در مجموعه حقوقی بین الملل شرایطی فراهم گریده که کلیه مراحل ثبت شرکت شما با برنامه ریزی دقیق توسط کارگروه اجرایی ثبت شرکت های بین الملل تا جایی که امکان داشته باشد و سامانه ثبت شرکت های اجاره بدهد در حداکثر زمان و فوری ثبت می گردد.

ثبت شرکت فوری

ابتدا اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ شرکت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اهمیت زیادی دارد که ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺪن ﻫﺮ ﻋﻀﻮ و ارایه ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣ ﯽ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ، در دﻓﺘﺮ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ صورت می‎گیرد. مدت زمان لازم برای ثبت شرکت بر اساس آماده کردن مدارک مورد نیاز، مراجعه به اداره ثبت و انتشار آگهی ثبت می‎باشد. آماده کردن مدارک بستگی به توانایی و سرعت عمل متقاضی دارد. فرایند ثبت در اداره ثبت شرکتها نیز در کوتاه ترین زمان ممکن توسط وکلای مجرب موسسه بین الملل به انجام خواهد رسید و پس از دریافت مدارک مورد نیاز از سوی متقاضیان، پرسنل اداره برای ثبت اقدام می‎نمایند. بطور کلی مدت زمان لازم برای ثبت شرکتها 20 روز می‎باشد. و لی در صورت فرس مجموعه بین الملل این فرایند را برای شما انجام می دهد.در حال حاضر نیز ثبت به شکل الکترونیکی نیز انجام می‎شود که در این صورت کارها بصورت اینترنتی و آنلاین خواهد بود. تنها استثنا آن، امکان برگشت مدارک می باشد. به این معنا که ممکن است مدارک در طی بررسی توسط کارشناس مربوطه، ناقص تشخیص داده شود که در این صورت برگشت داده می‎شود و متقاضی نیز موظف است تا در جهت رفع نقایص اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتی که مراحل و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت فرس و فوری توسط کارگروه بین الملل انجام گردد احتمال برگشت مدارک به صفر میرسد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1. کپی شناسنامه برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین 2. کپی کارت ملی برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین (در موسسه حقوقی بین الملل برابر اصل مدارک توسط وکیل بدون دریافت هزینه ای انجام می‌شود.) 3. در صورتیکه اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند؛ کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخری تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی 4. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه وکالتنامه 5. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت 6. ارائه اقرارنامه همه اعضای هیأت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست. 7. امضای وکالتنامه 8. ارائه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد. 9. ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شرکت به حسابی به نام شرکت 10. ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت چه مدارک و اطلاعاتی لازم است؟ • الف- تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران ( در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شوند.) گواهی عدم سوء پیشینه دریافت شده از دفاتر پلیس+10 امضای اقرارنامه عدم اشتغال به مشاغل دولتی توسط اعضای هیأت مدیره • ب: انتخاب و اعلام اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت • پ: تعیین و اعلام موضوع شرکت • ج : اعلام آدرس شرکت ( در محدوده تهران ) • چ: اعلام میزان سرمایه شرکت ( از یک میلیون ریال به بالا ) • و: تعیین سهامداران و میزان سهام آنها • ه: تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره ) • ر: تعیین عضو و یا اعضایی که حق امضاء دارند. تکمیل فرم های اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره

سئولات متداول در خصوص اقدامات لازم جهت ثبت شرکت فرس و فوری

چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند؟ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. -دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند. - اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند (مدارک لازم فقط پاسپورت شرکاء) - چند شرکت باهم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند (Joint Venture) (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت + کپی مدارک هویتی نمایندگان آنها) آیا یک نفر می تواند به تنهایی شرکت ثبت نماید؟ در ایران شرکتهای مسئولیت محدود می بایست حداقل از 2 نفر، سهامی خاص از 3 نفر، سهامی عام از 5 نفر، و شرکتهای تعاونی از 7 نفر تشکیل شوند. نکته 1 : در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد. نکته 2 : شرکتهای مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد و شرکت سهامی خاص می تواند توسط دو نفر عضو هیئت مدیره اداره شود و می بایست دو نفر بازرس داشته باشد که با هیئت مدیره هم فامیل نباشند. برای ثبت شرکت چه مدارک و اطلاعاتی لازم است؟ الف: کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی + گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکتهای سهامی خاص) ب: نام شرکت پ: موضوع شرکت ج : آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد) چ:میزان سرمایه شرکت و: تعیین سهامداران و میزان سهام آنها ه: تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) ر: حق امضای شرکت ز: تعیین بازرسین شرکت (مخصوص شرکتهای سهامی خاص) نکته : بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند.

ثبت شرکت فوری در کرج

با توجه به سامانه شدن ثبت شرکت ها مراحل ثبت شرکت فوری در کرج به واسطه اینترنتی شدن ثبت شرکت و همچنین به خاطر برخی از فرایند ثبت شرکت در کرج که توسط متقاضی انجام می گردد،به نظر می رسد شرایط ثبت شرکت فوری در کرج مشکل است.

لذا در مجموعه بین الملل شرایطی فراهم گریده که کلیه مراحل ثبت شرکت شما با برنامه ریزی دقیق توسط کارگروه اجرایی ثبت شرکت هابین الملل تا جایی که امکان داشته باشد و سامانه ثبت شرکت های کرج اجاره بدهد در حداکثر زمان ثبت می گردد.

موسسه بین الملل در راستای ثبت شرکت فوری در کرج توانمند است . ثبت شرکت فوری در کرج با وجود تعدد پرونده های ثبت شرکت انجام پذیر است و مستلزم شرایط ویژه در کرج می باشد که با همکاری فرد و موسسه درتکمیل مدارک امکان پذیر است برای استفاده از تسهیلات ویژه در حوزه ثبت شرکت فوری با موسسه ثبت شرکت بین الملل در ارتباط باشید.