جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ثبت شرکت سهامی در تهران در این مقاله مراحل و مدارک لازم و روش تاسیس شرکتهای سهامی در تهران را توضیح می دهیم.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

برای ثبت شرکت سهامی لازم است مراحل زیر طی گردد:

 1. موضوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.
 2. اعضای هیأت مدیره شرکت را مشخص نمایید.
 3. دو نفر که نسبتی با اعضای هیات مدیره نداشته باشند برای احراز سمت بازرس اصلی و علی البدل در نظر بگیرید.
 4. سمت هر یک از اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء را انتخاب کنید.
 5. آدرس محل فعالیت شرکت را مشخص کنید.
 6. میزان سرمایه لازم برای فعالیت شرکت را برآورد نمایید.
 7. درصد سهم هر یک از اعضا از سرمایه را مشخص نمایید.
 8. نامهای انتخابی شرکت را در سه سیلاب به ترتیب اولویت انتخاب نمایید.
 9. جهت تنظیم مدارک لازم به وکیل مراجعه کرده و اطلاعات فوق را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه اعضا و بازرسین به وکیل ارائه نمایید. (لازم به ذکر است موسسه حقوقی بین الملل جهت سهولت انجام کار موکلین خود، توسط وکلای موسسه اقدام به برابر اصل نمودن مدارک – با مشاهده اصل مدارک-  بدون دریافت هرگونه هزینه می نماید. بنابراین نیازی به صرف هزینه اضافی جهت برابر اصل کردن مدارک در دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود.)
 10. معرفی نامه خطاب به پلیس+10 را از موسسه یا وکیل دریافت کرده و جهت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به دفاتر پلیس+ 10 مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی مذکور آن را به وکیل خود تحویل دهید.
 11. در این مرحله مدارک لازم برای شرکت سهامی خاص توسط وکیل تنظیم می گردد و پس از دریافت تأیید از موکل به اداره ثبت شرکتها ارجاع می گردد.
 12. یکی از نامهای انتخابی توسط کارشناس تأیید شده و به اطلاع موکل خواهد رسید.
 13. معرفی نامه‌ای خطاب به بانک جهت افتتاح حساب به نام شرکت به موکل تحویل داده می شود. موکل با در دست داشتن معرفی نامه به بانک مورد نظر خود مراجعه نموده و حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس با نام تأیید شده افتتاح می نماید و میزان حداقل 35 درصد از سرمایه را به حساب مذکور واریز می کند. سپس گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به وکیل ارجاع می دهد.
 14. گواهی به اداره ثبت شرکتهای تهران ارجاع می گردد و پس از بررسی توسط کارشناس در صورت عدم وجود مشکل قانونی در مدارک و اطلاعات ارائه شده پرونده توسط کارشناس تأیید می شود.
 15. پس از تأیید کارشناس مدارک تأیید شده جهت امضای اعضای هیأت مدیره به موکل ارجاع می گردد.
 16. ذیل تمامی صفحات مدارک ارائه شده توسط کلیه اعضای هیأت مدیره و ذیل صفحات مشخص شده توسط بازرسین امضاء شده و به وکیل بازپس داده می شود.
 17. مدارک امضاء شده به همراه سایر مدارک پرونده به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 18. مدارک توسط کارشناس رویت شده و در صورت تطبیق تأیید می گردد.
 19. شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت صادر شده و وکیل جهت امضای دفاتر ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند.
 20. ظرف حداکثر یک هفته از امضای دفاتر توسط وکیل آگهی از اداره ثبت دریافت شده و به موکل ارجاع می گردد.
 21. ثبت شرکت در این مرحله به پایان رسیده و شرکت رسما ثبت شده محسوب می شود. تنها زمانی حدود 15 تا 30 روز بعد مدرک نهایی ثبت شرکت یعنی روزنامه رسمی آن صادر می گردد.
 22. بلافاصله پس از دریافت، روزنامه رسمی به موکل تحویل شده و ثبت شرکت به طور کامل به پایان می رسد.موسسه حقوقی بین الملل  با ارائه خدمات تخصصی توسط وکیل مجرب و در کوتاهترین زمان ممکن همراه شما در ثبت شرکتهای سهامی شما خواهد بود.
ادامه مطلب
انتخاب اسم شرکت عمرانی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

 • کپی شناسنامه برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین (در ثبت شرکت بین الملل برابر اصل مدارک توسط وکیل بدون دریافت هزینه ای انجام می‌شود.)
 • در صورتی که اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند؛ کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، کپی روزنامه رسمی آخری تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه وکالتنامه
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت
 • ارائه اقرارنامه همه اعضای هیأت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • امضای وکالتنامه
 • ارائه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شرکت به حسابی به نام شرکت
 • ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

توضیحات تکمیلی در خصوص مدارک لازم جهت تاسيس شركت سهامي خاص روش و مراحل ثبت تاسيس شركت سهامي خاص در تهران

 • دو نسخه اظهارنامه كه تكميل و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع مؤسس كه به امضاي كليه سهامداران و بازرسان رسيده باشد.
 • دو نسخه صورت جلسه هيئت مديره كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد.
 • دو نسخه اساسنامه كه تكميل و تمام صفحات به امضاي كلية سهامداران رسيده باشد.
 • فتوكپي شناسنامه كلية سهامداران و بازرسان
 • گواهي بانك حاكي از پرداخت 35% سرمايه (كه پس از اخذ نام از ادارة ثبت شركتها ارائه مي گردد.
ادامه مطلب
هزینه ثبت شرکت در کرج ✔️

تذكر1) چنانچه تمام يا قسمتي از سرمايه غيرنقدي باشد ارائه تقويم نامه غيرنقدي توسط كارشناس رسمي دادگستري الزامي است.

تذكر2) در مورد اموال غير منقول بايد اصل سند مالكيت به ادارة ثبت شركتها ارائه شود. نكاتي كه در موقع تنظيم مدارك تاسيس شركت سهامي خاص بايد رعايت گردد.

1- در تنظيم صورتجلسه مجمع تاسيس بايد ماده 101 قانون تجارت مبني بر انتخاب هيئت رئيسه جلسه متشكل از يك رئيس جلسه و دو ناظر جلسه (بايد از بين سهامداران انتخاب شوند) و يك منشي جلسه (كه مي تواند خارج از سهامداران باشد) رعايت گردد.

2- هيئت مديره بايد از بين سهامداران انتخاب شوند.

3- رعايت ماده 147 قانون تجارت (بازرسين نبايد قرابت نسبي و سببي با مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقة اول و دوم، داشته باشند.

4- مدت تصدي هيئت مديره حداكثر 2 سال و بازرسين يكسال است.

5- در صورتجلسه هيئت مديره بايد رئيس هيئت مديره – نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب شوند و حق امضاء نيز قيد شود.

6- سرمايه شركت حداقل يك ميليون ريال كه منقسم به تعدادي سهام با نام يابي نام يا تواما و يا سهام ممتاز باشد.

7- تعداد سهامداران حداقل بايد 3 نفر باشد.

8- بعد از نام شركت بلافاصله كلمة سهامي خاص قيد گردد9- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت الزامي است

 • روش و مراحل ثبت تاسيس شركت سهامي خاص

1- چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد. (توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و ثانيا سابقة ثبت نداشته باشد ثالثا از اسماء خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي گواهي لازم را با انتخاب يكي از اسامي پيشنهادي صادر مي نمايد.

ادامه مطلب
ثبت شرکت در کرمانشاه فوری

پس از تعيين نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از بررسي اوليه با توجه به موضوع فعاليت شركت چنانچه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي يا مراجع ذيصلاح داشته باشد عندا لزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز كتبا معرفي مي شود.

تذكر 1) شركتهاي دولتي نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي ندارند.

تذكر2) دارندگان موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح مربوطه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي ندارند.

2- پس از وصول و ارائة مجوز از شوراي امور صنفي با داشتن شرايط مذكور در بند فوق مميز ثبت شركتها به شرط عدم وجود نقص در مدارك ابرازي، متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداري راهنمايي و مسئول حسابداري با توجه به سرماية شركت و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به بانك ملي ايران راهنمايي و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائة فيش پرداختي به حسابداري حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامة متقاضي مي نمايد و مييز مربوطه پيش نويسي آگهي تاسيس را تهيه و دستور ثبت را صادر مي نمايد.

پس از امضاء پيش نويس اگهي تاسيس توسط مسئول اداره، پرونده به قسمت ثبت شركتها ارجاع مي شود، در قسمت ثبت شركتها پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر (اصالتاً يا وكالتاً) امضاء اخذ مي نمايد، سپس يك نسخه از مدارك (اساسنامه – اظهارنامه – صورتجلسه موسس و هيئت مديره) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها شده به متقاضي تسليم مي گردد.

پرونده به قسمت ماشين نويسي ارجاع و پس از تايپ آگهي مربوطه و امضاء نسخ توسط مسئول اداره، پرونده به دبيرخانه ارجاع و متقاضي پرونده را تحويل و يك برگ آگهي تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل (قسمت دايرة آگهي ها) برده و پس از تعيين حق الدرج در روزنامة كثيرالانتشار، به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند.

در اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه آگهي تاسيس شركت به متقاضي تحويل مي گردد، يك نسخه جهت درج در روزنامة رسمي جمهوري اسلامي به آدرس: تهران- خيابان بهشت- ضلع جنوبي پارك شهر و نسخة ديگر همراه فيش پرداختي براي ارائه به قسمت دايرة آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود.

در اين مرحله كار تاسيس شركت سهامي خاص پايان يافته و چنانچه سهامداران بخواهند تغييراتي پس از تاسيس شركت بدهند به راهنمايي هاي بعدي كه در اين مجموعه ذكر گرديده توجه كامل نمايند.

یک پاسخ بنویسید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن