که هدف از تاسیس و ثبت آنها کسب سود و منفعت نمی باشد.  موسساتی که مقصود از تشکیل آن‌ها جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و کانونهای علمی- تحقیقاتی  و احزاب و دستجات سیاسی در این گروه قرار می گیرند و هنگام ثبت این نوع موسسات اداره ثبت شرکتها مراتب را ازاداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌نماید  و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت موسسه مبادرت می ورزد..

گروه دوم موسسات به دنبال کسب منافع اقتصادی هستند اما به دلیل اینکه فعالیت غیر تجاری یا خدماتی انجام می دهند ، موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی مانند  آموزشگاههای علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات نظافتی ویا حقوقی و موارد دیگردر قالب موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده و  بعضا برای ثبت برخی از این موسسات نیاز به اخذ مجوز خواهید داشت.

مدارک مورد نياز جهت ثبت موسسه

مدارک مورد نياز جهت ثبت موسسه به شرح زیر می باشند:

 1.  کپی کارت ملی و کپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین.
 2. مجوز لازم در صورتی که موضوع فعالیت موسسه نیاز به مجوز داشته باشد.
 3. امضای مدارک ثبتی تنظیم شده توسط وکیل یا توسط اداره ثبت.

لازم است بدانید که درموسسه حقوقی بین الملل کپی برابراصل مدارک شناسایی توسط وکیل بین الملل انجام می گردد و نیاز به پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی جهت انجام این کار ندارید.

 تعداد اعضای موسسه حداقل  باید دو نفر باشد واقل سرمایه نباید کمتر از 100.000 تومان باشد.. موسسات غیرتجاری و تجاری همانند انواع شرکت  باید در تهران دراداره ثبت شرکتها و در شهرستانها دردوائر ثبت شرکتها به ثبت می رسند. جهت ثبت موسسات غیر تجاری تکمیل و ارائه  اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم)  در دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است به علاوه اگر کار ثبت موسسه بر عهده وکیل می باشد ارائه وکالتنامه و در صورت لزوم مجوز فعالیت نیز الزامی می باشد. در صورت تاسیس شعبه از موسسه ای واقع در خارج از کشور گواهی محل ثبت موسسه با تصدیق کشوری به همراه ترجمه رسمی و موید آن به فارسی نیز مورد نیاز است.پس از ارائه و ثبت اظهارنامه صورتجلسه مجمع عمومی موسس نیز باید در دونسخه تنظیم شده و به امضا اعضا برسد. اگر موسسه غیرانتفاعی باشد ارائه مجوز از نیروی انتظامی اجباری می باشد. در صورتی که موسسه غیرتجاری و انتفاعی باشد مدارک تحصیلی اعضا با موضوع فعالیت تطبیق داده شده و سپس اجازه ثبت صادر می گردد.  اساسنامه موسسات غیر تجاری همانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تدوین می گردد.

موسسه نیزهمانند شرکت دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی را  از بین شركا یا خارج از آنان  انتخاب کند و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود تعیین  سمت  شوند ویا  دارای اختیارات تام باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت  مدیره با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا دارای اعتبار خواهد بود.   در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود .مراتب دفترنویسی یا ثبت دفتری شده  و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت به متقاضی  داده می شود و پس از  آن خلاصه مراتب  در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشاربه درخواست متقاضی و پرداخت وجه  منتشر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه

مدارک ثبتی موسسه که پیش از ثبت باید به امضا برسند عبارتند از :

 1.  تدوین  تقاضا نامه ثبت موسسه در  دو نسخه و امضا توسط شركا.
 2.  تنظيم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذيل تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا.
 3. تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه.
 4. اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.
 5. امضای مدير شعبه و فتوكپی شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتی كه شركت شعبه داشته باشد الزامی است.

علاوه بر مدارک فوق همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد مدارک شناسایی همه اعضا و تصویری از آن ، به همراه قید میزان سرمایه مد نظر نیز لازم است.

مراحل ثبت موسسه

در مرحله اول لازم است ثبت نام الکترونیک در سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری انجام گردد. پیش از انجام این مرحله تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه، نام منتخب ، سمت اعضا و مدت تصدی هریک و نیز میزان آورده آنها در موسسه باید مشخص گردد.پس از ثبت سامانه ای یکی از اسامی درج شده در سایت به عنوان نام موسسه تایید شده  از طریق شماره تماس وارد شده به متقاضی اعلام می گردد. در مراحل بعد مدارک ثبتی شرکت ( تقاضانامه، صورتجلسه مجمع موسس و اساسنامه ) از سایت در دونسخه چاپ شده و توسط همه اعضا امضا می گردد. سپس  مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردیده و پس از دفترنویسی و تخصیص شماره ثبت به موسسه مراتب جهت آگهی در روزنامه رسمی قوه قضائیه پیگیری می گردد.لازم به ذکر است که نامی که برای موسسه در نظر می گیرید نباید پیش از آن به ثبت رسیده باشد به علاوه باید اصالتا" فارسی بوده و جز اسامی بیگانه نباشد و با قوانین و موازین جمهوری اسلامی ضدیت نداشته باشد.

روند انحلال و تصفیه مؤسسات غیر تجاری

انحلال موسسات غیر تجاری  همانند نحوه انحلال شرکتها ممکن است با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و یا اجبارا" و بر اساس حکم دادگاه باشد. در مورد اول پس ازتصویب مجمع امور  تصفیه با عنایت به مفاد  اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن  در اساسنامه نیامده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات او  تعیین می کند. اگرانحلال به موجب حكم دادگاه باشد. نیز انجام تصفیه بر طبق  آنچه در اساسنامه ذکر شده انجام می شود و درغیر این صورت چنانچه مدیر تصفیه  مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

در اینجا مختصر توضیحی در رابطه با ثبت انواع موسسات به شما  ارائه می دهیم :

ثبت موسسه فرهنگی هنری یا کانون تبلیغاتی با  اخذ مجوز ارشاد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز کانون تبلیغاتی از اداره ارشاد :

کپی مدارک شناسایی و تحصیلی مدیر عامل به همراه کارت پایان خدمت او برای اخذ مجوز لازم است . مجوزتوسط اداره ارشاد محل سکونت مدیر عامل و تنها به تقاضای او و به نام او به صدور می رسد.

علاوه بر این مدارک شناسایی شریک یا شرکا نیز لازم است. همچنین مدیرعامل باید دارای گواهی عدم سو پیشینه  بوده  و دارای تابعیت ایرانی باشد. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دارا بودن 5 سال سابقه کار در این مورد یا  معادل آن تحصیل در یکی از رشته های بازرگانی ، روابط عمومی ، بازرایابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی الزامی میباشد. مدیرمسئول یا مدیر عامل کانون تبلیغاتی نباید کارمند دولت باشد.

در صورت عدم تایید و عدم صدور مجوز، فرد اگر شکایتی داشته باشد میتواند به سازمان ارشاد و تبلیغات اسلامی مرکز شکایت خود را بفرستد و در صورت تجدید نظر مجوز صادر می گردد .

پس از اخذ مجوز با در دست داشتن مدارک فوق الذکر وبا مراجعه به موسسه حقوقی بین الملل می توانید جهت ثبت موسسه فرهنگی یا کانون تبلیغاتی اقدام نمایند.

شرایط تاسیس و ثبت موسسه خیریه

موسسه خیریه موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی می باشد که با هدف خدمت رسانی به مردم و نه کسب سودو منفعت به ثبت میرسد. در واقع سود این نوع موسسه نه برای اعضا بلکه برای جامعه می باشد.

با عنایت به قوانین اهداف موسسه خیریه به شرح زیر است :

« موسسه خیریه باید غیر سیاسی،غیر انتفاعی و عام المنفعه  باشد و با مشارکت و مساعدت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیستی براساس ضوابط ومقررات سازمان بهزیستی کشور ثبت شده و مورد تایید کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان مرتبط نیز باشد»

 بنابراین می توان نتیجه گرفت که نوع فعالیت موسسات غیر انتفاعی وخیریه ای باید مرتبط با سازمان بهزیستی باشد

نحوه ثبت موسسات خیریه وغیر انتفاعی

در مرحله اول انتخاب 5 نام برای موسسه  ، تعیین سرمایه موسسه برای شروع کار، تعیین اعضا و سمت آنها لازم است. سپس می توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرجع ثبت موسسات غیرتجاری و ثبت شرکتها نسبت به ثبت نام سامانه ای موسسه اقدام نمایید. و پس از ورود مشخصات اعضا و اطلاعات خواسته شده نسبت به بارگذاری مدارک شناسایی اعضا اقدام نمایید. پس از بررسی ثبت نام شما توسط کارشناس اداره ثبت ، از طریق شاره تماس وارد شده تاییدیه یا رد نام به شما یا وکیل شما ( کارشناس موسسه حقوقی بین الملل)اعلام می گردد. در صورت رد نام برای انتخاب نام جدید سریعا" اقدام شده و در همان روز کاری تاییدیه صادر می گردد. سپس در صورت تاییدیه مدارک دو نسخه از مدارک ثبتی تایید شده در سامانه پرینت گرفته شده به امضا همه شرکا رسیده و به اداره ثبت ارجاع می گردد. و پس از پیگیری حضوری و دفترنویسی ظرف 0 روز کاری مراتب پس از پرداخت حق الدرج در روزنامه رسمی قوه قضائیه آگهی می گردد.

توجه 1: جهت تاییدیه نام اسم پیشنهادی و اهداف موسسه اداره ثبت شرکتها ابتدا از معاونت تخصصی مربوطه در سازمان بهزیستی استعلام نموده و پس از تاییدیه آنها به تایید نام مبادرت می ورزد.

توجه 2: یکی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه خیریه صورتجلسه مجمع عمومی موسس می باشد. مصوبات این مجمع وسایر مجامع عمومی باید مورد رایگیری قرار گیرد . نکات مهم ر رای گیری مجمع عمومی عبارتست از :

-خود عضو موسسه می تواند به خودش رای بدهد.

تنها اعضا و شرکای موسسه دارای حق رای می باشند.سپس اعضای اصلی و علی البدل وبازرسین به تکمیل و امضای فرم صورتجلسه مجمع عمومی می پردازند.

یکی دیگر از موارد مورد نیاز تعیین تصدی اعضای موسسه می باشد که به همین منظور صورتجلسه هیات مدیره تنظیم می گردد. تعداد اعضا  در این صورتجلسه باید فرد باشد و حداقل 3 نفر باید باشند با رای گیری و موافقت اعضای اصلی هیئت مدیره اعضا با سمتشان مشخص می شوند و فرم صورتجلسه هیئت مدیره را تکمیل و امضا می نمایند.

تبصره 1: معاونین و مشاورین رئیس جمهور، وزرا و روسای سازمانهای کشوری و رده های هم طراز ایشان، معاونین وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس، معاونان استانداران، مدیران کل، فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانها در زمان تصدی مسئولیت نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد ندارند.

تبصره 2: جهت تصمیم گیری در خصوص عدم نیاز و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد برای افراد سرشناس و معتمدین محلی در موارد مشابه که در امور خیریه شرکت داشته و نزد مردم و خیرین استان از اعتبار ویژه برخوردارند از طریق کمیسیون عالی ماده 26 اقدام می گردد.

شرایط موسسات خیریه و غیرانتفاعی طبق قوانین تجارت کشور به شرح زیر است :

 • کلیه اعضا تابعیت جمهوری اسلامی ایرانرا داشته باشند.
 • داشتن توانمندی  علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل  و تاییدیه آن قبل از اخذ مجوز
 • سرمایه موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای  دست کم سی میلیون ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می باشد.
 • مدیرعامل موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت موسسه در میان  اعضای هیئت مدیره لزوم قانونی دارد.
 • حداقل شرایط سنی  برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین موسسات 23 سال تمام می باشد .
 • جهت اخذ مجوز و ثبت موسسه غیرانتفاعی و خیریه ای  داشتن مکان ثابت و مناسب که به تأیید  سازمان بهزیستی استان  مربوطه رسیده باشد، الزامی است.

توضیحاتی دیگر در خصوص ثبت موسسه

تعریف موسسات غیر تجاری

تشکیلات و موسسات غیر تجاری موسساتی می باشند که جهت مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا ا مور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.تشکیلات و موسسات فوق از تاریخ ثبت ،شخصیت حقوقی پیدا می نمایندو می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند(مستنبط از ماده 584ق.ت ماده1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب سال 1337).به موجب ماده 2 آئین نامه مذکور موسسات غیر تجاری به دو قسمت می شوند:

 1. موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
 2. موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شرکا در موسسات فوق  به نظر می رسد با توجه به نحوه و تصمیم کار نباید از دو نفر کمتر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است. موسسات غیر تجاری مانند شرکتهای تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستان ها در دایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است،ضروری می باشد.جهت ثبت تشکیلات غیرتجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه )به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل می باشد،الزامی است در صورت سئوال در واحدهای ثبتی در استان البرز شهر کرج و استان تهران شهر تهران با ثبت شرکت و برند بین الملل تماس حاصل نمایید:

 1. اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن.
 2. اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند.
 3. اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل تنظیم شده باشد.
 4. تعیین ضمائم اظهارنامه.

ضمائم اظهارنامه شامل:نسخه اصلی یا رونوشت وکالت نامه(در صورت تقاضا توسط وکیل)،رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن ،دو نسخه اساسنامه و امضا، تمام صفحات آن توسط شرکا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیات مدیره و معرفی صاحبان امضاء (دو نسخه)رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکاء می باشد.

لازم به ذکر است که چنانچه موسسه غیر تجاری در اداره ثبت شرکتها توسط کارشناس مربوطه غیر انتفاعی تشخیص داده شود اجازه نامه نیروی انتظامی محل موسسه نیز جهت ثبت ضروری می باشد.(مستبط از مواد 5و6آئین نامه مذکور)و چنانچه موسسه غیر تجاری انتفاعی باشد موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.

اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسوولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه،ارگان اداره کننده (هیات مدیره)و ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی)و اختیارات آنها،نحوه انتقال سهام،تغییرات در اساسنامه و انحلال و تصفیه موسسه آورده می شود.به این ترتیب موسسه دارای مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود که وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

 1. استماع گزارش مدیران راجع به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه موسسه و تصویب آن .
 2. انتخاب هیات مدیره و عنداللزوم بازرس یا بازرسان.
 3. پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره و تصویب آن.
 4. تعیین خط مشی آینده موسسه و اخذ تصمیم درباره آن.

تصمیمات در مجمع عمومی عادی میتواند براساس ماده(106ق.ت)با اکثریت لااقل نصف سرمایه و در دعوت دوم با اکثریت عددی شرکا اتخاذ شود.

مجتمع عمومی فوق العاده وظایفی به شرح ذیل است:

 1. افزایش سرمایه.
 2. کاهش سرمایه.
 3. تغییرات در اساسنامه (شامل حذف و اصلاح و نیز ورود شریک یا شرکا جدید)
 4. انحلال موسسه و تصفیه آن.

تصمیمات د رمجمع عمومی فوق العاده می تواند با رعایت ماده(111ق.ت)با اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه جهارم سرمایه را داشته باشند اتخاذ گردد در صورت مشاوره در کرج و تهران با مشاوران ثبت شرکت و برند بین الملل با نام موسسه حقوقی بین الملل تماس بگیرید.

هیأت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد(مستفاد از ماده 104ق.ت)و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری رامقرر داشته باشد.

در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده میشود.علاوه برآن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه منقاضی منتشر می گردد(مستنبط از ماده 8آئین نامه) تقاضای ثبت موسسات غیر تجاری به صورت فرمهای چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد.تغییرات در اساسنامه موسسه مطابق مقررات قید شده د راساسنامه و باتصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بودوباید کلیه تغییرات در آن و یا اشخاصی که حق امضاء دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شده وتا زمانی که اطلاع داده نشده استناد به تغییرات در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن می باشد.

حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری با توجه به میزان سرمایه بوده و به قرار زیر است و کلیه مراحل در کرج و استان تهران توسط موسسه حقوقی بین الملل صورت می پذیرد.

بدون سرمایه

سرمایه تا2میلیون ریال

از2تا10میلیون ریال

از10تا100میلیون ریال

از100میلیون ریال به بالا

ب-انحلال و تصفیه

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده طبق مقررات اساسنامه وبا استفاده ازماده(114ق.ت) و یا به موجب حکم دادگاه باشد.

چنانچه انحلال به موجب مقررات اساسنامه و اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن نیز طبق مقررات مندرج د راساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و درصورتی که متصدی امر به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.

اگر انحلال به موجب حکم دادگاه باشد،امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرردراساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی تصفیه مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال،یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت،امر تصفیه صورت خواهد گرفت(مستنبط ازمواد10و11 آئین نامه.

تدوین توسط کارگروه موسسه حقوقی بین الملل در استانهای تهران شهر تهران و استان  البرز شهرکرج کلیه خدمات ثبت موسسات و ثبت شرکت و کلیه تغییرات شرکتها و موسسات انجام می گردد.