در بدو تاسیس تمام شرکتهای تجاری و غیر تجاری برای انجام موضوع فعالیت شرکت باید آدرس دفتر مرکزی شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا بتوانند در قالب شخصیت حقوقی فعالیت قانونی خودشان را آغاز نمایند.در صورتی که شرکت نیاز به تغییرآدرس دفتر مرکزی به مکان دیگر را داشته باشد باید با تنظیم و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها آدرس جدید خود را ثبت نماید و طی روزنامه کثیر الانتشار به اطلاع عموم برساند.صورتجلسه ی تغییر آدرس شرکت را میتوانیم از طریق مجمع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه ی  هیئت مدیره به ثبت برسانیم .مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه ی تغییر آدرس شرکت شامل:1)مدارک ثبتی شرکت بهمراه کلیه اگهی تغییرات و روزنامه رسمی2)کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء3)صورتجلسه تنظیم شده تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

ثبت صورتجلسه خروج شریک در شهر کرج

صورتجلسه خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود زمانی صورت می پذیرد که یک نفر از شرکاء قصد خروج  بهمراه سرمایه اش را  از شرکت را داشته باشد.صورتجلسه خروج شریک در بعضی از موارد زیر امکان پذیر نمیباشد:1)زمانی که با خروج شریک سرمایه شرکت  از حداقل پایین تر بیاید.2)زمانی که تعداد شرکاء از حد اقل دونفر کمتر شود.در این صورت باید یک نفرشریک  جایگزین شودکه  در  قالب  صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه که  در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود میسر خواهد بود و  یا از طریق صورتجلسه ی ورود و خروج شرکاء این کار امکان پذیر خواهد بود.