ثبت شرکت نرم افزاری

شرایط ثبت شرکت نرم افزاری

اگر تصمیم دارید که یک شرکت با عنوان شرکت نرم افزاری تاسیس کنید (چه ثبت شرکت با مسئولیت محدود باشد، چه سهامی خاص) برای به یدک کشیدن واژه مهندسی در ابتدای نام شرکت، بایستی حتماً یک مدرک کارشناسی یا مهندسی کامپیوتر و بخش نرم افزار داشته باشید و برای درج انواع فعالیت های تخصصی و ماهرانه در موضوع نرم افزار به غیر از داشتن مدرک تحصیلی مرتبط، می توانید یک موافقت نامه اصولی که به اصطلاح عامیانه مجوز هم گفته می شد از شورای عالی انفورماتیک مراجعه کنند و بعد امور مربوط به ثبت شرکتهای نرم افزاری را از طریق سایت ثبت شرکت ها و در انتها مراجعه به اداره ثبت شرکتها تا مدارک ثبتی شرکت را دریافت کنید.

لازم به ذکر است که در محدوده زمانی جدید اعلام شود که قبل از مراجعه به شورای انفورماتیک باید سایت شرکت را راه اندازی کرده و کامل بالا بیاد و مشاهده شود.

آدرس اداره انفورماتیک برای ثبت شرکت نرم افزاری

تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سمیه نرسیده به تقاطع مفتح پ 76، طبقه دوم مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی