ثبت شرکت صنعتی

شرکت تولیدی  صنعتی شرکتی است که به کار تولیدی اختصاص داشته و در موضوع فعالیت آن تولید کالا و منسوجات خاص ذکر گردد. امور ثبت شرکت صنعتی را می توان به شکل شرکت سهامی خاص و یا شرکت مسئولیت محدود به ثبت رساند و همانگونه که گفته شد در اساسنامه این نوع شرکتها فعالیت صنعتی قید می گردد.

شرایط ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص

 • حضور سه نفر سهامدار اصلی به همراه دو بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشند.
 • سرمایه  اولیه ثبت شرکت سهامی خاص صنعتی: معادل یا بیشتر از 100هزار تومان
 • مدت زمان لازم جهت ثبت: حدود 30 روز کاری
 • واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

درباره امور ثبت شرکت صنعتی

مدارک ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص

مدارک زیر برای ثبت شرکت صنعتی در قالب سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد.

 • کپی از مدارک شناسایی همه اعضا ( 5 نفر یا بیشتر)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای سهامداران و بازرسین
 • اقرار کتبی و  امضا شده توسط همه اعضا
 • اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز برای فعالیت تولیدی صنعتی
 • تنظیم وکالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز

پس از تهیه و تجمیع مدارک فوق و ارجاع آنها به کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل شرکت تجاری سهامی خاص به صورت مرحله به مرحله انجام می گردد. جهت ارجاع مدارک به کارشناس می توانید حضوراً آنها را تحویل دهید و یا  از تلگرام یا ایمیل استفاده نمایید.

نحوه ثبت شرکت صنعتی سهامی

 • ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها
 • ارائه مدارک  متقاضی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 • تعیین نام اولیه
 • تایید نهایی و یا رد نام بعد از 4 روز
 • در صورت اخطار رد نام بلافاصله جهت انتخاب نام جدید و رفع نقص و گرفتن تاییدیه در همان روز اقدام می گردد و سپس یک نسخه از اطلاعات از طریق اینترنت برای کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد.
 • در مرحله بعد دریافت پرونده از اداره ثبت توسط کارشناس و تحویل آن به موکل به همراه برگه تایید نام جهت اخذ گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
 • تحویل رسید واریز 35% سرمایه و نامه پلمپ بانک به کارشناس
 • ارجاع مدارک بانکی به اداره ثبت شرکتها
 • در صورت نیاز به مجوز، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی به اداره ثبت  تحویل داده می شود.
 • بازبینی کارشناسی و تایید موضوع اساسنامه توسط کارشناس اداره ثبت
 • دفتر نویسی شرکت پس از مدت 7 روز از شروع فرآیند ثبت شرکت صنعتی
 • اعلام شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3  الی  5 روز بعد از دفتر نویسی
 • ارسال روزنامه رسمی طی 15 روز پس از آگهی تاسیس از طریق اداره پست

مدارک و شروط ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود

 • وجود دو نفر شریک برای ثبت شرکت صنعتی مسئولیت محدود
 • سرمایه ثبت شرکت حداقل 100هزار تومان
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرار مدیرعامل به دریافت آن
 • مدت زمان ثبت شرکت تقریباً  30 روز کاری می باشد.
 • پس از انجام امور فوق جهت ثبت شرک صنعتی با مسئولیت محدود مدارک زیر نیز باید تهیه و تکمیل گردد.
 • تصویر مدارک شناسایی شرکا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
 •  ارائه نسخه اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اقرارنامه امضا شده توسط شرکا
 • اخذ مجوز در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.
 • پس از تهیه مدارک فوق و تحویل آنها به وکیل و یا کارشناس و یا ارسال آنها  از طریق پست الکترونیک و یا تلگرام مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر آغاز می گردد.

ابتدا می بایست نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شده وسپس باید آنها را به کارشناس ثبت بین الملل اطلاع دهید.

فرآیند ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود

 1. نام شرکت صنعتی
 2. موضوع فعالیت آن به طور دقیق
 3. مقدار سرمایه اولیه جهت ثبت
 4. هیئت مدیره ، سمت هریک و میزان سهم الشرکه آنها
 5. ثبت ابتدایی درخواست ثبت توسط کارشناس مربوطه
 6. تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
 7.  واریز وجه حق الثبت و حق النام
 8. ارسال پرونده برای کارشناس اداره ثبت
 9. اعلام تایید یا اخطار نقص در پرونده  توسط کارشناس اداره ثبت
 10. در صورت رد نام جهت تعیین نام جدید اقدام  عاجل نموده و مجدداً جهت کارشناسی پرونده به اداره ثبت ارجاع می شود.
 11. ارسال مدارک ثبتی شرکت مشتمل بر (شرکت نامه, اساس نامه, صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا)
 12. پرداخت هزینه حق الدرج آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت صنعتی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی ثبت شرکت صنعتی تنها کارشناسان حقوقی راهنمای دقیق شما خواهند بود پس به توصیه های افراد ناشی در این زمنه اکتفا نکنید و تنها با یک تماس شماره 02633193 شرکت را ثبت کنید و نگرانی بابت عدم ثبت به خود راه ندهید ما بین الملل را با بیش از 12 سال سایقه راهنمایی مناسب توصیه می کنیم که با سابقه مفید خود در این چند سال همراهی توانا برای امور شما خواهد بود.