برای ثبت شرکت و گشایش حساب بانکی لازم است مدارک ثبتی مستند را به بانک ارائه دهید تا با توجه به آن اقدام به اففتاح حساب برای شرکت کنید.

شرایط ثبت شرکت و گشایش حساب بانکی

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه حقوقی موسسه بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها, از طریق اعتبار اسنادی می باشد که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرائط اعتبار اسنادی مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاده کند.

اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هردو قابل افتتاح است. شرایط پرداخت از قبیل: مبلغ پیش پرداخت, درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کال و صورت وضعیت های تأیید شده خدمات باید به طور دقیق در قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد.

هزینه های ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و هزینه های تبعی آن در شرایط عادی معامله برعهده طرف ایرانی قرارداد و هزینه های بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد  می باشد. این شرایط و یا خلاف آن باید در قرارداد و برگ گشایش اعتبار اسنادی درج شود.

در افتتاح اعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی ( قابل برگشت ) یا غیرقابل برگشت بودن, قابل انتقال بودن یا غیرقابل انتقال بودن, قابل تقسیم یا غیرقابل تقسیم بودن ) دقت کافی لازم است. اعتبار اسنادی تأیید شده هرگز افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی, رعایت مقررات بانکی در این مورد لازم است.

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.

اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و غیره، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

مزايای اعتبارات اسنادی:

۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت می کند.

۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.

۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين

۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت مي گيرد .

۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده

۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير می باشد:

در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديت های وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران می باشد و یا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد.

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی:

به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی می باشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C

در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار می تواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)

واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمی شود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.

با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید. سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه می نماید در حالی که اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:Irrevocable L/C

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری می کنند.

براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C

اعتباری است که خريدار ملزم می شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر که مورد نظر فروشنده است، برساند. اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است.

هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی می کنند که اين مسئله به دو دليل مي باشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حالي که بانک مرکزی در زمان سر رسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C

اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی می شود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C

به اعتباری گفته می شود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب می شود

۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C

به اعتباری گفته می شود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی می باشد.

۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C

اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اايه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نمي شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت می گيرد. در واقع فروشنده به خريدار مهلت مي دهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام می گيرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C

اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می کند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C

اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.

ادامه مطلب
اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ✔️

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C

در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.

علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C

اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید ، اعتبار موجود خود به خود تجديد می شود.

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل  با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

اعتبار اسنادی يا همان LC چیست؟

اعتبار اسنادی است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذی‌نفع ( فروشنده )، در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار اسنادی از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی است و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگر اجازه پرداخت یا معامله دهد.

اعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یك قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است. هنگامی كه خریدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد كالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل كالاها، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود.

در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد.

هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گشایش اعتبار اسنادی از وظایف نظام بانكی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت‌های نظام بانكی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانک مركزی هر کشور انجام شود.

با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی مقررات یک سانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم كرده است که به نام عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات یک سان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه UCP خوانده می شود.

البته طرفین می توانند برخی از مواد و شروط مقررات UCP را استثنا كرده و از آن‌ها پیروی نكنند. مقررات UCP اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی می داند كه بر اساس آن، یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌های مشتری (متقاضی اعتبار یا خریدار) عمل می‌كند:

الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذی‌نفع) یا به حواله كرد ذی‌نفع است و یا این كه ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است كه از سوی ذی‌نفع صادر شده اند.

ب) بانک گشاینده بانک دیگری (بانک ابلاغ كننده) را به این نوع پرداخت و یا پرداخت، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذی‌نفع در مقابل اسنادی كه ارائه آن‌ها شرط شده مجاز می‌كند، مشروط بر این كه عبارات و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد.

در خصوص ماهیت اعتبار اسنادی بحث‌ها و گفتگوهای زیادی شده است. در حقوق خارجی، برخی اعتبار اسنادی را قرارداد ضمانت تلقی کرده اند. در حقوق عرفی به موجب ضمانت، ضامن متعهد می‌شود در صورتی که مدیون در ادای دین خویش به بستانکار کوتاهی کند، دین را به داین بپردازد.

قرارداد ضمانت قراردادی تبعی است که بدون دین اصلی نمی تواند ایجاد شود، در حالی که اعتبار اسنادی، تعهدی مستقل از قرارداد پایه است و به هیچ وجه قراردادی تبعی تلقی نمی شود. برخی عقیده دارند که قواعد نمایندگی را می توان بر اعتبار اسنادی اعمال کرد.

برخی محاکم ، اعتبار اسنادی را نوعی سند تجاری قابل معامله دانسته‌اند، ولی گذشته از شباهت‌هایی که بین این دو وجود دارد، در اعتبارات اسنادی، قابلیت انتقال آن جزء ذات و ماهیت این سند نیست و اعتبار اساسا قابل انتقال نیست مگر آن که به روشنی در متن اعتبار، شرط شده باشد.

برخی نیز آن را در زمره بیع دانسته اند. علی‌رغم تشابه‌های بین اعتبار اسنادی با سند تجاری و قرارداد فروش اسناد، اعتبار اسنادی به عنوان نهاد و ماهیتی مستقل با هیچ کدام از این دو نهاد، تطابق کامل ندارد ولی در سیر تکاملی اعتبار اسنادی، از قواعد حاکم بر این دو نهاد استفاده شده است.

اصول حاکم بر اعتبار اسنادی شامل، اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه و رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی است که اصل استقلال به این معناست كه اعتبار اسنادی از قرارداد مبنایی فروش و دیگر معاملات ، منفك و مستقل است. از این رو اعتبار اسنادی فقط معامله اسناد است.

مطابق نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی، بانكی كه اسناد و مدارک را از فروشنده دریافت می‌كند حق دارد اسنادی را كه دقیقا مطابق با شرایط و مفاد اعتبار نیستند رد كند.

بانكی كه اسناد را دریافت می كند در واقع نماینده خریدار است و نماینده نیز دارای اختیارات محدودی است و نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خویش عمل كند. حدود اختیارات نماینده همان چیزی است كه در دستورهای خریدار بیان شده است.

در ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتبار اسنادی را از مصادیق قراردادهای خصوصی و مشمول ماده 10 قانون مدنی می‌دانستند. اما با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و از آن جایی که طبق نظر برخی، قانون، اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب یکی از عقود تصریح شده در قانون داده است، لذا تلاش‌هایی در جهت جای دادن اعتبار اسنادی در قالب این عقود ، انجام شده و بیش‌تر نظریاتی که در این باره مطرح شده ، مبنی بر این است که اعتبار اسنادی در قالب مضاربه و یا جعاله قابل توجیه و تحلیل است.

برای گشایش اعتبار اسنادی ابتدا خریدار یا متقاضی تقاضای خود را به بانک گشاینده اعتبار یا بانک خریدار ارائه می‌کند. در مرحله اول خریدار باید قرارداد فروش با فروشنده مستقل از بانک را تنظیم و در خواست گشایش اعتبار اسنادی و پیش فاکتور خود را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی ارائه بدهد.

فرم ثبت سفارش، کارت بازرگانی معتبر، بیمه‌نامه، پیش فاکتور دریافتی از فروشنده به نام خریدار، اعتبارسنجی (اخذ اطلاعات اعتباری از مراجع ذی‌صلاح)، تعیین و اخذ وثیقه‌ها و تضمین‌ها و اطمینان از نبود ذی‌نفع واحد در خریدار و فروشنده جزو وظایف بانک گشاینده اعتبار است.

در این مرحله گشایش اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد و بانک گشاینده اعتبار اسنادی آن را به بانک فروشنده یا بانک ذی‌نفع ارجاع می‌دهد. بانک فروشنده یا بانک ابلاغ‌ کننده باید هویت فروشنده را احراز و پس از دریافت متن اعتبار اسنادی با احراز اصالت ظاهری، بدون قبول هر گونه مسئولیت آن را به فروشنده ابلاغ کند.

در این مرحله اعتبار اسنادی به فروشنده ابلاغ می‌شود. تهیه و تحویل کالا به خریدار حسب مقررات حاکم بر تحویل کالا وفق مفاهیم اینکوترمز و تهیه و ارائه اسناد مندرج در اعتبار اسنادی به بانک برای دریافت وجه آخرین مرحله از اولین بخش گشایش اعتبار اسنادی بانکی است.

مرحله بعد مرحله معامله اسناد شامل کنترل، قبول و پذیرش پرداخت در سررسید است. در بخش نخست بانک فروشنده وجود دارد که بررسی اسناد ارائه شده توسط فروشنده و احراز مطابقت آن با شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی از وظایف بانک ابلاغ کننده است.

همچنین ارسال اسناد به بانک گشاینده، اخذ وجوه از بانک گشاینده در سررسید و پرداخت به ذی‌نفع در سررسید از دیگر وظایف بانک فروشنده یا بانک ابلاغ کننده است.

ادامه مطلب
تاسیس شرکت

پس از آن اسناد کنترل و برای بانک خریدار یا بانک گشاینده اعتبار اسنادی ارسال می‌شود. بانک خریدار پس از دریافت کنترل اسناد و مطابقت با اعتبار صادر شده قبول و پذیرش پرداخت وجه اسناد را به بانک فروشنده در سررسید اعلام می‌کند.

بانک خریدار با دریافت میان پرداخت از خریدار نسبت به پشت نویسی و تحویل اسناد به نام برده اقدام می‌کند. پس از پشت نویسی و تحویل اسناد به خریدار دریافت کالا توسط او انجام می‌شود.

مرحله پایانی گشایش اعتبار در بانک، تنزیل اسناد اعتبارات مدت‌دار است. در این مرحله فروشنده در خواست تنزیل اسناد و پرداخت وجه اعتبار اسنادی را به بانک تنزیل‌ کننده ارائه می‌دهد.

همچنین تحویل نامه واگذاری عواید بر عهده فروشنده است. در مرحله بعد بانک تنزیل‌ کننده سررسید و تعهد بدون قید و شرط از بانک گشاینده مبنی بر پرداخت وجه در سررسید را اخذ و نامه واگذاری عواید را دریافت می‌کند.

واریز وجه اعتبار اسنادی پس از کسر نرخ تنزیل به حساب فروشنده و مطالبه وجه اعتبار در سررسید پرداخت از بانک گشاینده نیز از دیگر وظایف بانک تنزیل‌ کننده است. تعهد پرداخت در سررسید به بانک تنزیل‌ کننده در اختیار بانک گشاینده است. همچنین تعهد پرداخت و تسویه نهایی با بانک گشاینده در سررسید پرداخت اعتبار بر عهده خریدار یا متقاضی اعتبار اسنادی است.

تنزیل اسناد ، به خرید یک سند مدت‌دار با قیمت کم‌تر از قیمت اسمی آن اطلاق می‌شود،که در عرف بانک‌ها امری پذیرفته شده و رایج است. درست مانند این که فردی چک صد هزار تومانی و مدت دار شخص دیگر را به قیمت نود هزار تومان خریده و به وی پول نقد بپردازد. تنزیل اسناد بانکی همچنین دارای مقرراتی است که از سوی مراجع ذیربط به شرح ذیل قانونا قابل انجام است. در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت مورخ 03/06/1377 هیئت محترم وزیران (طرح ساماندهی اقتصادی) و مصوبه دستورالعمل اجرایی شورای محترم پول و اعتبار در مورخ 14/05/1380، به منظور تسهیل در مبادلات تجاری واحدهای تولیدی در داخل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ شماره نت/ 1200 مورخ 28/05/1380 مراتب را به شبکه بانکی کشور ابلاغ. بانک‌های داخل کشور با درخواست خریدار و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به گشایش اعتبار غیرقابل برگشت به نفع فروشنده (واحد تولیدی یا تولیدکننده داخلی) از طریق بانک فروشنده مجاز هستند.

فروشنده (تولیدکننده) پس از تهیه کالا به منظور در اختیار قرار دادن آن به خریدار نسبت به تنظیم اسناد اعتبار اقدام و آن را به بانک خود ارائه می‌کند.

بانک فروشنده پس از بررسی و کنترل اسناد و اطمینان از مطابقت اسناد با شرایط ابلاغ شده، آن را به بانک خریدار در قبال ارائه وجه (دیداری) و یا قبولی پرداخت در سررسید (مدت‌دار) ارسال می‌کند.

بانک‌های داخل کشور می‌توانند این‌گونه اسناد تعهدآور و غیرقابل برگشت را به عنوان یکی از معتبرترین اوراق مالی در بازار پولی محسوب و پس از تأیید بدون قید و شرط بانک گشاینده نسبت به خرید دین این‌گونه تعهدات از ذینفع‌های اعتبار اسنادی اقدام کنند.

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

یکی از نکاتی که بانک کارگزار یا بانک معامله‌کننده اسناد در نظر داشته و رعایت می‌کند، در نظر گرفتن حسن شهرت و حسن ایفای تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی است، یعنی هنگام دریافت پیام گشایش اعتبار جهت ابلاغ به ذی‌نفع (فروشنده)، قبل از این که نوع پیام و متن پیام گشایش اعتبار را بررسی کند، میزان خوش‌نامی بانک طرف اعتبار اسنادی یا بانک متعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی (همان بانک گشاینده) و نحوه دسترسی یا کانال انتقال وجه به ذی‌نفع و میزان مسوولیت خود را مد نظر قرار داده و سپس اقدام به بررسی کارشناسانه و یا ابلاغ متن اعتبار اسناد وفق مقررات UCP به ذی‌نفع را می‌کند..

بر این اساس در مرحله معامله اسناد حمل نیز بانک کارگزار یا بانک معامله‌کننده اسناد حمل، چنانچه اعتبار اسنادی دیداری باشد، پس از قبول و پذیرش اسناد (با توجه به متن اعتبار اسنادی و اختیاری که بانک گشایش‌ تفویض کرده) حساب بانک گشاینده را بدهکار و حساب فروشنده را بستانکار می‌کند.

البته در این مورد نیز بحث‌های تفصیلی دیگری وجود دارد، ولی چنانچه نحوه پرداخت در اعتبار اسنادی مدت‌دار باشد، کارگزار معامله‌کننده اسناد هنگام ارسال اسناد طی پیامی سررسید پرداخت مورد تعهد بانک گشاینده و مبلغ اسناد مورد پذیرش را به بانک گشاینده اعلام و درخواست تایید سررسید و مبلغ را می‌کند که بر اساس عرف موجود و وفق مقررات UCP بانک گشاینده بلافاصله باید ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت اسناد حمل و پیام بانک کارگزار، پیام قبولی یا عدم قبولی خود را اعلام کند.

بر اساس مقررات UCP، چنانچه بانک گشاینده ظرف مدت مقرر پیام قبولی یا تایید خود را ارسال نکند، بانک کارگزار چنین تلقی می‌کند که سررسید و مبلغ، مورد تایید بوده و هیچ‌گونه اعتراضی بعد از این تاریخ متوجه بانک کارگزار نخواهد بود.

با این فرض چنانچه بانک کارگزار درخواست تنزیل اسناد را از طرف فروشنده داشته باشد (حتی اگر پیام تایید بانک گشاینده را دریافت نکرده باشد)، با توجه به مقررات و ضوابط بانکی (بین‌المللی و داخلی) می‌تواند اسناد را به اتکاء تعهد و تضمین بانک گشاینده که در تعریف اعتبار اسنادی آمده (وفق تعریفUCP که مورد پذیرش تمامی بانک‌های بین‌المللی و وفق نظر اتاق بازرگانی است) تنزیل را به انجام برساند.

در این‌گونه موارد، بانک‌های تنزیل‌ کننده اسناد با توجه به مطالب مطروحه فوق در سررسید به خودی خود و با توجه به مجوزی که قبلا و هنگام گشایش اعتبار در متن اعتبار اسنادی دریافت کردند، حساب بانک گشاینده را بدهکار کرده و حساب‌های داخلی خودشان را تسویه می‌کنند یا از طریق بانک پوشش‌دهنده وجه را تامین و اقدامات داخلی خودشان را به انجام می‌رسانند.

در رابطه با انواع اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی برخی از این اعتبارات اسنادی غیر قابل استفاده است و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبارات اسنادی به شرح ذیل هستند:

۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی:

به اعتبار اسنادی که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار اسنادی وارداتی می‌گویند و این اعتبار اسنادی از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار اسنادی صادراتی است.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت:

در این نوع اعتبار اسنادی، خریدار و یا بانک گشاینده اعتبار اسنادی می‌تواند بدون اطلاع ذی‌نفع، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار به وجود آورد (بدون اجازه فروشنده) واضح است از این نوع اعتبار اسنادی استفاده چندانی نمی شود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار اسنادی و انجام تعهدات خریدار ندارد.

3- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار اسنادی از جانب خریدار یا بانک گشاینده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده است و فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار اسنادی استقبال بیش‌تری می‌کنند.

بر اساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تایید شده:

اعتبار اسنادی است که خریدار ملزم می‌شود تا اعتبار اسنادی صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند. این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.

۵- اعتبار اسنادی تایید نشده:

این نوع اعتبار اسنادی در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگر گشایش می‌یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی می‌شود.

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:

به اعتبار اسنادی گفته می‌شود که طبق آن، ذی‌نفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار اسنادی گشایش شده را به شخص یا اشخاص دیگر انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار اسنادی یک امتیاز برای فروشنده محسوب می‌شود. در ایران برای گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی است.

۷- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال:

به اعتبار اسنادی گفته می‌شود که ذی‌نفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است.

۸- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار (یوزان):

اعتبار اسنادی است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذی‌نفع، پرداخت نمی‌شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت می‌گیرد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت می‌دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام می‌گیرد که کمبود ارز دارند.

ادامه مطلب
ثبت اسم شرکت تک سیلابی

۹- اعتبار اسنادی دیداری:

اعتبار اسنادی است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذی‌نفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار اسنادی از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می‌کند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت ( اتکایی):

این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذی‌نفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذی‌نفع دوم) که می‌تواند کالا را تهیه و ارسال کند، از طرف ذی‌نفع اول گشایش می یابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز:

در این نوع اعتبار اسنادی فروشنده می‌تواند قبل از ارسال کالا ، وجوهی را به صورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند . علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک گشاینده اعتبار اسنادی برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار اسنادی را که مقداری از وجه اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت به ذی‌نفع پرداخت می‌کند با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان:

اعتبار اسنادی است که پس از هر بار استفاده ذی‌نفع از اعتبار اسنادی، همان مبلغ مندرج در اعتبار اسنادی تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید، اعتبار اسنادی موجود خود به خود تجدید می‌شود.

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری از بانک گشاینده:

– داشتن اهلیت قانونی

– دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا

– واحد تولیدی باید دارای جواز کسب در بخش بازرگانی مربوطه باشد.

– متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را در این خصوص دارا باشد.

– عدم سوابق منفی در نظام بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی )

– توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سر رسید‌ های مقرر

– تکمیل پرسش‌نامه ویژه واحدهای بازرگانی

– مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دو سال گذشته

– پروانه کسب

– صورت‌های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان ) با مهر و امضای شرکت

– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت

– کپی اسناد مالکیت ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه ، انبار

– کپی شناس‌نامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهام‌داران عمده

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری :

1. تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی که مفاد آن مطابق مدارک ارائه شده توسط متقاضی اعتبار اسنادی

2. فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی که حسب مقررات واردات و صادرات حاکی از اخذ کلیه تاییدیه‌های لازم جهت واردات کالای موضوع پروفرم و نیز تاییدیه وزارت‌خانه ذی‌ربط با مهر و امضاء مجاز و معتبر باشد .

3. اصل پروفرم و سایر اصلاحیه‌های مربوطه ممهور به مهر وزارت بازرگانی .

4. فتوکپی کارت بازرگانی مطابق با اصل (رویت اصل آن و درج عبارت “کپی با اصل مطابقت دارد”) برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ارائه ردیف بودجه سالانه الزامی است .

5. تعهدنامه ورود و ترخیص کالا در مورد اعتبارات اسنادی کالایی (به استثنای اعتبارات اسنادی از محل ارز متقاضی)

6. اصل بیمه نامه به نفع بانک گشایش با پوشش بیمه‌ای حداقل 110درصد ارزش CPT/CFR و با 120درصد ارزش FCA/FOB کالا به همراه اصل رسید پرداخت کل حق بیمه و یا کپی برابر اصل شده توسط شرکت بیمه الزامی است .

7. مصوبه اعتباری و یا کارت سالیانه صادره نهاد اعتباری.

8. تائید به احراز شرایط مصوبه اعتباری صادره توسط شعبه ریالی ذیربط

9. مجوز وزارت راه و شهر سازی در صورت لزوم (وفق مقررات)

10. تکمیل فرم نمایندگان ذی‌نفع در ایران

11. تعهدنامه نوسانات واقعی بودن مورد معامله برای اعتبارات اسنادی مدت دار

12. نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل صادره شرکت بازرسی کننده (در موارد درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار اسنادی) در سربرگ شرکت بازرسی کننده و ممهور به مهر شرکت بازرسی کننده

13. سایر مدارک و مجوزها وفق مصوبات و مقررات صادرات و واردات

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

اعتبار اسنادی داخلی ریالی

نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار (متقاضی)، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده (ذینفع) داخلی و به نفع وی برقرار می‌کند

اعتبار اسنادی داخلی ریالی بر مبنای عقد جعاله گشایش می‌شود. در صورت درخواست متقاضی و با بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر است.

اعتبارات اسنادی صادراتی

با توجه به سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص گسترش صادارات غیر نفتی با رعایت مفاد فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها با اعطای تسهیلات در قالب یکی از عقود ذیل خدمات گشایش اعتبار اسنادی صادرات را انجام می‌دهند:

1- مشارکت مدنی صادراتی

2- سلف ارز

3- خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت دار

4- فروش اقساطی مواد اولیه جهت صدور کالا

متقاضی استفاده از تسهیلات باید دارای مدارک ذیل باشد:

– مدارک صدور کالا و خدمات سنوات قبلی نظیر اظهارنامه خروج کالا و …

– داشتن کارت بازرگانی معتبر

– اخذ تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی معاونت مذکور هستند .

در خصوص شرکت‌ها و موسسات که فاقد رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هستند لازم است گواهی تایید صلاحیت از مرجع ذیصلاح ارائه شود.

نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک گشاینده اعتبار اسنادی

ارائه قرارداد انجام کار در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

جهت هرگونه موارد ثبتی در خصوص ثبت شرکت و گشایش اعتبار اسنادی می توانید با کارگروه موسسه حقوقی بین الملل مذاکره و مشاوره رایگان در کرج و تهران داشته باشید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

مزایای استفاده از اعتبار اسنادی در انجام معاملات در زمینه خرید و فروش به خصوص در سطح بازار بین المللی شامل موارد زیر است:

اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار اسنادی را مطابق شرایط اعتبار اسنادی از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند . امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا وجود دارد. تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین انجام می‌شود.

اطمینان از این که پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد . امکان کسب تسهیلات بیش‌تر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده دارد. تعهد بانک گشاینده برای پرداخت هزینه خرید و احتمالا هزینه حمل در معاملات بجای خریدار .

در صورت هرگونه سئوال در این خصوص و همچنین در خصوص ثبت شرکت و ثبت برند می توانید از کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل جهت ثبت شرکت و افتتاح حساب اعتبار اسنادی مشاوره رایگان دریافت نمایید.

در صورت نیاز به ثبت شرکت و اخذ دسته چک و همچنین گشایش حساب بانکی و اعتباری موسسه حقوقی بین الملل با دریافت مبلغ حق الوکاله کلیه فرایند ثبت شرکت و امور بانکی شما را در کرج و تهران انجام می دهد.

تدوین توسط کارگروه توسعه و تحقیق chco

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x