ثبت موسسه غیرتجاری

موسساتی که هدفشان منافع برای خود اعضا نباشد (موسسات غیرانتفاعی)، موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی برای اعضا باشد(انتفاعی).

موسسات غیرتجاری اشخاص هستند در قالب حقوقی که در جهت امور خدماتی، پژوهشی و مطالعاتی مشغول هستند و بر خلاف شرکت های تجاری جنبه بازرگانی ندارند، موسسات غیرتجاری به 2 بخش تقسیم می شوند: انتفاعی و غیرانتفاعی.

مقصود و هدف قانون گذار از ثبت موسسات غیرانتفاعی، اشخاص حقوقی می باشند که تشکیل و ایجاد آنها جلب منافع و سود بین اعضا موسسانشان می باشد و در خصوص موسسات انتفاعی باید گفت که در جهت تقسیم سود حاصل شده برای تشکیلات می باشد مانند (انجمن ها، سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی) که جهت تشکیل می بایست از سازمان ها نهادها و وزارتخانه های مربوطه مجوزات ثبت حاصل شود.

موسساتی که هدف از تاسیس و تشکیل آن ها کسب درآمد و یا سود نمی باشد موسسات انتفاعی نام دارند مانند موسسات ( خیریه ، انجمن ها ) در این موسسات در قبال ارائه هرگونه خدمات وجهی دریافت می شود.

مدارک ثبت موسسه غیرتجاری

موسسات غیرتجاری به دلیل ماهیت فعالیتی غیر از تجارت باید بصورت تخصصی مدارک و مجوزهای مربوطه را به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند. از این رو دانستن مدارک و مجوزهای لازم برای ثبت موسسه الزامی است.

  • ارائه دو  نسخه از تقاضانامه به همراه امضای شرکا
  • تنظیم متن اساسنامه فعالیت و سمت اعضا در موسسه تایید شده
  • تنظیم صورت جل مربوط به مجمع موسسین موسسه
  • رونوشت از مدارک مربوط به هویت شرکا
  • اخذ مجوزهای مربوطه برای ثبت موسسه ار ارگان های مربوطه
  • تسلیم هزینه های مربوط به ثبت موسسه در اداره ثبت شرکت ها

ثبت موسسه غیرتجاری

قوانین ثبت موسسه غیرتجاری در کشور

موسسات با تعیین موضوع فعالیت اشخاص متقاضی باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسد و بهتر است بدانید یک موسسه می تواند بصورت منفرد اداره شود و یا مجامع عمومی مسئول در تصمیم گیری شرکت باشند . اولین قانونی که باید برای ثبت موسسه تعیین کنید حوزه فعالیت است که خود قوانین مختلفی را مشمول می شود که باید رعایت شوند.

به عنوان مثال برای ثبت موسسات فرهنگی موسس باید در رشته درخواستی برای ثبت مهارت و فعالیت داشته و با دارا بودن سابقه کار خود را فردی دارای صلاحیت نشان داده که اهداف خاص و مشخصی برای تاسیس و ثبت موسسه را داشته و با ذکر اساسنامه موسسه تمامی گام های حقوقی و ثبتی آن را با استفاده از تخصص وکلای حقوقی و ثبتی مجرب به حقیقت برساند.

موسسه حقوقی بین الملل با رزومه موفق خود در زمینه ثبت انواع موسسات غیرتجاری در مسیر ثبت موسسات همراه متقاضیان عزیز خواهد بود. هر موسسه غیرتجاری با هدف خاص به خود قابلیت ثبت را خواهد داشت و در قانون اداره ثبت به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی طبقه بندی خواهند شد که ارائه مدارک بسته به نوع فعالیت و درخواست متقاضیان ثبت موسسه است.

به صورت کلی هدف اصلی تاسیس هر موسسه انجام امور اقتصادی نخواهد بود و در مواقع گنجانده شدن در انواع انتفاعی با ارائه خدمات به اشخاص هدفی به جهت کسب سود خواهند داشت.

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

فرآیند کلی و اطلاعات ثبت موسسه را می توانید از کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل دریافت نمایید.

تاسیس موسسه غیرتجاری دارای پیچیدگی و قوانین خاص به خود است از این رو پیمودن گام های ثبتی موسسات غیرتجاری را به مانند شرکت های تجاری باید در اداره ثبت شرکت ها پیشبرد. با دانستن نکات تخصصی مراحل ثبت موسسه غیرتجاری تمامی افراد در تمامی استان ها و شهرهای ایران می توان آن را ثبت رساند.

ابتدایی ترین گام برای ثبت موسسات غیرتجاری انتخاب نام مناسب است که جزو مقررات کلی اداره ثبت شرکت ها بوده که معیار اصلی آن انتخاب نامی فارسی و دارای معیارهایی مانند عدم تکرار، خاص بودن و دارای نشان های یک تخصص خاص باشد. می توانید مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب نام را از طریق کارشناسان بین الملل دریافت کنید.

کم ترین سرمایه ای که برای ثبت موسسه باید در نظر گرفت تا یک موسسه غیرتجاری به ثبت رسد 100 هزار تومان است که با درنظر گرفتن هزینه های ثبتی که بعدها متحمل می شوید این میزان اندک است.

اساسنامه تنظیم شده شرکت از جمله مواردی است که باید در مسیر ثبت موسسه و راه اندازی کسب و کارها به آن توجه شود. از این رو باید تمامی اطلاعات اعضای موسسین شرکت به همراه مدارک هویتی آن ها و وظایف آن ها در موسسه به همراه تعیین حق امضاداران در موسسه قید شود.

در موسسات از نوع غیرانتفاعی تکمیل اظهارنامه مالی امری مهم و الزامی به حساب می آید.

بعد از تکمیل مدارک ارسالی در سامانه ثبت شرکت ها با پرکردن درخواست مبنی بر ثبت موسسه غیرتجاری باید تمامی اسناد را بارگزاری کرده و در صورت تایید یا عدم تایید مدارک ارسالی در صورت کاستی در مدارک و پرونده ثبتی باید نواقص را رفع و آن را ارسال کرد.

در مسیر ثبت موسسه غیرتجاری می توانید بر روی تخصص کارشناسان حقوقی بین الملل تکیه کنید و در مسیر ثبت موسسات تجاری با پشتوانه کامل گام بردارید. تنها کافی است با ما تماس بگیرید.