• ارائه خدمات طراحی لوگو و آرم، تاییدیه و ثبت برند و نام تجاری در موسسه حقوقی بین الملل انجام می گیرد. لذا چنانچه برای طراحی لوگو مراجعه نمودید همکاران ما را از قصد خود مبنی بر ثبت لوگو، آرم و علائم تجاری نیز مطلع سازید.
 •  پس از به ثبت رسیدن ثبت لوگو، آرم و علائم تجاری جهت دریافت گواهی انحصاری علامت تجاری در زمان و مکان تعیین شده توسط مشاوران  ما حاضر شوید.

ثبت لوگو و علائم تجاری

چه مواردی را نمی توان به عنوان لوگو و علائم تجاری ثبت کرد؟

 • عین یا مشابه علامت مسبوق به ثبت.
 • علامتی که، در تضاد با شئونات جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد.
 • علائم مبنی بر نشانه ها و علائم جغرافیایی  زیرا که مصرف کننده عادی را نسبت به مبدأ و کیفیت محصولات گمراه می سازد.
 • علامتی که برند مشهور و شناخته شده باشد.
 • علامتی حاوی اسامی مقدس و متبرکه
 • درخواست علامتی که حاوی نمادها یا نشان های  کشوری، لشکری و دولتی باشد. (نشان نظامی، پرچم ، علائم دولتی و بین المللی، باستانی، نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور و …))
 • علامتی که توصیف کننده مرغوبیت کالا باشد.
 • علامتی که ، حاوی اسامی، عناوین و اصطلاحات لاتین باشد.
 • درخواست نامی که شامل اسم مشاهیر باشد.
 • برندی که با امنیت ملی در تضاد باشد.
 • ثبت  علامتی که، با ماده 21 قانون پشتیبانی از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان متغایر  باشد.
 • علامتی که، اصولاً مشمول شرایط لوگو ، آرم و علائم تجاری نمی باشد و یا با توجه به نوع کالا بصورت عام و فاقد صفت مشخصه باشد.
 • استفاده از نام، نام خانوادگی اشخاص ثالث به عنوان علامت تجارتی ممنوع می باشد.
 • چنانچه اظهارنامه ای مبنی بر تقاضای ثبت عین یا مشابه علامت مورد نظر شما پیش از شما و مقدم بر شما  به ثبت رسیده باشد.

مدارک موردنیاز جهت ثبت لوگو و علائم تجاری

الف- مدارک لازم جهت ثبت لوگو، آرم و علائم تجاری به نام شخص حقوقی (شرکت – موسسه)

 • تصویر اولین روزنامه رسمی ثبت شرکت (آگهی تاسیس)
 • (اعلام دارندگان حق امضاء مجاز) کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت که دوره آن منقضی نشده باشد.
 • امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارندگان حق امضای اوراق بهادار ممهوربه  مهر شرکت
 • فتوکپی برابر اصل مدارک احراز هویت  دارندگان حق امضاء اوراق بهادار شرکت
 • طرحی از لوگو ، آرم و علائم تجاری مورد نظر به اندازه 10*10سانتیمتر به تعداد 12 عدد و شرح و تفسیر در علامت
 • برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورتی که علامت مورد نظر انگلیسی  بوده یا صادرات جزو خدمات مورد درخواست باشد)
 • ارائه کپی برابر اصل پروانه بهره برداری یا جواز تولید یا پروانه کسب یا هر نوع مجوز دال بر فعالیت

نکته :به همراه داشتن اصل کلیه مدارک درخواستی در جلسه انعقاد قراداد با وکیل دادگستری و حضور صاحبان امضای مجاز به همراه مهر شرکت لازم است .

ب- مدارک لازم جهت ثبت لوگو، آرم و علائم تجاری به نام شخص حقیقی

 • کپی برابر اصل شده مدارک مثبت هویت  دارنده جواز (متقاضی ثبت لوگو ، آرم و علائم تجاری)
 • تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا جواز کسب یا هر نوع مجوز از واحد صنفی مربوطه.
 • امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارنده جوازیا درخواست کننده.
 • برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورتی که علامت مورد نظر انگلیسی  بوده و یا صادرات جزو خدمات مورد درخواست باشد)
 • طرح علامت مد نظر به ابعاد 10*10 سانتی متر به تعداد 12 عدد و شرح و بسط علامت.