سامانه اداری و ثبت شرکت در یزد

از جمله فرآیندی که در طی آن اشخاص حقیقی برای تبدیل به شخصیت حقوقی در کنار هم و با تقسیم سرمایه و اشتراک هدف و تجربه و توانمندی ها قراردادی را عقد می کنند که شرکت نامیده می شود . الزامی است برای قانونی و رسمیت یافتن شرکت ، شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند و شماره ثبت و تاریخ ثبت به آن تعلق گیرد .

برای ثبت شرکت افراد در کنار هم اساسنامه ای را تنظیم کرده که در آن کلیه قوانین و تعداد اعضا و سهام انها قید می شود .

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی و انجام کلیه مراحل تخصصی اداری و حقوقی ثبت شرکت در یزد می توانید از کارگروه ثبت شرکت در یزد بین الملل راهنمایی و مشاوره های لازم را کسب نمایید.

ثبت شرکت در یزد

انواع شرکت های 8 گانه در قانون تجارت ایران

شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) میباشد.

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

در این مطلب در خصوص شرکت های تجاری  با توجه به ثبت بالای شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در یزد  توضیح داده می شود.

مراحل ثبت شرکت در یزد

ثبت شرکت توسط متقاضی :

متقاضیان ثبت شرکت با توجه به نوع نیاز خود مناسب ترین قالب را برای به ثبت رسیدن انتخاب می نمایند و با وارد شدن به اداره ثبت شرکتها و انتخاب گزینه ثبت شرکت شروع به ثبت نام می نمایند. مراحل را به ترتیب مندرج در سامانه ادامه دهید باید توجه داشت که ارائه و ثبت اطلاعات باید به درستی انجام گیرد و ورود داده های اشتباه به دلیل هماهنگی سامانه با مراجع مختلف دولتی نظیر ثبت احوال منجر به اخطار رفع نقص از سوی سامانه خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد قبل ازاقدام ، از مشاوره های تخصصی با کارشناسان ثبتی بین الملل به طور رایگان بهره مند شوید.

ثبت شرکت توسط مجتمع ثبتی بین الملل

مراحل ثبتی یک شرکت فرآیندی تخصصی است کارشناسان ثبتی بین الملل مرحله به مرحله راهنمای شما خواهند بود در ابتدا متقاضی مدارک هویتی خود از قبیل اصل و کپی  شناسنامه را به کارشناسان مجتمع بین الملل تقدیم می کند و در مرحله دوم با اخذ اطلاعاتی از سوی متقاضی نظیر نام و موضوع شرکت ، صورت کلی شرکت نقش می بندد و این اطلاعات توسط کارشناسان مجتمع بین الملل در سامانه ی مربوط به ثبت می رسد.

مرحله بعدی تایید یکی از نام های پیشنهادی متقاضی توسط اداره ثبت شرکتها  است. هزینه ثبت شرکت بنا به نوع و قالب ثبتی شرکت و میزان خدماتی که متقاضی دریافت می کند ، متفاوت خواهد بود در این مورد می توان با مراجعه حضوری  یا تلفنی متقاضی به مجتمع بین الملل و شرح علاقه مندی ، هزینه های ثبت یک شرکت را  توسط وکیل ثبت شرکت  در یزد دقیق تر تعیین نمود..

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در یزد

 • دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
 • دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
 • ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
 • ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد

 • دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
 • دوبرگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

در صورت نیاز به مشاوره و ثبت شرکت در یزد با ما در تماس باشید.

انواع شرکت های تجاری در یزد

 • ثبت شرکت بازرگانی در یزد
 • ثبت شرکت پیمانکاری در یزد
 • ثبت شرکت خدماتی در یزد
 • ثبت شرکت گردشگری در یزد
 • ثبت شرکت ساختمانی در یزد
 • ثبت شرکت عمرانی در یزد
 • ثبت شرکت تولیدی در یزد
 • ثبت شرکت صنعتی در یزد
 • ثبت شرکت دانش بنیان در یزد
 • ثبت شرکت معماری در یزد

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان یزد

 • ثبت شرکت در میبد
 • ثبت شرکت در اردکان
 • ثبت شرکت در حمیدیا
 • ثبت شرکت در بافق
 • ثبت شرکت در مهریز
 • ثبت شرکت در ابرکوه
 • ثبت شرکت در شاهدیه
 • ثبت شرکت در تفت
 • ثبت شرکت در اشکذر
 • ثبت شرکت در زارج
 • ثبت شرکت در هرات
 • ثبت شرکت در مروست
 • ثبت شرکت در بهاباد
 • ثبت شرکت در مهردشت
 • ثبت شرکت در بفروئیه
 • ثبت شرکت در احمدآباد
 • ثبت شرکت در خضرآباد
 • ثبت شرکت در ندوشن
 • ثبت شرکت در عقدأ
 • ثبت شرکت در نبر