ثبت شرکت عمرانی-ثبت شرکت در کرج-ثبت شرکت ها

کلیه عزیزانی که نیازمند ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی در سطح کرج و تهران میباشند،باید به نکات حقوقی و شرایط ثبت شرکت در این واحد ها توجه نمایند.

در این مقاله به صورت مختصر در خصوص شرایط ثبتی شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری و همچنین شرکتهای عمرانی م پردازیم.

ثبت شرکت ساختمانی و عمرانی در کرج

  • در حوزه واحد ثبت شرکتها ی استان البرز،کرج شرایط ثبت شرکت عمرانی به نسبت تهران متغییر میباشد.در این حوزه جهت ثبت شرکت عمرانی نازمند مدرک کارشناسی عمران یا معماری و یا راه میباشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت عمرانی در کرج به شرح میباشد:

  • مدارک هویتی کلیه اعضا همراه با سوئ پیشینه و مدرک کارشناسی یکی از اعضای هیئت مدیره در زمینه عمران و یا رشته های مرتبط.

ثبت شرکت ساختمانی  و عمرانی در تهران

در حوزه ثبتی تهران شرایط ثبت شرکت عمرانی  به نسبت واحد های ثبتی دیگر اسانتر میباشد.در این واحد ثبتی جهت ثبت شرکت نیاز به مدرک تحصیلی و یا مجوز خاصی از مراجع ذیصلاح نمیباشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت عمرانی در تهران به شرح میباشد:

•مدارک هویتی کلیه اعضا همراه با سوئ پیشینه

در ثبت شرکت بین المل با توجه به حجم بالای ثبت شرکت عمرانی و شرکتهای ساختمانی کارگروه تخصصی و خبره در حوزه ثبت شرکت عمرانی دایر گردیده است .در صورت ثبت شرکت عمرانی توسط متقاضی کلیه خدمات و موضوعات مربوط به شرکتهای عمرانی از قبیل ابنیه راه و باند ، دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی و کلیه موضوعاتی که به نوعی مربوط به ثبت شرکت ساختمانی وعمرانی میباشد، طراحی موضوع در ثبت شرکت بین الملل به صورت کاملا تخصصی تدوین میگردد. ثبت شرکت عمرانی-ثبت شرکت در کرج-ثبت شرکت ها.

در پایان در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ثبت شرکت و یا تغییرات شرکتها در کرج و تهران میتوانید تماس حاصل نمایید.