به سبب ماده 2شرکت سهامی شرکتی بازرگانی شمرده می شود حتی در صورتی که موضوع کاری آن بازرگانی نباشد.به موجب همین امر وقتی شرکت سهامی تشکیل و ثبت شود در گروه شرکت های تجاری قرار می گیرد.

چنانچه شرکت سهامی جهت انجام کارهایی اعم از خرید و فروش آپارتمان تشکیل شده باشد و با عنایت به اینکه موضوع شرکت های دیگر باید حتما کارهای تجاری باشد تا شرکت بازرگانی شمرده شوند.

به موجب همین امر  لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص، استثنا قائل شده است و به این شیوه خواسته است تا با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،شرایط بیشتر تشکیل آن ها،خصوصا تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را به وسیله ی فروش سهام به مردم فراهم می نمایند به این شرکت ها شرکت سهامی عام گفته می شود.
نوع دوم: شرکت هایی که همه ی سرمایه آن ها در هنگام تاسیس به وسیله ی موسسین فراهم شده است شرکت سهامی خاص گفته می شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط و نحوه ی ثبت شرکتهای سهامی اعم از شرکتهای سهامی خاص وشرکت های سهامی عام با ثبت بین الملل تماس حاصل نمایید.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم.