جهت ثبت شرکتهای تک نفره یا یک نفره یا به اصطلاح حقوقی تک مدیریتی از جمله شرکت هایی است که بسیاری از نفرات و موکلین خواهان آن هستند.

ثبت شرکت های یک نفره

معمولا کسانی که در بدو تاسیس شرکت هستند این سوال برایشان مطرح میشود که آیا میتوانند شرکتشان را با یک عضو(ثبت شرکت های تک نفره) به ثبت برسانند.این نگرانی ها اغلب از جهت اطمینان و اعتمادیست که باید در شروع کار بین شرکای شرکت بوجود می آید و دور اندیشی افراد این نگرانی ها را در مدیران بیشتر میکند که در آینده دور ازجانب شریک و یا شرکایشان متضرر نشوند.درحال حاضر پیشنهاد ثبت شرکت های تک نفره یا یک نفره یا به اصطلاح حقوقی تک مدیریتی از جانب مجلس به طور آزمایشی به مدت 55 سال مطرح شده است که لازمه اجرایی شدن آن تصویب شورای نگهبان است که درصورت موافقت شورای نگهبان و تصویب این لایحه،ثبت شرکت های تک نفره به مدت 55سال شروع میشود اما درحال حاضر ثبت شرکت در ایران با حداقل 2 نفر در شرکتهای با مسئولیت محدود و 33 نفر سهامدار در شرکت های سهامی خاص صورت میپذیرد برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده اگر شریکتان را صرفا برا ی مرحله ثبت شرکتتان درنظر گرفته اید ونه فعالیت های کلیدی،میتوانید باحداقل سهم که 1%است و فقط به عنوان عضو ایشان را وارد شرکت کنید و خود به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با داشتن کلیه حق امضای شرکت با خیالی راحت فعالیت خود را آغاز نمایید.

البته در حال حاضر در قالب شرکت های با مسئولیت محدود امکان اینکه هیئت مدیره یک نفر باشد(ثبت شرکت های تک نفره) منوط به اصلاحاتی که در اساسنامه صورت گیرد امکان (ثبت شرکت های تک نفره)میباشد که در صورت نیاز به ثبت شرکت تک مدیریتی میتوانید از تخصص کار گروه ثبت شرکت و برند موسسه حقوقی بین الملل در استان البرز شهر کرج و همچنین استان تهران شهر تهران استفاده نموده و به هدف والای خود دست یابید.

در صورت نیاز به مشاوره انواع شرکت ما آمادگی کامل در خصوص موضوع فعالیت های شما را به صورت رایگان داریم.