مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است مراحل زیر را بپیمایید:

 1. موضوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.
 2. اعضای هیأت مدیره شرکت را مشخص نمایید.
 3. دو نفر که نسبتی با اعضای هیات مدیره نداشته باشند برای احراز سمت بازرس اصلی و علی البدل در نظر بگیرید.
 4. سمت هر یک از اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء را انتخاب کنید.
 5. آدرس محل فعالیت شرکت را مشخص کنید.
 6. میزان سرمایه لازم برای فعالیت شرکت را برآورد نمایید.
 7. درصد سهم هر یک از اعضا از سرمایه را مشخص نمایید.
 8. نامهای انتخابی شرکت را در سه سیلاب به ترتیب اولویت انتخاب نمایید.
 9. در این مرحله مدارک لازم برای شرکت سهامی خاص توسط وکیل تنظیم می گردد و پس از دریافت تأیید از موکل به اداره ثبت شرکتها ارجاع می گردد.
 10. معرفی نامه‌ای خطاب به بانک جهت افتتاح حساب به نام شرکت به موکل تحویل داده می شود. موکل با در دست داشتن معرفی نامه به بانک مورد نظر خود مراجعه نموده و حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس با نام تأیید شده افتتاح می نماید و میزان حداقل 35 درصد از سرمایه را به حساب مذکور واریز می کند. سپس گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به وکیل ارجاع می دهد.
 11. گواهی به اداره ثبت شرکتهای تهران ارجاع می گردد و پس از بررسی توسط کارشناس در صورت عدم وجود مشکل قانونی در مدارک و اطلاعات ارائه شده پرونده توسط کارشناس تأیید می شود.
 12. پس از تأیید کارشناس مدارک تأیید شده جهت امضای اعضای هیأت مدیره به موکل ارجاع می گردد.
 13. ذیل تمامی صفحات مدارک ارائه شده توسط کلیه اعضای هیأت مدیره و ذیل صفحات مشخص شده توسط بازرسین امضاء شده و به وکیل بازپس داده می شود.
 14. مدارک امضاء شده به همراه سایر مدارک پرونده به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 15. مدارک توسط کارشناس رویت شده و در صورت تطبیق تأیید می گردد.
 16. شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت صادر شده و وکیل جهت امضای دفاتر ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند.
 17. ظرف حداکثر یک هفته از امضای دفاتر توسط وکیل آگهی از اداره ثبت دریافت شده و به موکل ارجاع می گردد.
 18. ثبت شرکت در این مرحله به پایان رسیده و شرکت رسماً ثبت شده محسوب می شود. تنها زمانی حدود 15 تا 30 روز بعد مدرک نهایی ثبت شرکت یعنی روزنامه رسمی آن صادر می گردد.
 19. بلافاصله پس از دریافت، روزنامه رسمی به موکل تحویل شده و ثبت شرکت به طور کامل به پایان می رسد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

 • کپی شناسنامه برابر اصل شده همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین (در ثبت شرکت بین الملل برابر اصل مدارک توسط وکیل بدون دریافت هزینه ای انجام می‌شود.)
 • در صورتی که اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند؛ ارائه رونوشت آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخری تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه وکالتنامه
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت
 • ارائه اقرارنامه همه اعضای هیأت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • امضای وکالتنامه
 • ارائه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شرکت به حسابی به نام شرکت
 • ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

تعرفه ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

هر فعالیتی که در زمینه های تجاری انجام می شود بادی از طریق کارشناسان حقوقی قبل از هر اقدامی برآورد شود از این رو موسسه بین الملل با ارائه مشاوره تخصصی قبل از انجام امور حقوقی به متقاضیان این امکان را می دهد که بتوانند با کم ترین هزینه اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص در تهران کرده و تخصص در این زمینه را داشته باشند. تنها در آن مسیر لازم است با ارائه مدارک به وکلای حقوقی از لیست هزینه ها اطلاع کسب کنید.

موسسه حقوقی بین الملل  با ارائه خدمات تخصصی توسط وکیل مجرب و در کوتاه ترین زمان ممکن همراه شما در ثبت شرکت های سهامی شما خواهد بود.